chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: GIBO aanstellen

  Met deze handleiding kan je een GIBO aanstellen.

  Opleidings- en begeleidingstrajecten via GIBO worden mogelijk gemaakt binnen de Vlaamse overheid voor personen met handicap of chronische ziekte. De daarop volgende tewerkstelling wordt beperkt tot de tewerkstelling van bepaalde duur met maximum 1 jaar en maximaal 1 jaar verlengbaar. Na maximum 2 jaar tijdelijke tewerkstelling moet er een vergelijkende selectie plaatsvinden voor de functie in kwestie als men de tewerkstelling wenst te verlengen.

  Tijdens de GIBO- opleiding moet de werkgever geen loon en RSZ betalen voor de medewerker. Bovendien wordt de productiviteitspremie betaald door de VDAB (dit in tegenstelling tot de gewone IBO waar de werkgever de productiviteitspremie betaalt).

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  De functiegegevens worden indentiek ingevoerd zoals een externe werknemer: zie Vlimpershandleiding externe werknemer aanstellen.

  Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken.

  Tabblad Functiegegevens

  1: <Functiecode>

  • Selecteer de functietitel die door de entiteit werd doorgegeven

  2: <Ambtenaar/contractueel>

  • Selecteer contractueel. Deze gegevens zijn van belang voor anciënniteit- en ziekteberekening.

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  3: <Niveau>

  • Selecteer Niveau D

  4: <Rang>

  • Selecteer Rang 1

  5: <Graad>

  • Selecteer D11A00: Assistent

  6: <Functionele schaal>

  • Selecteer NNB

  7: <Salarisschaal>

  • Selecteer D000. Dit bepaalt de uitbetaling.

  8: <Statuut>

  • Selecteer (G)IBO 

  9: <Einde anciënn. cond. ziektereg.>

  • Vul dit veld in met als einddatum 1 maand vanaf indiensttreding

  10: <Recht op hospitalisatie>

  • Laat dit veld uitgevinkt

  Vlimpersscherm 2: Werkrooster toewijzen

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  Voeg een voltijds werkrooster toe.

  Zie Vlimpershandleiding: Werkrooster toevoegen.