chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: instappers Vlimpers

  Met deze handleiding kan je een personeelslid invoeren naar aanleiding van instap in Vlimpers bijvoorbeeld door overdracht federale personeelsleden naar de Vlaamse overheid in het kader van een staatshervorming.

  Volg eerst de Vlimpershandleiding: Aanstelling 

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Heeft het personeelslid lopende afwezigheden, voer de afwezigheden in. Zie inhoud vlimpershandleiding om de invoerinstructies van een bepaalde afwezigheid te raadplegen .

  Heeft het contractuele personeelslid ziekteverlof op het moment dat zijn entiteit in Vlimpers instapt vul

  • <Deelperiode startkapitaal> en
  • <Startdag deelperiode> in.

  Zie Vlimpershandleiding: Verlof wegens ziekte invoeren. 

  Vlimpersscherm 2: VO Correcties Tellers

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Tellers

  Via dit scherm kunt u startkapitalen invoeren voor volgende afwezigheden:
  - Vormingsverlof
  - Deeltijdse loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  - Ziekteverlof contractueel personeelslid (KD)
  - Ziekteverlof contractueel personeelslid (WD)
  - Verlof voor deeltijdse prestaties <5j
  - Onbetaald verlof 5jaar
  - Loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  - Onbetaald verlof contractueel max. 1 jaar
  - Alle vormen loopbaanonderbreking (zowel algemene vorm als thematische)
  - Onbetaald verlof 20dagen
  - Ziekteverlof ambtenaar
  - Verlof voor deeltijdse prestaties >5j
  - Ziekteverlof ambtenaar 365KD
  - Zorgkrediet

  • Vul <Ingangsdatum> de datum die gelijk is aan de aanstellingsdatum van Functiegegevens
  • Selecteer <Teller>
  • Vul <Correctie> de aantal opgenomen maanden in
  • Bij <Lange omschrijving> kan u meer informatie geven

  Vlimpersscherm 3: Registratie negatieve evaluatie voorgaand jaar

  Het krijgen van een negatieve evaluatie in het jaar dat de entiteit nog niet in Vlimpers zat moet ook geregistreerd worden in Vlimpers.

  Volg hiervoor de Vlimpershandleiding: Registratie negatieve evaluatie.

  Vlimpersscherm 4: Startkapitalen anciënniteiten

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO Startkapitalen Anc.

  Zie Vlimpershandleiding: Startkapitalen anciënniteiten

  Opgelet

  Voor het Provinciepersoneel werden salarisschalen in Vlimpers opgezet. Vergeet niet om startkapitalen van de geldelijke anciënniteit, dienstanciënniteit en schaalanciënniteit in te voeren met ingangsdatum gelijk aan de aanstellingsdatum met reden Staatshervorming.