chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Beroepsziekte invoeren

  Met deze handleiding kan je een beroepsziekte invoeren.

  Wanneer iemand denkt aangetast te zijn door een beroepsziekte, gaat hij/zij langs bij de behandelende geneesheer of bij de arbeidsgeneesheer. Is deze dezelfde mening toegedaan, kan er een aangifte van beroepsziekte worden gedaan. Dit gebeurt via de Personeelsadministratie bij de Bestuur van de Medische Expertise.

  Het personeelslid zal door MEDEX worden onderzocht. Eventueel doet MEDEX hiervoor beroep op het Fonds voor de beroepsziekten. Wanneer er een beslissing is, wordt deze overgemaakt aan de betrokkene en, na het verstrijken van de periode waarin er beroep kan worden aangetekend, aan de Personeelsadministratie. Dit gebeurt met een formulier dat identiek is als het consolidatiebesluit bij arbeidsongevallen.

  Bij een positieve beslissing en als er blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld is de verdere procedure trouwens identiek aan deze bij consolidatie met blijvende arbeidsongeschiktheid van een arbeidsongeval.

  De manier van invoeren van beroepsziekten is grotendeels dezelfde als bij de invoer  van arbeidsongevallen. Niet elk scherm wordt in deze handleiding opnieuw in detail besproken. Enkel de afwijkingen zullen hier worden besproken.

  Vlimpersscherm 1: Details incident

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details incident

  Net zoals bij arbeidsongevallen moet er eerst een incident worden toegevoegd. Vervolgens vul je op de verschillende tabbladen de gegevens in die relevant zijn voor de beroepsziekte. In de meeste gevallen zal je enkel de eerste drie tabbladen nodig hebben. 

  1: <Datum incident>

  • Vul de datum van de aangifte van de beroepsziekte in
  • De datum waarop de beroepsziekte wordt vastgesteld is op dit ogenblik immers nog niet gekend

  Vlimpersscherm 2: Details letsel

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details letsel

  Tabblad omschrijving:

  Op dit tabblad moet de aard  van de beroepsziekte worden aangeduid. Dit zal pas kunnen als de Bestuur van de Medische Expertise zijn conclusies neerlegt.

  1: <Ziekte>

  • Vink <Ziekte> aan in de blok Belangrijkse gevolg
  • Selecteer welke categorie van beroepsziekte van toepassing is in de blok Beroepsziekte

  Tabblad details:

  Dit tabblad bevat wettelijke tabellen die enkel betrekking hebben op arbeidsongevallen. Dit wordt bijgevolg niet gebruikt bij beroepsziekten.

  Tabblad erkenning incident:

  Het enige verschil is hier dat een incident erkend wordt door de Bestuur van de Medische Expertise en niet door DVO.

  Tabblad consolidatie data:

  Een beroepsziekte wordt niet geconsolideerd, maar erkend. Als consolidatiedatum vult u hier dan ook de datum in waarop de beroepsziekte wordt vastgesteld. Voor het overige is er geen verschil met de arbeidsongevallen.

  Tabblad rapportage:

  Dit scherm wordt niet gebruikt.

  Is het personeelslid afwezig naar aanleiding van de beroepsziekte? Ga dan naar Vlimpershandleiding: Afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval gemeen recht of beroepsziekte invoeren