chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling afdelingshoofd

  Met deze handleiding kan je een afdelingshoofd registreren.

  Een afdelingshoofd is een mandaatfunctie, men wordt aangesteld als hoofdadviseur waar een proeftijd aan verbonden is. De graad hoofdadviseur is de terugvalgraad bij een mandaatfunctie als afdelingshoofd.

  Is men nog niet tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid en wordt men aangesteld als hoofdadviseur met een mandaatfunctie als afdelingshoofd. Volg dan eerst Vlimpershandleiding: Aanstelling of de Vlimpershandleiding: Heraanstelling

  In functiegegevens registreert men de gegevens van de graad hoofdadviseur.

  Na het invoeren van de aanstelling of heraanstelling volgt men de Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken

  Is men reeds vastbenoemd bij de Vlaamse overheid en wordt men aangesteld als hoofdadviseur waaraan een proeftijd verbonden is met een mandaatfunctie als afdelingshoofd, dan zal men 2 inactieve arbeidsrelaties moeten maken.
  Zie Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken

  Stap 1

  • De actieve arbeidsrelatie met statuut vastbenoemd inactiveren en in de inactieve arbeidsrelatie in het scherm afwezigheidsmutatie een ambtshalve onbetaald verlof registreren.

  Stap 2

  • Functierij in de actieve arbeidsrelatie toevoegen met de gegevens van de terugvalgraad hoofdadviseur.

  Stap 3

  • De actieve arbeidsrelatie met terugvalgraad hoofdadviseur inactiveren. In deze inactieve arbeidsrelatie moet er in het scherm afwezigheidsmutatie geen verlof geregistreerd worden, omdat je benoemd wordt in deze graad en aangewezen wordt in een mandaatfunctie.

  Stap 4

  • Functierij in de actieve arbeidsrelatie toevoegen met volgnummer 1 met de gegevens van de mandaatfunctie afdelingshoofd.
  • Ook in de mandaatfunctie geeft men aan dat personeelslid ambtenaar op proef is MAAR <wervingsreden> selecteert men Belast met mandaat.
  Opgelet

  In de actieve arbeidsrelatie waar de gegevens van de mandaatfunctie werden geregistreerd moet men een einddatum van de mandaatfunctie registreren. Dit veld is terug te vinden in Functiegegevens tabblad Werklocatie. Wis <Verwachte datum einde mandaat>.

  Bij einde van de proeftijd dient u Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie stopzetten bij slagen proeftijd te gebruiken.