chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Geboorteverlof invoeren

  Met deze handleiding kun je geboorteverlof voor personeelsleden invoeren na bevalling van de echtgenote of samenwonende partner.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Vanaf 1 januari 2021 kan het personeelslid 15 dagen werkgeboorteverlof opnemen.
  Vanaf 1 januari 2023 kan het personeelslid 20 werkdagen geboorteverlof opnemen.

  Contractuele personeelsleden hebben recht op 3 dagen bezoldigd geboorteverlof na de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner. Ze kunnen daarenboven nog maximum 12 dagen onbezoldigd geboorteverlof nemen. Tijdens deze onbezoldigde dagen hebben de contractuele personeelsleden recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Vanaf de 4de tot en met de 10de dag wordt de uitkering van het ziekenfonds aangevuld met een toelage van de werkgever (looncode 1225) die het verschil tussen de netto-uitkering en het nettoloon dicht.

  Statutaire personeelsleden hebben de eerste 10 dagen recht op doorbetaling van het loon. Vanaf de 11de dag zal het personeelslid 82% van het brutosalaris, begrensd op een jaarlijks brutosalaris van 26.230 euro (100%) ontvangen.

  Geboorteverlof wordt aangevraagd door het personeelslid zelf via Selfservice werknemer.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de personeelsadministratie een geboorteverlof van een personeelslid kan invoeren.

  Opgelet

  Indien het personeelslid 2 actieve arbeidsrelaties heeft dan dient er een case te worden gelogd om een correcte verloning op beide actieve arbeidsrelaties te garanderen.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_OM4 of %OM4

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Oorspronkelijke begindatum>

  • <Oorspronkelijke begindatum> staat standaard op de <Begindatum>. Indien de dagen niet aaneensluitend worden opgenomen, dan moet men steeds de <Begindatum> van de net voorgaande periode VO_AT_OM4 invoeren.

  8: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Indien VO_AT_OM4 samenvalt met een ander verlofstelsel met impact op het loon, dan moet de VO_AT_OM4 opgesplitst worden zodat er GEEN overlap is met het onbetaald verlof, dit om een correcte verloning te garanderen.
  Bijvoorbeeld: VO_AT_OM4 van maandag tot vrijdag en op donderdag is het personeelslid met ouderschapsverlof. 
  VO_AT_OM4 opsplitsen als volgt: van maandag tot woensdag en op vrijdag. Donderdag is het personeelslid met ouderschapsverlof en registreer je die dag niet als VO_AT_OM4.

  Bij een contractueel personeelslid: controleer de volgende dag het loondossier. Zie Vlimpershandleiding: Individueel loondossier.