chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Individuele kalender

  Deze handleiding geeft extra uitleg bij de individuele kalender.

  Vlimpersscherm 1: Individuele kalender

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Individuele kalender

  Uitleg kleurcodes:

  Rood: Dag met openstaande afw

  • Alle soorten afwezigheden die op status 'ingediend' staan

  Wit: Basisrooster

  • Geeft het aantal te werken uren volgens de arbeidsovereenkomst weer

  Wit: Gewerkt

  • Geeft het aantal gewerkte uren op de standplaats weer

  Oranje: Aanwezig

  • Dienstreis binnenland
  • Dienstreis buitenland
  • Dienstvrijstelling vorming / opleiding
  • Inhouding van salaris
  • Telewerken
  • Uitzonderlijk werken (in de teamkalender wordt dit enkel aangeduid met de letter U zonder kleur)
  • Vormingsverlof

  Blauw: Afwezig

  • Effectieve afwezigheden: alle andere soorten afwezigheden dan in 'Oranje: Aanwezig'

  Geel: Feestdag

  • Feestdag, aangegeven in uren
  • Als je volgens het werkrooster (dit kan ook het aanwezigheidsrooster zijn) moet werken op een feestdag, dan verschijnt de feestdag in je individuele kalender.

  • Bij een combinatie van een voltijds (ziekte)verlof met een feestdag wordt in de individuele kalender de feestdag weergegeven als feestdag.

  • Bij een combinatie van een deeltijds (ziekte)verlof met een feestdag wordt in de individuele kalender de feestdag niet weergegeven.

  • Een ambtenaar die ziek is op een feestdag, mag niet beschouwd worden als een ziektedag. Voor een contractueel personeelslid is een feestdag in een ziekteperiode toch een ziektedag.
   Om een correcte loonverwerking te bekomen wordt de feestdag dus niet weergegeven. Door de feestdag bij een ambtenaar niet weer te geven lijkt het alsof die dag bij de ziekteteller is aangerekend, toch zal Vlimpers dit niet aanrekenen op de ziekteteller. Je kan dit nagaan in het scherm Resultaten per kalendergroep in het subscherm afwezigheidsgegevens. In de kolom telling dagen naast de VZD op de feestdag wordt er niets aangerekend. Meer informatie in de Vlimpershandleiding: Afwezigheidstellers

  Groen: Einde proeftijd

  • Geeft het einde van de proeftijd weer, deze datum wordt gehaald uit het scherm Functiegegevens VO Specifieke gegevens Einddatum stageperiode.

  Je kan meer details over de aanvragen, Tijdsbreuken/RSZ dagen en een overzicht per dag bekijken door op die dag te klikken.

  In het vak Aanvragen krijg je meer details over welke aanvragen er die dag doorstromen en welke er voor die dag verrekend werden.

  In het vak Overzicht details zie je:

  • Recht op maaltijdcheque: 'Ja' betekent dat er voor die dag een maaltijdcheque wordt verrekend.
  • Einddatum proeftijd: 'Ja' betekent dat voor die dag het personeelslid nog in een proefperiode zit.
  • 35 dagen teller: 'Ja' betekent dat die dag impact heeft op de 35 dagen teller.
  • Opbouw jaarlijks verlof: Percentage waarop het verlofrecht wordt opgebouwd
  Opgelet

  De teamkalender van een personeelsdossier kan je niet raadplegen. De teamkalender is enkel raadpleegbaar vanuit de Selfservicerol of Managerrol.