chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Met deze handleiding kun je controleren of de door jouw aangebrachte wijzigingen in een personeelsdossier correct zijn uitgevoerd.

  Doel

  In het scherm Beheer loonberekening (navigatie: Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening) is het mogelijk om nieuw ingevoerde of aangepaste dossiers manueel door de processen van de voorverwerking te sturen.

  Via dit scherm kan nagegaan worden of een dossier probleemloos doorheen de validaties van de voorverwerking gegaan is en dus kan doorgestuurd worden naar de loonmotor. Dit is een zeer goede controle om na te gaan of een dossier correct is ingevoerd. Het is dan ook sterk aan te raden om elke wijziging, met impact op de verloning, manueel door de processen van de voorverwerking te sturen en te controleren of dit geen foutmeldingen geeft. Verplicht is dit echter niet. Sowieso worden de dossiers waarvoor er een wijziging gebeurd is in Vlimpers immers elke avond automatisch door de voorverwerking gestuurd. De foutcontrole kan dan achteraf (de dag later) uitgevoerd worden via het scherm Gewijzigde dossiers (zie ook Vlimpershandleiding: Gewijzigde dossiers). Aan de hand van het scherm Beheer loonberekening kan dit echter onmiddellijk.

  Tip: Via het scherm 'Resultaten datahygiëne' (navigatie: Salarissen (GBL) > VO Verloning > Resultaten datahygiëne) kun je nagaan of er foutens zijn (die vroeger via de datahygiëne verstuurd werden). Dit zijn dezelfde fouten die je ook ziet bij beheer loonberekening maar dan voor alle dossiers waar je toegang voor hebt. Je zal hier dezelfde toegangsrechten hebben als bij de gewijzigde dossiers. Deze lijst moet actief opgevolgd worden. Nieuwe gegevens stromen niet door zo lang de fout niet is opgelost

  Knoppen

  1: 'mapje met plusteken': klik hierop om een overzicht te krijgen van de wijzigingen die zijn uitgevoerd in het dossier.

  2: 'Refresh-button (pijltjes)': klik hierop indien bepaalde wijzigingen met invloed op het salaris ingevoerd werden, maar de updates in afwachting niet verschijnen.

  3: 'Bliksemschicht': klik hierop om een dossier door de processen van de voorverwerking te sturen.

  Na het klikken op de 'bliksemschicht' beginnen de processen voor het dossier te lopen. Telkens op de 'refeshbutton' geklikt wordt, kan nagekeken worden welke processen succesvol uitgevoerd zijn (OK), welke processen fout gelopen zijn (Fout) en welke processen nog aan het lopen zijn (IN PROCESS).

  Opgelet: Sommige fouten krijg je direct te zien, zonder bliksemen. Dit zijn blokkerende fouten die zorgen voor een foutieve loonberekening en die je eerst moet rechtzetten voorat je kunt bliksemen. Klik op 'Meer' voor een uitgebreide omschrijving van de fout. 

  Overzicht van blokkerende fouten
  • Overlijdensdatum ontbreekt
  • Extra legaal voordeel komt niet overeen met Pi-emplid
  • Lening sociale dienst en geschillen
  • Incidentele inhouding komt niet overeen met Pi-emplid
  • Incidentele inkomsten komt niet overeen met Pi-emplid
  • Afwezigheid halve dagen, max 5 dagen
  • Permanente inhoudingen komt niet overeen met Pi-emplid
  • Permanente inkomsten komt niet overeen met Pi-emplid
  • Uit dienst melding

  Controles

  1: Bevallingscyclus

  • Bij het klikken op de link bevallingscyclus wordt automatisch doorverwezen naar het scherm Afwezigheidsmutatie. Hierin kan de betreffende afwezigheidscode voor moederschapsrust opgezocht worden en kan gecontroleerd worden of de terugkeerdatum correct berekend werd. Deze terugkeerdatum wordt uiteraard pas berekend na de invoer van de werkelijke geboortedatum. Als vanzelfsprekend is er vaak geen sprake van de aanwezigheid van moederschapsrust.

  2: Ziektecyclus

  • Bij het doorklikken op de link ziektecyclus wordt automatisch doorverwezen naar een detailberekening van de ziektecyclus. Hierin kan nagekeken worden voor welke periodes welke verloningscodes van toepassing zijn. Daarbij komen uit het overzicht niet enkel de huidige ziekteperiodes met bijbehorende berekeningen naar gewaarborgd loon, maar ook alle voorgaande ziekteperiodes. Voor meer info kan op het laatste tabblad geklikt worden.

  3: Tijdsbreuken en RSZ

  • Bij het klikken op de link Tijdsbreuken en RSZ wordt automatisch doorverwezen naar een detailberekening van de tijdsbreuken en de RSZ-dagen. De noemer van de tijdsbreuk is daarbij gelijk aan (aantal werkdagen per maand * 7,6 (te presteren uren per dag)) en de teller is  gelijk aan (aantal gewerkte dagen * aantal te werken uren) voor wat betreft het salaris en het gewaarborgd loon.

  4: Maaltijdcheques

  • Bij de invoer van een bepaalde afwezigheid zal dit meestal invloed hebben op het aantal berekende maaltijdcheques. Bij het klikken op de link maaltijdcheques worden per jaar de verschillende maanden weergegeven waarvoor er maaltijdcheques berekend zijn.

  5: Anciënniteitscycli

  • Door te klikken op de link anciënniteitscycli, wordt automatisch doorverwezen naar het scherm waar de verschillende anciënniteitscycli en hieraan gekoppelde jaarbasissen weergegeven worden. Hier kan gecontroleerd worden of ingevoerde wijzigingen (bijv. loopbaanonderbreking, een wijziging van het startkapitaal, etc.) het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

  6: WKA-gegevens

  • WKA-gegevens bevatten o.a. persoonsgegevens, functiegegevens, contractgegevens, etc. die de loonmotor nodig heeft om het salaris te berekenen. Het proces voor de WKA-gegevens zal gedraaid worden afhankelijk van de ingevoerde wijzigingen in Vlimpers. Het resultaat van een opgemaakt WKA-bestand is te zien wanneer geklikt wordt op het proces Interface L4-WKA.

  7: LOM-gegevens

  • LOM-gegevens bevatten de incidentele looncodes die de loonmotor nodig heeft om bijvoorbeeld een bepaalde toelage te berekenen. Afhankelijk van de ingevoerde wijzigingen in de incidentele inkomsten en inhoudingen, zal het proces voor de LOM-gegevens gedraaid worden.

  8: BAM-gegevens

  • BAM-gegevens bevatten de vaste looncodes die de loonmotor nodig heeft om bijvoorbeeld een fietsvergoeding te berekenen. Afhankelijk van de ingevoerde wijzigingen in de vaste inkomsten en inhoudingen, zal het proces voor BAM-gegevens gedraaid worden.

  Opgelet: Wanneer een proces, na een recent ingevoerde wijziging met invloed op het salaris, gedraaid werd, worden de resultaten hiervan niet onmiddellijk doorgestuurd naar de loonmotor. Daarom zullen wijzigingen niet onmiddellijk te zien zijn in het individueel loondossier. Het resultaat van de wijziging wordt niet meteen getoond in Vlimpers. Wijzigingen tot 17u worden dagelijks meegenomen naar de loonmotor. De teruggekoppelde resultaten (BLP) worden de dag daarna om 6u ’s morgens opgeladen. Indien er om de één of andere reden geen loonberekeningen geweest zijn of de BLP wordt later opgeladen, dan wordt er een Vlimpersflits verstuurd.

  Wanneer een bepaald proces niet succesvol wordt uitgevoerd, wordt er weergegeven in welk proces er een fout gevonden is. Vaak voorkomende fouten kunnen zijn dat bepaalde velden, die verplicht zijn in de loonmotor (en dus ook gevalideerd worden in de voorverwerking) niet zijn ingevoerd in Vlimpers (bvb. een bankrekeningnummer), of dat er niet voldaan wordt aan bepaalde combinatiecontroles in de loonmotor (bvb. indien de waarde voor burgerlijke staat gehuwd is, moet ook het inkomen van de partner meegegeven worden). Deze fouten worden via de mail 'Datahygiëne verloning' doorgestuurd naar de Personeelsadministratie om daar rechtgezet te worden zodat de betreffende dossiers wel correct kunnen doorstromen naar de loonmotor. 

  Voorbeeld

   

  Wanneer op '2/5-17:43 -> 39107 - Fout' geklikt wordt, verschijnt onderstaand scherm met extra info.

  Het wordt duidelijk dat de fout zich situeert in het scherm Persoonsgegevens. Meer bepaald dienen de persoonsgegevens van het betrokken personeelslid gekoppeld te worden aan deze van de wettelijke echtgenoot. Aangezien betrokkene via de selfservice een feitelijke scheiding invoerde, werd deze link verwijderd, doch deze dient manueel terug ingevoerd te worden aangezien het koppel enkel feitelijk gescheiden is, en voor de fiscus dus nog steeds de status van gehuwden hebben. Het gaat hier om noodzakelijke info voor de loonmotor. Vandaar dat dit uit de datahygiëne-rapportering zal komen.