chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Foutief aangemaakte arbeidsrelatie

  Heb je een arbeidsrelatie onterecht aangemaakt en werd er een werknemer ID PI (zie scherm PI Emplid) aangemaakt en/of werden er processen gedraaid (zie scherm Resultaten per kalendergroep), dan kan de arbeidsrelatie niet meer verwijderd worden. Deze handleiding legt uit wat je in dat geval moet doen.

  Heb je een arbeidsrelatie onterecht aangemaakt en werd er nog geen werknemer ID PI en/of werd er nog geen proces gedraaid? Log dan een case naar HRTD team dienstverlening zodat de arbeidsrelatie kan verwijderd worden.  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken' en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • Stond de functierij met actie aanstelling/heraanstelling op MON en werd in het scherm PI-emplid een L4-nummer toegewezen voer dan als <Ingangsdatum> de dag volgend op de aanstelling in.
  Opgelet

  De betaalgroep van functierij met actie aanstelling/heraanstelling laat men op MON staan.

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Beeïndiging

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> foutief aangemaakte AR

  5: Functie-indicator

  • Wijzig de functie-indicator op beide functierijen (functierij met actie aanstelling en functierij met actie beëindiging) naar secundair

  6: <Arbeidsplaatsnummer>

  • Is er een <Arbeidsplaatsnummer> geregistreerd, verwijder dit dan

  Tabblad Functiegegevens:

  7: <Supervisor ID>

  • Maak <Supervisor ID> blanco

  Tabblad Salarissen:

  8: <Betaalgroep>

  • Zet <Betaalgroep> op NVT

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  9: <Soort einde contract>

  • Selecteer <Soort einde contract> 001 Niet opgedaagd

  10: <Reden einde contract>

  • Selecteer <Reden einde contract> 001 In dienst gek. PL niet opged

  11: <Einddatum>

  • Vul <Einddatum> in, dit is steeds de datum -1 dag van de <Ingangsdatum> van de functierij

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Stond de functierij met actie aanstelling/heraanstelling op MON:

  • Registreer enkel looncode 001
  • Zorg dat begin- en einddatum gelijk is aan de ingangsdatum van de functierij met actie aanstelling/heraanstelling

  Vlimpersscherm 3: Werkrooster toewijzen

  Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  Start de aanstellingsdatum op een weekdag (maandag tot vrijdag), wijzig het werkrooster die gelijk is aan de aanstellingsdatum naar werkrooster 9999W1106.

  In het scherm afwezigheidsmutatie moet men geen enkele afwezigheid registreren, ook niet de afwezigheidscode LOS, want door een werkrooster te registreren waarop er op de dag van aanstelling geen prestaties worden gepresteerd, zorg je ervoor dat er op de dag van de aanstelling geen loon wordt berekend.

  Vlimpersscherm 4: Correctie op arbeidsrelatie

  Doordat het dossier 1 dag op MON stond zal er een halve dag jaarlijks verlof berekend zijn. Dit verlofrecht moet je manueel corrigeren, want komt het personeelslid in dat jaar toch nog in dienst dan blijft de halve dag jaarlijks verlof mee berekend in het jaarlijkse verlofrecht indien deze niet werd gecorrigeerd.

  Corrigeer op arbeidsrelatieniveau. Hieronder lees je hoe je het te corrigeren resultaat bekomt:

  • In het scherm ‘Resultaten per kalendergroep’ (‘Salarissen’ > ‘Afwezigh. En salarisverwerking’ > ‘Afwezigh.-/salarisgegevens’ > ‘Resultaten per kalendergroep’), open je de kalendergroep-ID van december van het huidig jaar van de arbeidsrelatie niet opgedaagd. Ga naar het tabblad Optellingen en zoek de kalender-ID van de laatste actieve maand. Om de correctie op arbeidsrelatieniveau te bekomen hou je rekening met volgende elementnamen:
   • Tel samen:
    • VO_AC_JVE_ENT_U: het onafgerond jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren
    • VO_AC_ADJFD_JVE_U: vervangende feestdagen door pensionering op arbeidsrelatieniveau in uren
    • VO_AC_CORAR_JVE_U: de onafgeronde correcties op arbeidsrelatieniveau in uren
   • Trek hiervan af:
    • VO_AC_ADJCAL_JV_U: de impact in kalenderdagen op het jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren(bijvoorbeeld voltijds ouderschapsverlof)
    • VO_AC_ADJWRK_JV_U: de impact in werkdagen op het jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren (bijvoorbeeld losse dagen onbetaald verlof)
    • VO_AC_JVE_TAKE_U: de opname op arbeidsrelatieniveau in uren.

   = de correctie die je registreert op de teller VO_AC_CORAR_JVE_U.

  Vlimpersscherm 5: Beheer loonberekening

  Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Controleer de invoer.