chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Deeltijdse loopbaanonderbreking invoeren

  Met deze handleiding kan je een deeltijdse loopbaanonderbreking invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  De afwezigheid deeltijdse loopbaanonderbreking met uitkering (VO_AT_LD1 en VO_AT_LD6), kan met ingang van 2 september 2016 niet meer via Selfservice worden aangevraagd vermits deze verlofvorm werd afgeschaft. De Personeelsadministratie kan deze afwezigheidscode wel nog gebruiken in Afwezigheidsmutatie. Bijvoorbeeld als het personeelslid zijn aanwezigheidsrooster wenst te wijzigen, dient de VO_AT_LD1 opgesplitst te worden.

  Weigert de RVA de onderbrekingsuitkering, dan kan de afwezigheid niet beschouwd worden als een loopbaanonderbreking. De oorspronkelijke afwezigheidscode dient gewijzigd te worden naar VO_AT_NLD.

  Bij een contractueel personeelslid met een deeltijdse arbeidsovereenkomst die deeltijdse loopbaanonderbreking aanvraagt, past men dezelfde invoerinstructies toe als bij deeltijdse loopbaanonderbreking voor voltijdse contractuele personeelsleden. Het is niet nodig om de functie- en contractgegevens naar 100% te brengen.

  Deze afwezigheid wordt aangevraagd door het personeelslid via Selfservice werknemer.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een loopbaanonderbreking van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_LD1, 2, 3, 4, 5, 7 of %LD1, 2, 3, 4, 5, 7 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag, pas periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: Werkrooster selfservice

  • Klik op Werkrooster selfservice
  • Vul het werkrooster in. 
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan.
  • Klik op ‘Bereken % en roosterdefinitie
  • Volg de verdere stappen
  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  De teller deeltijdse loopbaanonderbreking wordt uitgedrukt in maanden. Indien een personeelslid meerdere actieve arbeidsrelaties heeft waarbij de periode van deeltijdse loopbaanonderbreking op elk van de actieve arbeidsrelaties wordt geregistreerd, dan worden de maanden van deeltijdse loopbaanonderbreking op elk van de actieve arbeidsrelaties geteld. De weergave van het aantal opgenomen maanden deeltijdse loopbaanonderbreking in de teller is zodoende foutief (zie Vlimpershandleiding: Resultaten per kalendergroep). Men zal dit manueel moeten corrigeren.

  Ook zal er een correctie moeten gebeuren indien een personeelslid in dienst treedt en:

  • Reeds bij een andere werkgever loopbaanonderbreking nam
  • Overkomt van een andere entiteit van de Vlaamse overheid (waar men niet met Vlimpers werkt) en daar reeds loopbaanonderbreking nam

  Ga voor deze correctie uit te voeren naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Tellers. De correcties die geregistreerd staan op 01/01/2007 zijn de overnames van de saldi uit Vlimpers 8.0.