chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Functionele schaal catering en schoonmaakpersoneel

  Met deze handleiding kan je een functionele schaal voor catering- en schoonmaakpersoneel toevoegen.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  In toepassing van het sectoraal akkoord 2010-2012 wordt met ingang van 01/01/2013 voor de contractuele personeelsleden van de categorie Bijkomende en specifieke opdrachten tewerkgesteld in schoonmaak- of cateringfuncties een loopbaan ingesteld waardoor bij voldoende anciënniteit de tweede salarisschaal van hun graad wordt toegekend.

  Aangezien de loopbaan pas vanaf 01/01/2013 wordt ingesteld houdt dit in dat pas vanaf die datum de voor die loopbaan noodzakelijke anciënniteit (die verder schaalanciënniteit wordt genoemd) zal worden opgebouwd volgens de hierna vermelde basisregel.

  De desbetreffende  schaalanciënniteit wordt berekend op basis van de vanaf 01/01/2013 opgebouwde geldelijke anciënniteit pro rata het prestatieregime (dus naar gelang het een voltijds of deeltijds contract betreft).  Zo is er bv. ook bij loopbaanonderbreking volledige aanrekening van geldelijke anciënniteit en dus ook van schaalanciënniteit. Voorbeeld: een deeltijds personeelslid met een prestatieregime van 50%, dat voltijdse loopbaanonderbreking neemt bouwt 50% geldelijke anciënniteit op en dus ook 50% schaalanciënniteit.

  Gelet op het feit dat deze nieuwe loopbaan pas ingang vindt vanaf 01/01/2013 kunnen er zich twee gevallen voordoen:

  1. Het personeelslid treedt pas vanaf 1 januari 2013 in dienst of krijgt pas vanaf die datum een contract voor bijkomende en specifieke opdracht schoonmaak- en catering aangeboden. Hier is enkel de basisregel  inzake berekening van de anciënniteit van toepassing.
  1. Het contractuele personeelslid is op 31/12/2012 in dienst  met een contract voor bijkomende en specifieke opdracht in een schoonmaak- of cateringfunctie. Hier is er een overgangsregeling van toepassing voor de berekening van de desbetreffende schaalanciënniteit:
  • Voor de periode tot 31/12/2012 zal de desbetreffende schaalanciënniteit worden berekend op basis van de op die datum opgebouwde dienstanciënniteit (= werkelijke diensten gepresteerd bij gelijk welke overheid in om het even welke hoedanigheid en zonder rekening te houden met ziekte en deeltijdse prestaties) herleid volgens het principe van de 1/3 – 2/3 regel. Dit houdt in dat van de tot 31/12/2012 opgebouwde dienstanciënniteit,  1/3 van de  jaren tot 12 jaar en 2/3 van de jaren boven de 12 jaar worden omgezet naar  schaalanciënniteit.
  • Vanaf 01/01/2013 wordt de schaalanciënniteit verder opgebouwd.

  De schalen zijn terug te vinden in het ministerieel besluit bijkomende en specifieke opdrachten.

  De doorloopschaal is de schaal zoals die geldt in de functionele loopbaan voor de ambtenaren (art. VI 109 § 1).

  Mogelijke verwerking in Vlimpers:

  In Vlimpers worden momenteel ook  voor de contractuele personeelsleden waarbij de functiegegevens in <functionele schaal> een geldige functionele schaal  is ingevuld alle anciënniteiten (zij het dan wel louter informatief) berekend.  In principe zien contractuele personeelsleden in Vlimpers enkel de geldelijke anciënniteit en hun geldelijke loopbaan.  Wanneer echter bij de functiegegevens <Statutaire anciënniteitsberekening> is aangevinkt stromen naast de geldelijke loopbaan  eveneens de berekeningsresultaten van de overige anciënniteiten door.

  Op basis van die berekening van de schaalanciënniteit wordt momenteel  enkel bij statutaire  personeelsleden de functionele loopbaan berekend en voorspeld. 

  Via enkele setup-aanpassingen en een aanpassing aan het berekeningsproces van de functionele loopbaan is het mogelijk om ook voor de nieuw opgezette loopbanen de 2de schaal te berekenen, te voorspellen en te tonen in de Selfservice werknemer.

  Invoerinstructies:

  Bij personeelsleden die voor de nieuwe regeling in aanmerking komen maar pas vanaf  01/01/2013 voor het eerst in dienst treden of die pas vanaf die datum voor het eerst  een contract voor bijkomende en specifieke opdracht schoonmaak- en catering worden aangeboden:

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  1: <Functionele schaal>

  • Vul <Functionele schaal> in.

  2: <Statutaire anciënniteitsber.>

  • Vink <Statutaire anciënniteitsber.> aan.

  Bij de personeelsleden  die voor de nieuwe regeling in aanmerking komen maar reeds op 31/12/2012 in dienst zijn in een schoonmaak- of cateringfunctie zal  volgende invoer moeten gebeuren:

  1: Bereken de schaalanciënniteit

  • Bereken de schaalanciënniteit op 31/12/2012 volgens de omzettingsformule: dit houdt in dat van de tot 31/12/2012 opgebouwde dienstanciënniteit,  1/3 van de  jaren tot 12 jaar en 2/3 van de jaren boven de 12 jaar worden omgezet naar  schaalanciënniteit.

  2: Voeg een functierij toe

  • Voeg een functierij toe met ingangsdatum 01/01/2013 waarbij de functiegegevens  de correcte <functionele schaal> en <salarisschaal> is ingevuld en <Statutaire anciënniteitsberekening> is aangevinkt op het tabblad Vo Specifieke gegevens.

  Vlimpersscherm 2: VO Startkapitalen Anc.

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO Startkapitalen Anc.

  Voer de berekende schaalanciënniteit als startkapitaal op 01/01/2013 voor de personeelsleden die nog niet voldoende anciënniteit hebben opgebouwd voor de toekenning van de tweede loopbaanschaal.

  Opgelet

  Voor personeelsleden die voldoende anciënniteit hebben opgebouwd om vanaf 01/01/2013 in hun tweede loopbaanschaal  te worden ingeschaald mag er geen startkapitaal worden ingevoerd.