chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling huisbewaarder

  Met deze handleiding kan je een huisbewaarder aanstellen.

  Vlimpersscherm 1: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vast inkomsten toevoegen 

  Is de huisbewaarder al ambtenaar binnen de Vlaamse overheid, dan stelt de lijnmanager betrokkene via een apart besluit aan als huisbewaarder:

  Vul in de blok Details aanvullend salaris volgende twee inkomstencodes in:

  • 125: Voordeel in natura huisbewaarder statutair
  • 751: Cap Weddebijsl jaarbedrag toe: dit is niet van toepassing voor de ministeries van de Vlaamse overheid. Klik op Vo Vaste Inkomsten. Looncode 751 bevat volgende parameters: 
   • <Teller basisrooster>: Is enkel van toepassing indien het gaat om een periode met een maatregelcode en waarbij het basisrooster niet voltijds is. In dit veld komt dan het aantal te werken uren per week tov 38
   • <Noemer basisrooster>: Is enkel van toepassing indien het gaat om een periode met een maatregelcode en waarbij het basisrooster niet voltijds is. Dit veld dient dan altijd de waarde 38 te hebben.
   • <PDOS referentie>: Is een verplicht veld van 12 karakters, per niveau is er een overeenkomstige PDOS referentie
   • <Datum ranginneming>: Bevat de datum waarop het personeelslid is begonnen met de opbouw van de geldelijke anciënniteit.

  Vul in de blok Betaaldetails het <Bedrag> in. De weddebijslagen zijn per kwartaal raadpleegbaar op de website van de PDOS: http://pdos.fgov.be/app/dmfa/nl/supplement/filter.

  Keer terug naar Vlimpershandleiding: Aanstelling

  Is de huisbewaarder binnen de Vlaamse overheid al aangesteld in een contractueel statuut, dan heeft de lijnmanager twee opties:

  • Via een addendum wordt het huisbewaarderschap toegevoegd aan het bestaande contract. Dit houdt wel een risico in wanneer men het huisbewaarderschap  wenst te beëindigen zonder een einde te stellen aan de andere functie als contractueel personeelslid. Een overeenkomst kan immers niet gedeeltelijk eenzijdig worden opgezegd. Men zal dus tot een vergelijk moeten komen met het personeelslid (onderling akkoord).
  • Via een nieuwe overeenkomst, die losstaat van de contractuele arbeidsrelatie.

  Vul in de blok Details aanvullend salaris volgende inkomstencode in:

  • 126: voordeel in natura huisbewaarder contractueel

  Keer terug naar Vlimpershandleiding: Aanstelling

  Is de huisbewaarder geen personeelslid binnen de Vlaamse overheid, dan wordt hij/zij extern geworven en krijgt hij/zij een arbeidsovereenkomst.

  Vul in de blok Details aanvullend salaris volgende inkomstencode in:

  • 126: voordeel in natura huisbewaarder contractueel

  Keer terug naar Vlimpershandleiding: Aanstelling

  Voor deze 3e en laatste categorie zijn er extra invoerinstructies in het scherm functiegegevens.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Dit scenario begint wanneer u klaar bent met de persoonsgegevens van de nieuwe werknemer en toont hoe de functiegegevens voor een huisbewaarder moet worden ingevuld.

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een andere werknemer (zie Vlimpershandleiding: Aanstelling).

  Opgelet: enkel de velden waarvoor er een verschil is met de standaard registratie worden hieronder besproken.

  Tabblad Werklocaties

  1: <Actie>

  • Wijzig <Actie> Aanstelling niet

  2: <Reden>

  • Vul <Reden> in (LINK overzicht actie/reden)

  Tabblad Functiegegevens

  3: <Functiecode>

  • Selecteer D0Z500: Huisbewaarder

  4: <Ambtenaar/contractueel>

  • Selecteer contractueel

  Tabblad Salarissen

  5: <Betaalgroep>

   

  Opgelet

  Indien de betaalgroep reeds op MON stond en betrokken personeelslid komt uiteindelijk niet in dienst, dan krijgt u volgende boodschap: "de enige record met de L4 nummer werd zojuist geschrapt." Er is dus een L4-nr gecreëerd, zowel in Vlimpers als de loonmotor, zonder dat dat nodig was. Dat nummer zal blijven hangen in de loonmotor. De correcte afhandeling in dit geval gaat als volgt:

  - Dossier op MON laten staan.

  - Een functierij toevoegen met als ingangsdatum de volgende dag, actie-reden beëindiging - niet opgedaagd, veld arbeidsplaatsnummer leegmaken, veld supervisor-ID leegmaken, soort en reden einde contract: niet opgedaagd - In dienst gek. PL niet opged., einddatum: de ingangsdatum van de voorgaande functierij., betaalgroep NVT.

  - Alle looncodes verwijderen (ook extra legale voordelen), enkel looncode 001 bij vaste inkomsten laten staan met begin en einddatum de ingangsdatum van de eerste functierij.

  - Start de aanstellingsdatum op een weekdag (maandag tot vrijdag), wijzig het werkrooster die gelijk is aan de aanstellingsdatum naar werkrooster 9999W1106.
  In het scherm afwezigheidsmutatie moet men geen enkele afwezigheid registreren, ook niet de afwezigheidscode LOS, want door een werkrooster te registreren waarop er op de dag van aanstelling geen prestaties worden gepresteerd, zorg je ervoor dat er op de dag van de aanstelling geen loon wordt berekend.

  6: <Gerechtigheid betaalgrp gebr.>

  • Vink dit veld aan

  7: <Gerechtigheidsgroep>

  • Laat <Gerechtigheidsgroep> blanco

  8: <Feestdagenrooster>

  • Selecteer MINVG (=Standaard DVO)

  Tabblad VO Specifieke gegevens

  9: <Niveau>

  • Kies niveau D

  10: <Rang>

  • Kies rang 0

  11: <Graad>

  • Kies D0Z500: Huisbewaarder

  12: <Functionele schaal>

  • Kies NNB 

  13: <Salarisschaal>

  • Kies D000

  14: <Wervingsreden>

  • Selecteer Huisbewaarder

  15: <Recht op hospitalisatie>

  • Laat dit veld afgevinkt

  16: <Wettelijk statuut>

  • Selecteer Huisbewaarder

  17: <Risicoklasse>

  • Vul 003: Huisbewaarder in