chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling moreel consulent

  Met deze handleiding kan je een moreel consulent aanstellen.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  De moreel consulenten worden als contractueel beschouwd die per uur worden betaald (1/1976 van het in de salarisschaal A191 opgenomen jaarbedrag aan 100%).

  Met ingang van 1/12/2007 worden de moreel consulenten via Vlimpers/loonmotor betaald met een vast bedrag:

  • de eerste 8 jaar 280 euro aan 100% (salarisschaal A191)
  • vanaf het 9de jaar 22.100 euro aan 100% (salarisschaal A192)

  De moreel consulenten ontvangen géén maandsalaris maar worden per uur betaald à rato van 1 / 1976 van het jaarbedrag uit salarisschaal A191 aan 100%.  Zij hebben bovendien geen recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage. Om deze personen correct te verlonen moet enkel voor de maanden dat zij prestaties leveren per maand de incidentele looncode “238 – uren moreel consulent” worden ingevoerd met het aantal tijdens die maand gepresteerde uren.

  Voor de moreel consulent moet er steeds een voltijds contractrooster (bv. “9999W1000”) worden ingevoerd. 

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een externe werknemer (Zie Vlimpershandleiding: Externe werknemer aanstellen). Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken:

  Tabblad Functiegegevens:

  1: <Functiecode>

  • Gebruik <Functiecode> A19J03: moreel consulent

  2: <Graadcode>

  • Gebruik <Graadcode> A19J03: moreel consulent

  3: <Functionele schaal>

  • Vul NNB in

  4: <Salarisschaal>

  • Vul A191 in

  Blok VO Statuut via de link arbeidsovereenkomst:

  5: <Wettelijk statuut>

  • Selecteer Contractueel (een moreel consulent heeft hetzelfde statuut als een gewone, contractuele bediende van onbepaalde duur)

  Vlimpersscherm 2: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  Opgelet

  Dit mag enkel worden ingevoerd voor de maanden dat er prestaties werden geleverd.

  1: <Inkomstencode>

  • Voeg looncode 238: uren moreel consulent/aalmoezenier toe

  2: VO incidentele inkomsten

  • Klik op VO incidentele inkomsten

  3: <Aantal uren>

  • Vul <Aantal uren> tijdens die maand gepresteerd toe

  Keer terug naar Vlimpershandleiding: Externe werknemer aanstellen.