chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Arbeidsgeneeskunde

  Met deze handleiding kan je alle noodzakelijke gegevens in verband met arbeidsgeneeskunde ingeven in een personeelsdossier.

  Registratie risicoprofiel

  Onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een aantal centra verspreid over Vlaanderen. De plaats waar het personeelslid op onderzoek moet gaan is afhankelijk van de plaats van tewerkstelling en niet van de woonplaats.

  Binnen de Vlaamse overheid detecteert men een aantal functies. Aan elk van die functies zijn bepaalde beroepsrisico’s verbonden. Deze beroepsrisico’s worden bepaald d.m.v. risicoanalyses die uitgevoerd worden per functiegroep (bv. wegenwerker, groenarbeider, inspecteur, laborant, beeldschermwerker,….) en geven aanleiding tot het opstellen van een risicoprofiel.

  De werkgever dient een personeelslijst bij te houden waarop voor elk personeelslid wordt aangeduid tot welk risicoprofiel men behoort.

  Vlimpersscherm 1: Checklist persoon

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Werkrelaties > Checklist persoon

  Voor elke personeelslid moet het risicoprofiel worden ingevuld op het ogenblik van de indiensttreding en op het ogenblik dat het personeelslid van functie wijzigt. Ook moet gelijktijdig het veld <Medische instelling> worden ingevuld (of gewijzigd bij standplaatswijziging), zie hieronder, Vlimpersscherm 3 Medische onderzoeken.

  Wijzigt een personeelslid van functie waarbij ook de risicocode wijzigt, verwijder of overschrijf de huidige risicocodes niet maar voeg een nieuw risicocode toe via het Plusteken.

  U kan voor een bepaald personeelslid meerdere risicoprofielen toevoegen met het ‘Plusteken’ in de blok Checklisthistorie.
  Wordt een personeelslid gekoppeld aan verschillende risicoprofielen op hetzelfde ogenblik dan moeten beide risicoprofielen dezelfde ingangsdatum hebben.

  Voorbeeld

  Bij aanwerving op 1/1/2017: enkel risicoprofiel beeldschermwerker.
  Op 1/3/2017 wordt personeelslid ook inspecteur dan moeten er met die ingangsdatum 2 rijen worden toegevoegd: 1/3/2017 risicoprofiel beeldschermwerker en 1/3/2017 risicoprofiel inspecteur.

  1: <Checklistdatum>

  • <Checklistdatum> is de datum wanneer het personeelslid de functie opneemt

  2:<Code checklist>

  Opgelet

  De blok checklistitems persoon wordt automatisch opgevuld met risico’s en medisch toezichtscodes die gekoppeld zijn aan het beroepsrisico. Wijzig de risico’s en medische toezichten niet, want wijzigingen aan risico’s of medische toezichten stromen niet door naar IDEWE.

  Vlimpersscherm 2: Afdelingen

  Ga naar HRMS instellen > Basistabellen > Organisatie > Afdelingen

  Per afdeling wordt er steeds een contactpersoon arbeidsgeneeskunde geregistreerd en werkgeversnummer van die entiteit bij IDEWE. In dit scherm kan u nagaan wie er als contactpersoon staat geregistreerd en/of de werkgeversnummer bij IDEWE per afdeling.

  De personeelsadministratie heeft enkel leesrechten voor dit scherm. Indien de contactpersoon moet gewijzigd worden deelt men dit mee aan de collega’s van setup en security.

  1: <Set-ID>

  • Wijzig <Set-ID> naar het beleidsdomein, standaard staat dit op MINVG

  2: <Afdeling>

  • Vul de afdelingscode in bij <Afdeling> of zoek op <Omschrijving>

  3: 'Zoeken'

  • Klik op ‘Zoeken’

  Ga naar tabblad VO Contactpersonen.

  Vlimpersscherm 3: Medische onderzoeken

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > VO Veiligheid en gezondheid > Medische onderzoeken

  Voor elk personeelslid moet het veld <Medische instelling> worden ingevuld op het ogenblik van de indiensttreding en op het ogenblik dat het personeelslid van standplaats wijzigt.

  Wanneer het personeelslid bij de arbeidsgeneesheer op onderzoek is geweest, moeten de resultaten aan de werkgever worden bezorgd d.m.v. het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (FGB, FRB of ITA).

  Op dit formulier noteert de geneesheer of een personeelslid al dan niet geschikt is, of hij moet worden doorverwezen naar de behandelende geneesheer, dat de beroepsrisico's moeten worden aangepast, dat de werkplaats en/of de werkomstandigheden moeten worden aangepast. Om redenen van privacy worden evenwel geen medische gegevens op dit formulier vermeld.

  De verstrekte gegevens over het onderzoek moeten in Vlimpers worden verwerkt. Wanneer iemand op onderzoek is geweest, welke verstrekkingen werden verleend en of iemand wordt doorverwezen wordt ingevoerd in het scherm Medische onderzoeken. 

  Vanaf mei 2021 worden alle resultaten van medische onderzoeken, uitgevoerd door de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE, via een dagelijkse, automatische dataflow opgenomen in Vlimpers.
  Het gaat hierbij over alle items, in te voeren via het tabblad wettelijk onderzoek.

  Enkel resultaten medische onderzoeken van entiteiten die niet samenwerken met IDEWE worden nog manueel (zoals hieronder beschreven verwerkt). 
  Het tabblad Preventieve onderzoeken wordt nog volledig manueel ingevoerd, ongeacht de behandelende arbeidsgeneeskundige dienst.

  Tabblad Profiel:

  1: <Medische instelling>

  • Klik op vergrootglas naast <Medische instelling> om de plaats in te vullen waar het personeelslid op basis van de standplaats op onderzoek moet gaan

  Tabblad wettelijke onderzoek:

  2: <Dt onderzoek>

  • Vul in <Dt onderzoek> de datum in wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden

  3: <Soort onderzoek>

  • Klik op vergrootglas naast <Soort onderzoek> om het soort onderzoek in te vullen

  4: <Vlg onderzoek>

  • Dit veld wordt automatisch ingevuld

  5: <Verstrekkingen>

  • Vul dit veld in op basis van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling

  6: <Resultaten>

  • Vul dit veld in op basis van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling

  7: <Aanpassingen nodig>

  • Vul dit veld in op basis van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling

  8: <Doorverwijzingen>

  • Vul dit veld in op basis van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling
  • In <Doorverwijzingen> wordt er geregistreerd in welke mate is tegemoetgekomen aan het advies van de arbeidsgeneesheer. Dit is alleen relevant voor de aanbeveling: bezoek door een ergonoom/preventieadviseur psychosociale aspecten. De andere doorverwijzingen moeten niet worden opgevolgd door de werkgever.

  9: <Status actie>

  • Per <Status actie> wordt er met het ‘Plusteken’ een nieuwe rij toegevoegd met de nieuwe <Status actie>

  10: <Bijlagen>

  • Hier wordt het formulier voor gezondheidsbeoordeling (FGB, ITA of FRB) als bijlage toegevoegd

  11: Doorsturen

  • Klik op ‘Doorsturen naar leidinggevende’ of ‘Doorsturen naar Ergonomie’. Enkel de knop “Doorsturen naar Ergonomie” kan momenteel gebruikt worden.  Het gebruik Doorsturen naar leidinggevende is momenteel nog in onderzoek.

  Tabblad Preventieve ond:

  Op dit tabblad worden preventieve onderzoeken geregistreerd. Dit zijn bv. medische check-up uitgevoerd door de huisarts of een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, ergonomische opleidingen, griepvaccinaties, …