chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie stopzetten bij slagen proeftijd, einde mandaat of einde tijdelijke tewerkstelling

  Met deze handleiding kan je een inactieve arbeidsrelatie stopzetten wanneer iemand geslaagd is in zijn proeftijd (enkel bij eenzelfde RSZ-categorie) of het mandaat eindigt of de tijdelijke tewerkstelling wordt beëindigd. 

  Vlimpersscherm 1: Arbeidsrelaties beheren

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelaties beheren

  1: <Ingangsdatum>

  • Geef hier de datum in waarop de inactieve arbeidsrelatie wordt stopgezet. 

  OpgeletWanneer de werknemer meer dan 1 inactieve arbeidsrelatie heeft, dan moet je onderaan in het overzicht de juiste arbeidsrelatie aanvinken.

  Voorbeeld

  Een werknemer was reeds vastbenoemd bij de Vlaamse overheid en werd aangesteld in een mandaatfunctie met terugvalgraad hoofdadviseur met proeftijd. Het is de inactieve arbeidsrelatie met de gegevens waar het personeelslid vastbenoemd was die moet stopgezet worden. De inactieve arbeidsrelatie van de terugvalgraad blijft bestaan. In deze inactieve arbeidsrelatie dient er een nieuwe functierij toegevoegd te worden:

  1: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is ofwel
   • de 31ste kalenderdag na het verstrijken van de herberekende einddatum in geval er geen gesprek doorgaat

   ofwel

   • de 31ste kalenderdag na het evaluatiegesprek indien er verslag wordt bezorgd;

   ofwel

   • op de dag na de ondertekening door de tweede evaluator indien zowel gesprek als verslag tijdig zijn.

  2: <Actie>

  • Selecteer Gegevenswijziging

  3: <Reden>

  • Selecteer Einde proeftijd

  Tabblad Functiegegevens

  4: <Ambtenaar/contractueel>

  • Selecteer Ambtenaar

  Tabblad Salarissen

  5: <Gerechtigheidsgroep>

  • Selecteer Ambtenaar

  Tabblad Vo Specifieke gegevens

  6: <Wervingsreden>

  • Selecteer Vastbenoemd

  Hetzelfde dient te gebeuren in de actieve arbeidsrelatie met mandaatfunctie uitgezonderd <Wervingsreden>, dit blijft op Belast met mandaat staan.

  2: <Inact. Arbeidsrel. Stopzetten>

  • Klik op <Inact. Arbeidsrel. Stopzetten>
  • De inactieve arbeidsrelatie werd automatisch afgesloten.

  3: <Functiegegevens bekijken>

  • Open de functiegegevens van de Inactieve arbeidsrelatie
   • <Reden>: selecteer Ontslag.
  • Ga naar het tabblad VO specifieke gegevens
   • <Soort einde contract>: selecteer Ontslag
   • <Reden einde contract>: selecteer Na verlof voor proefperiode

  4: <Functiegegevens bekijken>

  • Open de functiegegevens van de actieve arbeidsrelatie. Het scherm functiegegevens verschijnt, hier registreer je de gegevens uit proeftijd.

  5: ‘Plusteken’

  • Klik op 'Plusteken' om een nieuwe rij toe te voegen

  6: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> moet gelijk zijn met de ingangsdatum van stopzetting van de inactieve arbeidsrelatie.

  7: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Gegevenswijziging

  8: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Einde proeftijd

  9: <Verwachte datum einde mandaat>

  • Enkel in te vullen bij een mandaatfunctie. Dit wordt automatisch overgenomen uit de voorgaande functierij in.

  Tabblad Functiegegevens

  10: <Ambtenaar/contractueel>

  • Wijzig het statuut naar <Ambtenaar>

  Tabblad Salarissen

  11: <Gerechtigheidsgroep>

  • Wijzig de <gerechtigheidsgroep> naar Ambtenaar

  Tabblad Vo Specifieke gegevens

  12: <Aantal maanden stage>

  • Maak dit veld blanco

  13: <Wervingsreden>

  • Wijzig de wervingsreden naar Vastbenoemd
  • Bij een mandaatfunctie blijft dit Belast met mandaat, ook op de voorgaande functierijen toen het personeelslid nog in proeftijd zat moet de wervingsreden op de actieve arbeidsrelatie Belast met mandaat staan
  Opgelet

  Als een afdelingshoofd zijn mandaat neerlegt, heeft dit personeelslid in bepaalde gevallen nog recht op 12 maanden zijn wedde als afdelingshoofd. Na die 12 maanden valt het personeelslid terug op zijn wedde als A212.

  Hiervoor moet een manuele ingreep gebeuren in Vlimpers aangezien Vlimpers altijd rekening zal houden met de hoogste salarisschaal die iemand ooit ontvangen heeft.

  U kan dit wijzigen door in het scherm ‘VO Vaste Jaarbasis’ een rij toe te voegen met een bepaalde ingangsdatum en <type jaarbasis> 'geen vorige salarisschalen'. Op deze manier zal de berekening vanaf die ingangsdatum gebeuren aan de salarisschaal die is ingegeven in de functiegegevens.