chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Deeltijdse afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval gemeen recht of beroepsziekte invoeren

  Met deze handleiding kan je een deeltijdse afwezigheid wegens arbeidsongeval (na consolidatie), ongeval gemeen recht of beroepsziekte met rente invoeren in Vlimpers.

  Voor het registreren van een beroepsziekte met rente wordt de code VO_AT_BDL gebruikt. Deze code kan gebruikt worden:

  • bij uitzondering indien betrokkene een arbeidsongeval heeft gehad bij entiteit X en vervolgens bij entiteit Y een halftijdse betrekking aangaat. In dat geval zal entiteit Y enkel het halftijdse loon betalen.
  • wanneer de polis van de herverzekeraar van de ARP voorziet in een bepaling dat de entiteit het halftijdse loon betaalt en de herverzekeraar bijpast ten aanzien van het personeelslid.

  Voor het uitbetalen van de rente dient men de looncode 1496 te gebruiken bij Vaste inkomsten (zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen). Deze afwezigheden worden net zoals de deeltijdse beroepsziekte niet verrekend op het ziektecontingent.

  Voor het registreren van een deeltijdse beroepsziekte wordt de code VO_AT_BZD gebruikt. Deze afwezigheden worden niet verrekend op het ziektecontingent. Deeltijdse afwezigheden wegens beroepsziekte na consolidatiedatum worden geregistreerd als VO_AT_VZD.

  Voor het registreren van een deeltijdse afwezigheid wegens ongeval gemeen recht, wordt de code VO_AT_OGD gebruikt. Initieel zullen deze afwezigheden als VO_AT_VZD worden ingevoerd. Pas als het dossier ongeval gemeen recht is afgerond en de schuld van de tegenpartij zeker is, worden de relevante periodes VO_AT_VZD omgezet naar VO_AT_OGD (enkel van toepassing op ambtenaren en ambtenaren op proef). De periodes ongeval gemeen recht worden niet in rekening gebracht op het ziektecontingent. 

  De registratie van de afwezigheid gebeurt bij de entiteit zelf, enkel de afwezigheidscode VO_AT_BDL  kan alleen door de Personeelsadministraite worden ingevoerd.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie bovenstaande  deeltijdse afwezigheden van een personeelslid kan invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_AD1, AD2, OGD, BZD of %AD1, AD2, OGD, BZD in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Oorspronkelijke begindatum>

  • Staat automatisch op de begindatum. 

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  10: Werkrooster selfservice

  • Vul het werkrooster in
  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  Klik op 'Bereken % en roosterdefinitie'. Voer de volgende stappen uit.

  11: Aanwezigheidsrooster

  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  12: Sleutelemding

  • Via de Sleutemelding kan men de gegevens met betrekking tot het medisch attest en de feedback van de medische controle raadplegen

  13: Ziektelocatie

  • Klik op Ziektelocatie indien het personeelslid tijdens (een deel van) de afwezigheid wegens ziekte op een ander adres verblijft dan het officieel adres
  • Vul bij <Begindatum> de datum in vanaf wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vul bij <Einddatum> de datum in tot wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vink <Hospitalisatie> aan indien het personeelslid werd gehospitaliseerd, het adres van het ziekenhuis hoeft niet te worden ingevuld
  • Vul het adres aan. Enkel de volgende velden zijn verplicht: <begindatum>, <einddatum>, <land> en <straat>. Als de exacte verblijfplaats niet gekend is, vul je bij straat ‘onbekend’ in.
  • Je kan meerdere achtereenvolgende verblijfadressen en/of hospitalisatieperioden registreren door te klikken op het ‘Plusteken’.

  14: <Nummer incident>

  • Koppel het geregistreerde arbeidsongeval (niet van toepassing bij ongeval gemeen recht of beroepsziekte) in 

  15: <Controle>

  • Vink <Controle> aan indien er een controle door het medisch controleorgaan dient te gebeuren

  16: <Datum controle>

  • Vul <Datum controle> in als <Controle> werd aangevinkt en er een gewenste datum is waarop de medische controle moet doorgaan

  17: <Ticketnr van mutualiteit>

  • Vul het nummer in dat verkregen werd via de e-box van de sociale zekerheid bij aangifte van een sociaal risico

  18: <Extra informatie voor het medisch controleorgaan>

  • De inhoud van dit veld stroomt door naar het medisch controleorgaan

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Indien een personeelslid deeltijds werkt wegens arbeidsongeval en tijdens die periode één of meerdere dagen volledig afwezig is wegens arbeidsongeval, wordt de periode VO_AT_AD1of VO_AT_AD2 NIET opgesplitst in deelperiodes.
  Dus de periode VO_AT_AD1 of VO_AT_AD2 laat men staan en men voert bijkomend de periode VO_AT_AO1 in.