chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Bevordering

  Ben je als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid op zoek naar meer informatie over het invoeren van een bevordering in Vlimpers? Op deze webpagina vind je alle informatie.

  Opgelet

  Maakt de organisatie gebruik van Vlimpers Rekrutering, dan verwijzen we je graag door naar de Vlimpershandleiding: geautomatiseerde indiensttreding 

  Maken ze geen gebruik van Vlimpers Rekrutering dan dien je als personeelsmedewerker alle stappen uit deze handleiding te volgen.

  Vlimpersscherm 1: Arbeidsrelaties beheren

  Navigatie: Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelaties beheren

  Zie Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken

  Belangrijk: deze handleiding is een aanvulling bij de Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken, maak daar dus zeker gebruik van.
  Onderstaande beschreven instructies zijn specifieke instructies die enkel relevant zijn bij een registratie van een bevordering.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Navigatie: Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken': Klik op het plusteken en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>: Vul de datum in vanaf wanneer de proeftijd ingaat.

  3: <Volgnummer ingangsdatum>: Dit veld geeft het aantal functierijen weer en staat standaard op 0. Indien er meerdere actie/redenen zijn, op eenzelfde datum, dan zal deze volgorde oplopen.

  4: <Functie-indicator>: Kies ‘Primaire’.

  5: <Actie>: Kies Nieuwe aanstelling binnen AR (=arbeidsrelatie)

  6: <Reden>: Kies Bevordering binnen zelfde niv.

  Tabblad Functiegegevens:

  7: <Ambtenaar/contractueel>: Wijzig ambtenaar naar ambtenaar op proef.

  Tabblad VO Specifieke gegevens:

  8: <Aantal Maanden stage>: Vul de <Aantal Maanden stage> in, de <Einddatum stageperiode> wordt automatisch berekend.

  Opgelet: Is er nog een andere functierij met dezelfde ingangsdatum dat volgnummer 1 kreeg, dan zal Vlimpers de einddatum van de stageperiode niet correct berekenen en dien je de proeftijd manueel op te volgen via het veld <Einddatum Proeftijd>.

  9: <Einddatum Proeftijd>: Vul de <Einddatum Proeftijd> van de statutaire proeftijd in als het veld <Aantal Maanden stage> de einddatum van de proeftijd geen correcte einddatum berekend. Maak het veld <Aantal Maanden stage> dan ook leeg zodat er een juiste doorstroom naar de module Ploeg kan gebeuren.

  10: <Niveau>: Klik op het vergrootglas en kies het juiste niveau.

  11: <Rang>: Kies de juiste rang.

  12: <Graad>: Kies de juiste graad.

  13: <Functionele schaal>: Kies de juiste functionele schaal.

  15: <Salarisschaal>: Kies de juiste salarisschaal. Dit veld bepaalt de uitbetaling.

  Opgelet:

  Toelage tijdelijke functieverzwaring: Genoot het personeelslid in zijn vorige functie van een toelage tijdelijke functieverzwaring, dan dient deze te worden stop gezet vanaf de dag van de bevordering.

  Bevorderingspremie: Vink het veld <Bevorderingspremie> steeds aan bij bevordering naar een hoger niveau. Zie de toelichting uit het VPS art. VII 41.

  Vink je het veld ‘Bevorderingspremie’ aan dan verschijnt het veld ‘Salarisschaal vóór overdracht’.
  Het veld ‘Salarisschaal vóór overdracht’ is niet meer van toepassing. Dit veld werd ontwikkeld voor instapdossiers om de historiek van de voorgaande salarisschaal te registreren, aangezien Vlimpers niet over de historiek beschikt.

  Bijvoorbeeld: Instapdossiers VDAB, VDAB is met ingang van 1/1/2019 aangesloten bij Vlimpers. Als er op 1/1/2019 bij VDAB dossiers zijn die recht hebben op een bevorderingspremie dan moet je in het veld ‘Salarisschaal vóór overdracht’ aangeven met welke salarisschaal Vlimpers de vergelijking moet maken.
  Als een VDAB-dossier wordt bevorderd van C211 naar B111 op 1/5/2019 dan moet het veld ‘Salarisschaal vóór overdracht’ niet worden ingevuld aangezien de historiek vóór 1/5/2019 in Vlimpers wel beschikbaar is. Vlimpers weet dat het personeelslid vóór 1/5/2019 verloond werd in salarisschaal C211. Maar Vlimpers weet niet hoe het personeelslid vóór 1/1/2019 verloond werd.

  Het veld ‘Leeftijdsgrens’ verschijnt pas in het vak Inschaling wanneer je het niveau wijzigt naar niveau A. Zie de toelichting uit het VPS art. VII 2quater voor meer informatie over de leeftijdsgrens.

  Bij een bevordering naar niveau A, bouwt men pas anciënniteit op vanaf de leeftijd van 23 jaar, vul in het veld ‘Leeftijdsgrens’ 23 jaar in. Vlimpers zal de anciënniteiten herberekenen, controleer dit daags na de registratie.

  Voorwaarde waarbij Vlimpers de anciënniteiten automatisch zal herberekenen: het personeelslid moet in die arbeidsrelatie in dienst zijn voor de leeftijd van 23 jaar, zonder dat er startkapitalen op de anciënniteit werden geregistreerd.

  In volgende gevallen zal er via het scherm startkapitalen anciënniteiten manueel moeten gecorrigeerd worden:

  • instapdossiers die in Vlimpers al ouder waren dan 23 jaar
  • overgang naar andere AR
  • in dienst na 23 jaar maar privé-anciënniteit voor 23 jaar toegevoegd als startkapitaal geldelijke anciënniteit

  Zie ook Vlimpershandleiding Startkapitalen anciënniteiten

  Extra invoerinstructies voor entiteiten die aansluiten bij Vlimpers

  Vink vanaf de rij van aansluiting het aanvinkveld ‘Bevorderingspremie’ aan en vul de salarisschaal van voor de bevordering naar een hoger niveau aan.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Navigatie: Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: <Historie corrigeren>: Klik op de knop 'Historie corrigeren'

  Tabblad VO Specifieke gegevens

  2: <Bevorderingspremie>: Vink in de kader 'Inschaling' het veld 'Bevorderingspremie' aan.

  3: <Salarisschaal vóór overdracht>: Dit veld wordt zichtbaar van zodra je <Bevorderingspremie> hebt aangevinkt. Vul de salarisschaal in die het personeelslid had voor de bevordering naar een hoger niveau.

  Voer nu het einde van de proeftijd in via de Vlimpershandleiding: Einde proeftijd invoeren.