chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Kabinetsondersteuning invoeren

  Het artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24.07.2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (hierna aangeduid als kabinetsbesluit) bepaalt dat, voor het vervullen van facilitaire ondersteunende taken (schoonmaak, onthaal, catering, verzending, ICT, economaat, vervoer, …) en in overleg met de betrokken leidend ambtenaar en in overeenstemming met de bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut, de leden van de Vlaamse Regering een beroep kunnen doen op personeelsleden uit de Vlaamse administratie.

  Het betreft maximum 8 voltijdse eenheden (excl. schoonmaak) voor het vervullen van bovengenoemde taken, per lid van de Vlaamse Regering.

  Dit artikel 11 heeft uitwerking met ingang van 01/09/2009.

  Overgang naar een facilitaire ondersteunende functie voor een Vlaams ministerieel kabinet wordt :

  • voor statutaire personeelsleden geregeld via een verandering van dienstaanwijzing naar de entiteit die instaat voor de facilitaire ondersteuning met terugkeerrecht naar de entiteit van herkomst.
  • voor de contractuele personeelsleden door een contractaanpassing of na werving overeenkomstig de regels van het personeelsstatuut, eveneens met terugkeerrecht. Dit houdt in dat gedurende de facilitaire ondersteuning van het kabinet, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de entiteit van herkomst is geschorst.

  Naar gelang het hier gaat over statutaire of contractuele personeelsleden dient een afzonderlijke werkwijze te worden gevolgd.

  Werkwijze statutairen

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’ en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de startdatum van de Kabinetsondersteuning in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Overplaatsing

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Kabinetsondersteuning

  Vul de velden aan met de gegevens van de facilitair ondersteunende entiteit.

  Tabblad Salarissen:

  5: <Rekeningcode>

  • Pas de <Rekeningcode>  aan met de gegevens van de facilitair ondersteunende entiteit

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer >Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Voeg looncode 249 (Toelage kabinetsondersteuning) toe met begindatum de startdatum van kabinetsondersteuning en einddatum oneindig.

  Voer volgende stappen uit bij terugkeer naar de entiteit  van herkomst:

  Vlimpersscherm 3: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’ en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de startdatum van de Kabinetsondersteuning in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Overplaatsing

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Kabinetsondersteuning

  Vul de velden aan met de gegevens van de entiteit van herkomst.

  Tabblad Salarissen:

  5: <Rekeningcode>

  • Pas de <Rekeningcode>  aan met de gegevens van de entiteit van herkomst

  Vlimpersscherm 4: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer >Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Sluit looncode 249 (Toelage kabinetsondersteuning) af met als einddatum de einddatum van kabinetsondersteuning.

  Werkwijze contractuelen

  Wanneer de werknemer extern wordt aangeworven: volg het geleide proces aanstelling.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: <Ingangsdatum>

  • Vul de startdatum van de Kabinetsondersteuning in

  2: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Aanstelling

  3: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Aanwerving

  Vul de velden aan met de gegevens van de facilitair ondersteunende entiteit.

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer >Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Voeg looncode 249 (Toelage kabinetsondersteuning) toe met begindatum de startdatum van kabinetsondersteuning en einddatum oneindig.

  Bij beëindiging als kabinetsondersteuning volg je het geleide proces uitdiensttreding. Zie Vlimpershandleiding: uitdiensttreding.

  Wanneer de werknemer al werkt voor de Vlaamse overheid en wordt tewerkgesteld als kabinetsondersteuner (met contractaanpassing en terugkeerrecht)

  Dit is een dienstaanwijzing naar de facilitair ondersteunende entiteit:

  Opgelet: Er moet geen afwezigheid worden geregistreerd in de inactieve arbeidsrelatie.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’ en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de startdatum van de Kabinetsondersteuning in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Nieuwe aanstelling binnen AR

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden>Terbeschikking cont. Kabinet

  Vul de velden aan met de gegevens van de facilitair ondersteunende entiteit.

  Tabblad Salarissen:

  5: <Rekeningcode>

  • Pas de <Rekeningcode>  aan met de gegevens van de facilitair ondersteunende entiteit

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer >Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Voeg looncode 249 (Toelage kabinetsondersteuning) toe met begindatum de startdatum van kabinetsondersteuning en einddatum oneindig.

  Voer volgende stappen uit bij terugkeer naar de entiteit  van herkomst:

  Stop de inactieve arbeidsrelatie. Zie Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken.

  Vlimpersscherm 3: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer >Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Sluit looncode 249 (Toelage kabinetsondersteuning) af met als einddatum de einddatum van kabinetsondersteuning.