chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval gemeen recht of beroepsziekte invoeren

  Met deze handleiding kan je een afwezigheid wegens arbeidsongeval (na consolidatie), ongeval gemeen recht of beroepsziekte met rente invoeren in Vlimpers.

  Voor het registreren van een afwezigheid wegens arbeidsongeval wordt de code VO_AT_AO1 gebruikt. Afwezigheden wegens arbeidsongeval worden niet verrekend op het ziektecontingent.

  Sedert 01/04/2006 worden afwezigheden wegens arbeidsongeval na consolidatiedatum verrekend op het ziektecontingent. Voor het registreren van afwezigheden wegens arbeidsongeval na consolidatiedatum wordt de code VO_AT_AO2 gebruikt. Deze code wordt gebruikt voor ambtenaren en contractuelen. Volgens de wetgeving immers is de werkgever verplicht het contractuele personeelslid verder te vergoeden voor perioden van arbeidsongeschiktheid, ook na consolidatie.

  Opgelet: enkel MEDE.X is bevoegd om na consolidatiedatum nog afwezigheden ten gevolge van het arbeidsongeval te aanvaarden

  Voor het registreren van een beroepsziekte wordt de code VO_AT_BZV gebruikt. Deze afwezigheden worden niet verrekend op het ziektecontingent. Afwezigheden wegens beroepsziekte na consolidatiedatum worden geregistreerd als VO_AT_VZV.

  Voor het registreren van een afwezigheid wegens ongeval gemeen recht, wordt de code VO_AT_OGV gebruikt. Initieel zullen deze afwezigheden als VO_AT_VZV worden ingevoerd. Pas als het dossier ongeval gemeen recht is afgerond en de schuld van de tegenpartij zeker is, worden de relevante periodes VO_AT_VZV omgezet naar VO_AT_OGV (enkel van toepassing op ambtenaren en ambtenaren op proef). De periodes ongeval gemeen recht worden niet in rekening gebracht op het ziektecontingent. 

  De afwezigheid wegens arbeidsongeval wordt aangevraagd door de entiteit.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie bovenstaande  voltijdse afwezigheden van een personeelslid kan invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_AO1, AO2, OGV, BZV of %AO1, AO2, OGV, BZV in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Oorspronkelijke begindatum>

  • Staat automatisch op de begindatum. 

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  10: Sleutelmelding

  • Via de Sleutelmelding kan men de gegevens met betrekking tot het medisch attest en de feedback van de medische controle raadplegen

  11: Ziektelocatie

  • Klik op Ziektelocatie indien het personeelslid tijdens (een deel van) de afwezigheid wegens ziekte op een ander adres verblijft dan het officieel adres
  • Vul bij <Begindatum> de datum in vanaf wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vul bij <Einddatum> de datum in tot wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vink <Hospitalisatie> aan indien het personeelslid werd gehospitaliseerd, het adres van het ziekenhuis hoeft niet te worden ingevuld
  • Vul het adres aan. Enkel de volgende velden zijn verplicht: <begindatum>, <einddatum>, <land> en <straat>. Als de exacte verblijfplaats niet gekend is, vul je bij straat ‘onbekend’ in.
  • Je kan meerdere achtereenvolgende verblijfadressen en/of hospitalisatieperioden registreren door te klikken op het ‘Plusteken’.

  12: <Nummer incident>

  • Koppel het geregistreerde arbeidsongeval (niet van toepassing bij ongeval gemeen recht of beroepsziekte) in 

  13: <Controle>

  • Vink <Controle> aan indien er een controle door het medisch controleorgaan dient te gebeuren

  14: <Datum controle>

  • Vul <Datum controle> in als <Controle> werd aangevinkt en er een gewenste datum is waarop de medische controle moet doorgaan

  15: <Ticketnr van mutualiteit>

  • Vul het nummer in dat verkregen werd via de e-box van de sociale zekerheid bij aangifte van een sociaal risico

  16: <Extra informatie voor het medisch controleorgaan>

  • De inhoud van dit veld stroomt door naar het medisch controleorgaan

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Wordt de afwezigheid beschouwd als een langdurige afwezigheid, een definitie van langdurige afwezigheid is met de entiteit af te spreken. De meeste entiteiten definiëren een voltijdse langdurige afwezigheid als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden; dan moeten de functiegegevens op status verlof worden geplaatst.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg met het 'Plusteken' een rij toe

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer gezondheidsredenen

  Zodra de voltijdse langdurige afwezigheid een einde neemt, dient men de status opnieuw te activeren via volgende stappen:

  1: 'Plusteken'

  • Voeg met het 'Plusteken' een rij toe

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de dag na de einddatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer terug van langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer gezondheidsredenen