chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling vervangend huisbewaarder

  Met deze handleiding kan je een vervangend huisbewaarder aanstellen.

  Een vervangend huisbewaarder vervangt de huisbewaarder bv. bij ziekte of afwezigheid van minstens 1 week.

  Er zijn twee mogelijke situaties:

  1. Vervangend huisbewaarder is al in dienst bij de Vlaamse overheid
  2. Vervangend huisbewaarder is geen personeelslid binnen de Vlaamse overheid

  Vervangend huisbewaarder is al in dienst bij de Vlaamse overheid

  Vlimpersscherm 1: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  1: <Inkomstencode>

  • Voeg looncode 199 toe

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de datum van start vervangend huisbewaarder bij <Ingangsdatum>

  3: <Bedrag>

  • Vul het <Bedrag> in, dit is het resultaat van de aantal kalenderdagen vervangend huisbewaarderschap x dagvergoeding.
  • Formule dagvergoeding:

   ((geïndexeerd minimumjaarbasis van D111 x indexvoet) x 7 / 1976 ).

   Voorbeeld berekening dagvergoeding op dd. 27/5/2015

   ((12.960 * 1,6084 = 20.844,86€)) x 7 / 1976) = 73,84 € -> dagvergoeding.

  Keer terug naar de Vlimpershandleiding: Aanstelling.

  Vervangend huisbewaarder is niet in dienst bij de Vlaamse overheid

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  De vervangend huisbewaarder werd extern geworven. Dit scenario begint wanneer u klaar bent met de persoonsgegevens van de nieuwe werknemer (Zie Vlimpershandleiding: Aanstelling) en toont hoe de functiegegevens voor een vervanger huisbewaarder moet worden ingevuld.

  Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken:

  Tabblad Functiegegevens:

  1: <Functiecode>

  • Selecteer D0Z501: Vervangend huisbewaarder bij <Functiecode>

  2: <Ambtenaar/contractueel>

  • Selecteer Contractueel bij <Ambtenaar/contractueel>

  Tabblad Salarissen:

  3: <Betaalgroep> 

  Opgelet

  Indien de betaalgroep reeds op MON stond en betrokken personeelslid komt uiteindelijk niet in dienst, dan krijgt u volgende boodschap: "de enige record met de L4 nummer werd zojuist geschrapt." Er is dus een L4-nr gecreëerd, zowel in Vlimpers als de loonmotor, zonder dat dat nodig was. Dat nummer zal blijven hangen in de loonmotor. De correcte afhandeling in dit geval gaat als volgt:

  - Dossier op MON laten staan.

  - Een functierij toevoegen met als ingangsdatum de volgende dag, actie-reden beëindiging - niet opgedaagd, veld arbeidsplaatsnummer leegmaken, veld supervisor-ID leegmaken, soort en reden einde contract: niet opgedaagd - In dienst gek. PL niet opged., einddatum: de ingangsdatum van de voorgaande functierij., betaalgroep NVT.

  - Alle looncodes verwijderen (ook extra legale voordelen), enkel looncode 001 bij vaste inkomsten laten staan met begin en einddatum de ingangsdatum van de eerste functierij.

  - Start de aanstellingsdatum op een weekdag (maandag tot vrijdag), wijzig het werkrooster die gelijk is aan de aanstellingsdatum naar werkrooster 9999W1106.
  In het scherm afwezigheidsmutatie moet men geen enkele afwezigheid registreren, ook niet de afwezigheidscode LOS, want door een werkrooster te registreren waarop er op de dag van aanstelling geen prestaties worden gepresteerd, zorg je ervoor dat er op de dag van de aanstelling geen loon wordt berekend.

  4: <Gerechtigheid betaalgrp. gebr.>

  • Vink <Gerechtigheid betaalgrp gebr.> aan.

  5: <Gerechtigheidsgroep>

  • Laat <Gerechtigheidsgroep> blanco.

  6: <Feestdagenrooster>

  • Selecteer MINVG (Standaard DVO) bij <Feestdagenrooster>

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  7: <Niveau>

  •  Selecteer niveau D bij <Niveau>

  8: <Rang>

  • Selecteer Rang 0 bij <Rang>

  9: <Graad>

  • Selecteer D0Z500: Huisbewaarder bij <Graad>

  10: <Functionele schaal>

  • Selecteer NNB bij <Functionele schaal>

  11: <Salarisschaal>

  • Selecteer D111 bij <Salarisschaal>

  12: <Wervingsreden>

  • Selecteer Vervangend huisbewaarder bij <Statuut>

  13: <Recht op hospitalisatieverzekering>

  • Vink <Recht op hospitalisatie> niet aan.

  14: <Wettelijk statuut>

  • Selecteer Vervanger huisbewaarder min 19 jaar OF Vervanger huisbewaarder >=19 jaar bij <Wettelijk statuut>.

  15: <Type werknemer 1>

  • Kies deeltijds leerplichtig als <Wettelijk statuut> Vervanger huisbewaarder min 19 jaar werd geselecteerd OF Gewone categorie als <Wettelijk statuut> Vervanger huisbewaarder >=19 jaar werd geselecteerd bij <Type werknemer 1>.

  16: <Duur>

  • Selecteer Vervanging bij <Duur>

  Vlimpersscherm 2: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  1: <Inkomstencode>

  • Voeg looncode 199: Vervanging huisbewaarder toe

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul datum van aanstelling vervanger huisbewaarder in bij <Ingangsdatum>

  3: <Bedrag>

  • Vul <Bedrag> in, dit is het resultaat van de aantal kalenderdagen vervangend huisbewaarderschap x dagvergoeding.
  • Formule dagvergoeding:

   ((geïndexeerd minimumjaarbasis van D111 x indexvoet) x 7 / 1976 ).

   Voorbeeld berekening dagvergoeding op dd. 27/5/2015

   ((12.960 * 1,6084 = 20.844,86€)) x 7 / 1976) = 73,84 € -> dagvergoeding.

  Keer terug naar Vlimpershandleiding: Aanstelling.