chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Ambtshalve onbetaald verlof invoeren

  Met deze handleiding kun je ambtshalve onbetaald verlof invoeren.

  Via de webpagina Ambtshalve onbetaald verlof kun je nagaan in welke situaties er een ambtshalve onbetaald verlof moet ingevoerd worden.

  Verdere invoerinstructies naast de registratie van het ambtshalve onbetaald verlof zijn terug te vinden onder de vlimpershandleidingen:

  1. Van contractueel statuut naar statutair statuut
  2. Inactieve arbeidsrelatie toevoegen
   1. Aanstelling afdelingshoofd

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  De afwezigheid ambtshalve verlof kan niet via selfservice aangevraagd worden.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  •  Vul bij <Verlofopname> VO_AT_OV1/OD1 of %OV1/OD1

  Opgelet

  Het deeltijds ambtshalve onbetaald verlof is enkel mogelijk voor een ambtenaar (niet in proef). En kan gebruikt worden voor een ambtenaar die een halftijdse contractuele betrekking opneemt binnen de diensten van de Vlaamse overheid of bij een administratief rechtscollege van de Vlaamse overheid, een halftijds mandaat, een halftijdse tijdelijke aanstelling of een andere halftijdse statutaire functie waar een proeftijd aan verbonden is.

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> aan naar de vermoedelijke pensioneringsdatum met beperking dat deze datum binnen de 50 jaar van de indiensttredingsdatum van die arbeidsrelatie ligt.

  Bijvoorbeeld: is de aanstellingsdatum van de arbeidsrelatie 1/4/2021, dan kan er een afwezigheid worden geregistreerd met een maximale einddatum tot 31/3/2071.

  Zodra het ambtshalve onbetaald verlof effectief een einde neemt, pas de einddatum aan naar de effectieve einddatum.

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Opmerking>

  • Vul eventueel <Opmerking> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  10: Werkrooster selfservice

  • Bij %OD1 moet het <Aanwezigheidsrooster> worden ingevoerd
  • Klik op Werkrooster selfservice
  • Vul het werkrooster in
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan
  • Klik op 'Bereken % en roosterdefinitie
  • Volg de verdere stappen

  11: Stap 11 tot 19 is enkel van toepassing voor planningsdossiers

  Bekijken/Toewijzen werkrooster

  12: 'Plusteken'

  • Voeg met het 'Plusteken' een rij toe

  13: <Ingangsdatum>

  • Staat standaard op de huidige datum. Pas de datum aan naar de begindatum van de afwezigheid.

  14: <Toewijzigingsmethode>

  • Selecteer Vooraf gedef. Rooster select.

  15: <Andere rooster-ID>

  • Vul <Andere rooster-ID> in met het werkrooster gelijk aan het aanwezigheidsrooster van de %OD1
  • Controleer dat het alternatief werkrooster mapt met het basisrooster

  16: 'Plusteken'

  • Voeg met het 'Plusteken' een rij toe

  17: <Ingangsdatum>

  • Staat standaard op de huidige datum. Pas de datum aan naar de dag na de einddatum van de %OD1

  18: <Toewijzingsmethode>

  • Wijzig <Toewijzingsmethode> naar Standaardrooster gebruiken als het personeelslid opnieuw voltijds aanwezig
  • Indien geen voltijdse prestaties, laat <Toewijzingsmethode> op Vooraf gedef. Rooster select. staan

  19: <Ander Rooster-ID>

  • Vul <Ander Rooster-ID> in met het werkrooster dat het personeelslid effectief zal werken na de %OD1

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  %OV1 is een voltijdse langdurige afwezigheid, een voltijdse langdurige afwezigheid is destijds door een Vlimperswerkgroep gedefinieerd als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden. Men moet de functierij op status verlof plaatsen.