chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Einde proeftijd inactieve arbeidsrelatie invoeren

  Met deze handleiding kan je een einde van een proeftijd invoeren bij een personeelslid met een inactieve arbeidsrelatie.

  Zie Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken

  Vlimpersscherm 1: Arbeidsrelaties beheren

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelaties beheren

  1: <Ingangsdatum>

  • Geef hier de datum in waarop de inactieve arbeidsrelatie wordt stopgezet. Dit is de eerste dag van stopzetting.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelaties beheren

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken' en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is ofwel
   • de 31ste kalenderdag na het verstrijken van de herberekende einddatum in geval er geen gesprek doorgaat

   ofwel

   • de 31ste kalenderdag na het evaluatiegesprek indien er verslag wordt bezorgd;

   ofwel

   • op de dag na de ondertekening door de tweede evaluator indien zowel gesprek als verslag tijdig zijn.

  3: <Volgnummer ingangsdatum>

  • <Volgnummer ingangsdatum> geeft het aantal functierijen weer.
  • Dit veld zal standaard op 0 staan. Indien er meerdere actie/redenen zijn, op eenzelfde datum, dan zal deze volgorde oplopen.

  4: <Functie-indicator>

  • Kies Primair

  5: <Actie>

  • Kies Gegevenswijziging

  6: <Reden>

  • Kies Einde proeftijd

  Tabblad Salarissen:

  7: <Gerechtigheidsgroep>

  • Kies VO_STAT

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  8: <Wervingsreden>

  • Vul Vastbenoemd in

  9: <Aantal Maanden stage>

  • Maak het veld blanco

  Vlimpersscherm 3: VO Startkapitalen Anc.

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO Startkapitalen Anc.

  1: <Anciënniteitstype>

  • Kies de gewenste anciënniteit

  2: <Ingangsdatum>

  • De ingangsdatum is de datum waarop de hoeveelheid maanden die u wenst in te voeren, geldig wordt
  Opgelet

  De ingangsdatum is standaard de huidige datum, meestal is dit de datum van de indiensttreding

  3: <Anciënniteit>

  • Vul de hoeveelheid maanden in.
  • Per ancienniteitstype kan een bepaald startkapitaal worden ingegeven. Dit wordt in maanden ingegeven en het aantal dagen wordt verrekend na de komma.

  4: <Omschrijving>

  • Hier kan u bijkomende uitleg geven over de beslissing toekenning anciënniteit

  5: 'Plusteken'

  • Klik op het plusteken indien u andere anciënniteiten wilt invoeren.