chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Fiscaal voordeel breedbandaansluiting

  Met deze handleiding kan je een fiscaal voordeel breedbandaansluiting invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Voor personeelsleden waarvan het abonnement van de breedbandaansluiting door de werkgever betaald wordt, en die dit abonnement ook aanwenden voor privégebruik, moet dit beschouwd worden als een fiscaal voordeel. Het bedrag van dit voordeel is vastgesteld op 60 euro per jaar. Dit bedrag dient zowel als basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing als voor de berekening van de sociale lasten waarbij deze verrekening op maandelijkse basis plaatsvindt. Meer concreet gaat het om een bedrag van 5 euro op maandbasis (60/12). Voor de loonberekening wordt deze 5 euro aldus in rekening gebracht voor de berekening van de RSZ en de bedrijfsvoorheffing. Het loon wordt met andere woorden berekend alsof het personeelslid 5 euro extra zou ontvangen hebben.

  Opgelet

  In bepaalde gevallen zal dit voordeel soms in een groter negatief resulteren. Dit is te wijten aan de trapsgewijze berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing. Per schijf van 15 euro meer belastbaar loon, wordt er daarbij een andere bedrijfsvoorheffing ingehouden.

  Voorbeeld

  Bedrijfsvoorheffing alleenstaande zonder kinderen (ref. 2009)

  Belastbaar Bedrijfsvoorheffing
  3.045,00 tot en met 3.059,99 1.012,10
  3.060,00 tot en met 3.074,99 1.019,10
  • Personeelslid A (statutair) heeft een belastbaar loon van 3.059,75 euro: de bedrijfsvoorheffing die hiervoor verschuldigd is, bedraagt 1.012,10 euro.
   Personeelslid A krijgt een voordeel in natura PC / internet --> hierdoor moet personeelslid A 0,17 euro extra RSZ betalen en 7 euro extra bedrijfsvoorheffing.
  • Personeelslid B (statutair) heeft een belastbaar loon van 3.047,24 euro: de bedrijfsvoorheffing die hiervoor verschuldigd is, bedraagt 1.012,10 euro.
   Personeelslid B krijgt een voordeel in natura PC / internet --> hierdoor moet personeelslid B 0,17 euro extra RSZ betalen en 0 euro extra bedrijfsvoorheffing (personeelslid B wordt immers in dezelfde schaal belast).

  1: 'Plusteken'

  • Klik op het bovenste 'Plusteken' om een looncode toe te voegen.

  2: <Inkomstencode>

  • Vul bij <Inkomstencode> de gewenste looncode in (aan de hand van het vergrootglas naast de <Inkomstencode> kan je een keuze maken uit de verschillende looncodes). Meer bepaald zijn er in Vlimpers 2 looncodes voorzien voor het fiscaal voordeel voor breedbandaansluiting. Het gaat om de looncodes 800 en 801.
  • Vul inkomstencode “800” in voor statutairen met een inhouding ZIV van 3,50% en contractuelen met 13,07% persoonlijke bijdrage RSZ (de loonmotor maakt dit automatisch aan op basis van het statuut). De inkomstencode “800” dient daarbij ingevoerd te worden met een begin- en einddatum voor alle personeelsleden met dit fiscaal voordeel (geef dit in voor een volledige maand, om fracties te voorkomen).
  • Vul inkomstencode “801” in voor contractuelen met een persoonlijke RSZ-inhouding verschillend van 13,07%.
  Voorbeeld

  Bij een contractueel die deeltijds leerplichtig is, geldt een verminderde persoonlijke RSZ-bijdrage van 5,57%. In dat geval moet een code 801 met een bedrag worden ingevoerd voor de periode van de tewerkstelling of tot het einde van het jaar waarin betrokkene 19 jaar wordt.

  3: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de eerste dag van de maand (tenzij de indiensttreding midden in de maand plaatsvindt want dan is de indiensttredingsdatum de begindatum).

  4: <Einddatum>

  • <Einddatum Inkomsten> is de laatste dag van de maand (tenzij de uitdiensttreding midden in de maand plaatsvindt want dan is de uitdiensttredingsdatum de einddatum).

  5: <Bedrag>

  • Het blanco veld naast <Bedrag> is uitgegrijsd.

  6: VO vaste inkomsten 

  • Klik op VO vaste inkomsten om indien nodig een parameter / extra informatie in te voeren.
  • Voer de juiste <parameter> Daarbij is het belangrijk dat in de setup van Vlimpers voorzien werd dat in dit veld enkel de parameters kunnen ingevuld worden die naar de loonmotor kunnen gestuurd worden. Indien men toch een andere parameter invoert, zal dit een foutmelding geven.
  • Vul indien gewenst informatie aan in het blancoveld onder <Omschrijving op loonbrief>. Deze informatie zal op de loonstrook weergegeven worden. Indien u dit veld blanco laat, komt op de loonstrook de standaardomschrijving van de looncode.
  • Door op het vinkje naast <Bedrag> te klikken, kan het veld <Bedrag>, dat op het eerste scherm is uitgegrijsd, terug geactiveerd worden.
  Opgelet

  Dit is niet de bedoeling bij het invoeren van dit voordeel in natura.