chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Einde proeftijd statutair invoeren

  Met deze handleiding kan je het einde van de proeftijd voor statutaire indiensttredingen zonder inactieve arbeidsrelatie invoeren. 

  Opgelet

  Indien er een arbeidsrelatie ambsthalve onbetaald verlof is, zie Vlimpershandleiding: Uitdiensttreding

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken' en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is ofwel
   • de 31ste kalenderdag na het verstrijken van de herberekende einddatum in geval er geen gesprek doorgaat

   ofwel

   • de 31ste kalenderdag na het evaluatiegesprek indien er verslag wordt bezorgd;

   ofwel

   • op de dag na de ondertekening door de tweede evaluator indien zowel gesprek als verslag tijdig zijn.

  3: <Volgnummer ingangsdatum>

  • <Volgnummer ingangsdatum> geeft het aantal functierijen weer.
  • Dit veld zal standaard op 0 staan. Indien er meerdere actie/redenen zijn, op eenzelfde datum, dan zal deze volgorde oplopen.

  4: <Functie-indicator>

  • Kies Primair

  5: <Actie>

  • Kies Gegevenswijziging

  6: <Reden>

  • Kies Einde proeftijd

  Tabblad Functiegegevens:

  7: <Ambtenaar/contractueel>

  • Kies Ambtenaar

  Tabblad Salarissen:

  8: <Gerechtigheidsgroep>

  • Kies VO_STAT

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  9: <Wervingsreden>

  • Vul Vastbenoemd in

  10:<Aantal Maanden stage>

  • Maak het veld blanco