chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Fiscaal voordeel GSM

  Met deze handleiding kan je een fiscaal voordeel GSM invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Voor personeelsleden waarvan het GSM-abonnement door de werkgever betaald wordt, en die dit abonnement ook aanwenden voor privégebruik, moet dit abonnement beschouwd worden als een fiscaal voordeel.

  Opgelet

  Dit geldt niet voor zogenaamde "split-bill-facturatie".

  Het bedrag van dit voordeel is vastgesteld op 36 euro per jaar voor een gsm-toestel en 48 euro per jaar voor een gsm-abonnement. Deze bedragen dienen zowel als basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing als voor de berekening van de sociale lasten waarbij deze verrekening op maandelijkse basis plaatsvindt. Daarbij gaat het om een bedrag van 3 euro (36/12) en 4 euro (48/12) op maandbasis. Voor de loonberekening worden deze 3 en 4 euro aldus in rekening gebracht voor de berekening van de RSZ en de bedrijfsvoorheffing. Het loon wordt met andere woorden berekend alsof het personeelslid 3 en/of 4 euro extra zou ontvangen hebben.

  Opgelet

  Net als bij de Actie ‘Fiscaal voordeel breedbandaansluiting’ zal het voordeel in bepaalde gevallen in een groter negatief resulteren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op het bovenste 'Plusteken' om een looncode toe te voegen.

  2: <Inkomstencode>

  • Vul bij <Inkomstencode> de gewenste looncode in (aan de hand van het vergrootglas naast de <Inkomstencode> kan u een keuze maken uit de verschillende looncodes). De looncode voor het voordeel in natura privégebruik bedrijfsGSM is gelijk aan “815”.

  3: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de eerste dag van de maand (tenzij de indiensttreding midden in de maand plaatsvindt want dan is de indiensttredingsdatum de begindatum).

  4: <Einddatum>

  • <Einddatum> is de laatste dag van de maand (tenzij de uitdiensttreding midden in de maand plaatsvindt want dan is de uitdiensttredingsdatum de einddatum).

  5: <Bedrag>

  • Het blanco veld naast <Bedrag> dient niet ingevuld te worden.

  6: VO vaste inkomsten

  • Klik op VO vaste inkomsten om een parameter of indien nodig extra informatie in te voeren.
  • Voer de juiste <parameter> in. Daarbij is het belangrijk dat in de setup van Vlimpers voorzien werd dat in dit veld enkel de parameters kunnen ingevuld worden die naar de loonmotor gestuurd worden. Indien met toch een andere parameter invoert, zal dit een foutmelding geven.
  • Vul indien gewenst informatie aan in het blancoveld onder <Omschrijving op loonbrief>. Deze informatie zal op de loonstrook weergegeven worden. Indien u dit veld blanco laat, komt op de loonstrook de standaardomschrijving van de looncode.