chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Functie-indicator wijzigen

  Met deze handleiding kan je de functie-indicator wijzigen in een personeelsdossier.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Historie corrigeren'

  • Klik op 'Historie corrigeren' 

  2: <Functie-indicator>

  • Kies 'Secundaire functie' of 'Primaire functie' 

  De functie-indicator staat standaard op ‘Primaire functie’. In Vlimpers moet elke werknemer altijd 1 primaire arbeidsrelatie hebben. Dus minimaal 1 en maximaal 1. Het concept van de primaire arbeidsrelatie wordt gebruikt om in geval dat er gegevens op persoonsniveau moeten uitgewisseld worden met externe partijen waarbij bv. ook 1 affectatie, statuut of functie van de persoon wordt uitgewisseld.

  Voorbeelden van uitwisseling gegevens met externe partijen:

  - personeelsgegevens naar het medisch controleorgaan

  - personeelsgegevens naar de verzekeraar van de hospitalisatieverzekering

  - sommige gegevens aan personeelsadministratie via het MAGDA-platform.

  Via het MAGDA-platform kunnen authentieke gegevensbronnen (zowel Federale als Vlaamse) ontsloten worden. Zo kan er een vlotte uitwisseling van gegevens plaatsvinden tussen gegevensbronnen en de applicaties die er wensen gebruik van te maken. En dit ondanks de verschillende structuur van deze gegevensbronnen en de verschillende opzet van deze applicaties.

  Het MAGDA-platform levert vandaag een aantal geïntegreerde diensten m.b.t. de ontsluiting van authentieke gegevensbronnen en de uitwisseling van gegevens. De nadruk ligt hierbij vooral op gegevens over personen/bedrijven, adresinformatie, gegevens uit andere authentieke gegevensbronnen (bv. gebouwen, percelen en grootschalige kaartinformatie), bedrijfsspecifieke gegevens die enkel tussen twee organisaties dienen uitgewisseld te worden.

  In het geval dat een persoon meerdere arbeidsrelaties heeft in Vlimpers, zal er dan 1 arbeidsrelatie moeten gekozen worden om door te geven. Hier is de afspraak dat dan telkens de primaire arbeidsrelatie wordt genomen. Het is dus een middel om tussen een aantal arbeidsrelatie diegene te kiezen waarmee we de persoon kenbaar willen maken naar de externe partij.

  Dit principe kan ook gebruikt worden voor rapportering. Dus telkens als je een werknemer maar 1 keer in een rapport wil zien (ongeacht het aantal arbeidsrelaties dat de werknemer heeft) waarbij je gegevens van zijn functie mee wil opnemen in het rapport, zouden de gegevens van de primaire arbeidsrelatie kunnen genomen worden.

  Vlimpers voorziet standaard in een aantal controles bij het invoeren van functiegegevens op de primaire en secundaire arbeidsrelaties. Als voor een persoon geen of meerdere primaire arbeidsrelaties gevonden wordt, zal Vlimpers een waarschuwing geven bij het opslaan van de functiegegevens.

  Onderstaande afspraken zijn belangrijk voor een goede doorstroming:

  • Op elk tijdstip mag er maar één primaire functierij zijn voor een betreffende periode. Er mag geen overlap zijn van een zelfde periode met een andere primaire functierij over de verschillende arbeidsrelaties heen. Eén van de twee moet dan op secundair gezet worden. Hieronder een voorbeeld wat niet zou mogen:

  - AR 0  01/01/2008 – 30/09/2010    Actief    primaire functie

  - AR 1  01/10/2009 – 30/04/2010    Actief    primaire functie

  • Bij één of meerdere arbeidsrelaties ‘In verlof’ en een actieve arbeidsrelatie, moet de actieve op primair gezet worden en de arbeidsrelatie(s) ‘In verlof’ op secundair.
  • Bij 2 deeltijdse contracten (= 2 actieve arbeidsrelaties) zal er ook een secundaire functie zijn. De afspraak hierover is dat de hoogste graad als primaire functie wordt aangeduid (indien er een verschil is). Indien er geen verschil is dan is de arbeidsrelatie met met het hoogste tewerkstellingspercentage de primaire functie. Indien het tewerkstellingspercentage gelijk is dan is de arbeidsrelatie met het kleinste nummer de primaire functie.
  • Er mogen nooit 2 actieve AR’s op eenzelfde tijdstip op primaire functie staan.
  • Bij één of meerdere arbeidsrelaties ‘Uit dienst’ en een actieve arbeidsrelatie, moet de actieve op primaire functie gezet worden en de arbeidsrelatie(s) ‘Uit Dienst’ op secundair.
  • Indien het personeelslid uit dienst gaat, dan gelden de regels van ‘Uitstroom’.

   Werknemer verlaat Vlaamse overheid:

    Functierij ‘Uit dienst’ op primaire functie-indicator laten staan. Dit is ook het geval voor laatstejaarsstudenten, jobstudenten, ...

     Werknemer gaat naar andere Vlimpers entiteit

      Functierij ‘Uit dienst’ op primaire functie-indicator laten staan.

      Indien er een nieuwe arbeidsrelatie wordt aangemaakt, dan dient huidige personeelsadministratie contact op te nemen met vorige personeelsadministratie van werknemer om vorige arbeidsrelatie ‘Uit dienst’ op secundair te zetten.

      Je kan de arbeidsrelatie(s) van een personeelslid enkel zien volgens de ingestelde security rechten op je gebruikersprofiel. Dit is natuurlijk een probleem om te weten of een personeelslid ook nog andere arbeidsrelaties heeft bij andere entiteiten en welke status ze hebben (primair of secundair).

      Door gebruik te maken van  ‘Zoeken op nationale ID’ krijg je een beperkt totaaloverzicht van alle arbeidsrelaties van een personeelslid (met status primair of secundair) en dit entiteitoverschrijdend. Zoeken op het rijksregisternummer doe je via Zoeken op nationale ID (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens >Zoeken op nationale ID).

       

      Kijk dus altijd alles eerst na vooraleer je een nieuwe primaire arbeidsrelatie aanmaakt. Het heeft namelijk een grote impact op heel wat randsystemen.