chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Geleid proces

  Deze handleiding legt je uit hoe je kan werken met een geleid proces in Vlimpers. Een geleid proces zorgt ervoor dat je een proces volledig uitvoert in Vlimpers. Het gidst je door de hoofdschermen van Vlimpers (niet door de tabbladen binnen de hoofdschermen). Alle schermen die nodig zijn voor het uitvoeren van het proces worden aangeboden. Zo kan je niets over het hoofd zien.

  Heb je inhoudelijke vragen over een bepaald proces, scherm of veld? Raadpleeg dan de desbetreffende Vlimpershandleiding. Een overzicht van alle geleide processen en de bijhorende handleiding kan je onderaan deze pagina terugvinden.

  Geleid proces opstarten

  Ga naar Intropagina Personeelsbeheer > Tegel Geleide processen

  Opgelet

  Geleide processen worden enkel weergegeven in een tegel. Je kan ze niet via de navigatie terugvinden.

  1: 'Bliksemteken'

  • Klik op het 'bliksemteken' van het op te starten geleide proces

  2: <Werknemer ID>

  • Vul het Vlimpersnummer in van het personeelslid waarvan je het geleide proces wil opstarten
  • Je kan via het vergrootglas het personeelslid ook via zijn/haar naam opzoeken

  3: <Arbeidsrelatie>

  • Vul de arbeidsrelatie in waaruit het geleide proces moet starten
  • Je kan via het vergrootglas de juiste arbeidsrelatie selecteren
  Opgelet

  Bovenstaande twee velden zie je niet bij de opstart van Geleide proces Externe werknemer en Geleide proces Nieuwe indiensttreding. Bij deze twee geleide processen moet je een vragenlijst beantwoorden.

  4: 'Mijn gestuurde proces starten'

  • Klik op 'mijn gestuurde proces starten'
  • Je ziet een scherm met een instructietekst.
  • Aan de linkerzijde van het scherm zie je een overzicht van delen, dit is de opsplitsing in een proces met daaronder de hoofdschermen waardoor het geleide proces u per deel zal begeleiden.
  • De schermen waarbij er een ster staat, zijn verplicht in te vullen schermen, schermen zonder een ster zijn schermen die je kan overslaan door te klikken op ‘Voltooid.’ omdat deze schermen voor bepaalde personeelsleden van toepassing zijn. Als je een niet verplicht scherm hebt overgeslagen, dan zal het cirkeltje naast het scherm groen worden ingekleurd zodat je weet dat het scherm geraadpleegd werd.
  • Een hoofdscherm kan ook verschillende tabbladen hebben, de tabbladen moeten manueel aangeklikt worden in het hoofdscherm, het geleide proces zal je niet begeleiden door de tabbladen.
  Voorbeeld

  Hoofdscherm Persoonsgegevens
  Je zal automatisch begeleid worden naar het scherm Persoonsgegevens. Daar zullen de tabbladen Persoonsgegevens, Contactgegevens, Vo Persoonsgegevens, enz. nog steeds zichtbaar zijn. Je zal zelf telkens manueel op het in te vullen tabblad moeten klikken.

  5: 'Volg.'

  • Klik op 'Volg.'
  • Je komt in het volgende scherm terecht, waarbij je kan starten met de invoer
  • Vul het scherm aan en klik onderaan op 'Opslaan' of 'OK' zoals je ook doet bij een manuele invoer
  • Klik telkens op 'Volg.' als je een stap in het proces hebt ingevuld
  Opgelet

  Indien je een scherm wil overslaan, klik op 'Voltooien' en 'Volg.'

  Geleid proces tussentijds verlaten en hervatten

  Je kan een gestart geleid proces tussentijds verlaten om op een later moment opnieuw te hervatten.

  Opgelet

  Bij het geleid proces Aanstelling is het belangrijk dat minimale gegevens zijn ingevoerd zoals de schermen persoons- en functiegegevens zodat er een Vlimpersnummer werd aangemaakt, anders kan je het dossier nadien niet meer terugvinden in Vlimpers.

  Geleid proces tussentijds verlaten

  1: 'Afsluiten'

  • Klik op 'Afsluiten'
  • Je krijgt een pop-up melding

  2: 'OK'

  • Klik op 'OK'

  Geleid proces opnieuw hervatten

  Ga naar Intropagina Personeelsbeheer > Tegels Geleide processen

  1: Bekijk reeds opgestarte processen

  • Klik op Bekijk reeds opgestarte processen bij de titel van de te hervatten geleid proces

  OF

  1: Filters

  • Maak gebruik van de Filters

  Als dossierbehandelaar zal je enkel je eigen opgestarte geleide processen terugvinden. Diegene die binnen je team de rol van administrator kreeg (normaal gezien je teamcoördinator), zal alle opgestarte processen zien, zodat die in geval van een afwezige collega een gestart geleid proces dat moet hervat worden kan toewijzen aan een andere collega.

  2: Groene bolletje

  • Klik op het groene bolletje van het proces dat hervat moet worden

  3: Vul verder aan

  • Je komt in het scherm dat volgt op het scherm dat je de vorige keer hebt verlaten
  • Vul de schermen verder aan

  Geleid proces toewijzen aan een collega

  Ga naar Intropagina Personeelsbeheer > Tegel geleide processen

  1: Bekijk reeds opgestarte processen

  • Klik op Bekijk reeds opgestarte processen bij de titel van de te hervatten geleid proces

  OF

  1: Filters

  • Maak gebruik van de Filters

  2: 'Opnw toewijzen'

  • Klik op 'opnw toewijzen'

  3: <Gebruiker-ID>

  • Vul in <Gebruiker-ID> de gebruikersnaam in van diegene aan wie het geleid proces moet worden toegewezen
  • Je kan via het vergrootglas zoeken op naam

  4: 'OK'

  • Klik op 'OK'

  Melding van een geleid proces

  Deze geleide processen moeten later hernomen worden:

  • Aanstelling: op de dag van de indiensttreding
  • Heraanstellen: op de dag van de heraanstelling
  • Ontslag: op de dag van de uitdiensttreding
  • Contractueel naar statutair: bij einde van de proeftijd
  • Bevordering: bij einde van de proeftijd

  Je zal hiervan automatisch op de hoogte worden gebracht door een melding via de notificaties (vlag) waaruit je het geleid proces kan hernemen.

  Geleid proces annuleren

  Je kan een geleid proces eenvoudig annuleren wanneer je een vergissing hebt gemaakt.

  Ga naar het opgestarte geleid proces.

  1: 'Annuleren'

  • Klik op 'Annuleren'
  • Je krijgt een pop-up melding

  2: 'OK'

  • Klik op 'OK'

  Het geleid proces werd geannuleerd.

  Opgelet

  De gegevens die al opgeslagen zijn in de schermen blijven ongewijzigd en moeten manueel worden verwijderd. Je annuleert het proces, niet de invoer.

  Overzicht

  Hieronder vind je een overzicht van de geleide processen die zijn opgezet in Vlimpers, met een link naar de (inhoudelijke) handleiding:

  INSTROOM

  DOORSTROOM

  UITSTROOM