chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Maaltijdcheques

  Met deze handleiding kan je de automatische berekening van de maaltijdcheques activeren en  kan je het aantal maaltijdcheques voor een personeelsdossier controleren.

  Vlimpersscherm 1: Extra legale voordelen

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Extra legale voordelen

  Aantal maaltijdcheques

  Een personeelslid ontvangt een maaltijdcheque voor elke dag waarop hij/zij gewerkt heeft, ongeacht het aantal gepresteerde uren. Voor personeelsleden met een van de standaard afwijkende uurregeling (zoals continudiensten, bepaalde chauffeurs,…) wordt een alternatieve telling toegepast. Deze alternatieve telling houdt in dat maandelijks een “forfaitair” aantal maaltijdcheques (afhankelijk van het arbeidsregime) wordt toegekend. Tijdens de eerste maand volgend op het kwartaal zal dan een “verrekening” gebeuren op basis van het aantal effectief gepresteerde uren tijdens dat voorgaande kwartaal.

  Herberekeningen

  Tot het einde van de eerste maand volgend op een kwartaal (dus ook in de periode tussen het afsluiten van de loonrun en het einde van die maand) worden de aanpassingen die betrekking hebben op het volledig voorgaand kwartaal nog meegenomen in de berekeningscyclus van de maaltijdcheques. Dit houdt in dat deze (her)berekeningen automatisch worden doorgestuurd naar de incidentele inkomsten en de loonmotor.

  Vanaf de tweede maand volgend op een kwartaal worden enkel nog de ingevoerde aanpassingen in Vlimpers met betrekking op het actuele kwartaal meegenomen in de berekeningscyclus van de maaltijdcheques en doorgestuurd naar de incidentele inkomsten en de loonmotor.

  De aanpassingen met invloed op de berekening van het aantal maaltijdcheques ingevoerd na het afsluiten van de loonrun worden wel nog doorgestuurd naar de incidentele inkomsten en loonmotor, maar pas meegenomen met de bestelling van de daaropvolgende maand.

  Kortom, maaltijdcheques worden herberekend tot de maand volgend op het kwartaal. Er zullen dus bijvoorbeeld maaltijdcheques herberekend worden:

  • in betaalmaand augustus voor de prestatiemaanden juli en augustus
  • In betaalmaand september voor de prestatiemaanden juli, augustus en september
  • In betaalmaand oktober (1e maand volgend op het kwartaal) voor de prestatiemaanden juli, augustus, september en oktober
  • In betaalmaand november voor de prestatiemaanden oktober en november

  Berekeningsmethodiek

  Wanneer het resultaat van een hertelling voor een bepaalde maand negatief is (bij te veel ontvangen maaltijdcheques) worden zowel het werkgevers als het persoonlijk aandeel van de te veel ontvangen cheques tegengeboekt (terugbetaald) in de loonmotor en worden de te veel ontvangen cheques in mindering gebracht van het aantal voor de betaalmaand te bestellen cheques.

  Is het resultaat van de hertelling positief (te weinig ontvangen cheques) dan worden op die prestatiemaand de nodige bijkomende inhoudingen gedaan en worden de te weinig ontvangen cheques toegevoegd bij het aantal voor de betaalmaand te bestellen maaltijdcheques.

  Als het uiteindelijk te bestellen aantal cheques negatief is (= het aantal te veel ontvangen cheques kan niet gerecupereerd worden), wordt dit resultaat weggeschreven in een foutbestand. Op basis van dit foutbestand wordt door HRTD een bestand met incidentele inhoudingen (looncode 713 – inhouding maaltijdcheques) gecreëerd dat in Vlimpers wordt opgeladen en verwerkt bij de volgende betaalmaand.

  Bij de personeelsleden waarvoor alle aan- en afwezigheden in Vlimpers geregistreerd (goedgekeurd) worden, hetzij via werkstromen, hetzij via invoer door personeelsadministratie, zal het aantal te ontvangen maaltijdcheques automatisch berekend worden door Vlimpers.

  Invoer

  1: <Extra legaal voordeel>

  • Concreet wordt de automatische berekening door personeelsadministratie voor elk individueel personeelslid geactiveerd via de scherm Extra legale voordelen en dit via de looncodes 472 (voor de gewone maaltijdcheques) en 482 (voor de alternatieve maaltijdcheques).
  • Bij het opstarten van een fictieve loonrun van een bepaalde betaalmaand wordt dan een incidentele looncode 1472 of 1482 gegenereerd bij de incidentele inkomsten en dit zowel voor de huidige betaalmaand als voor de volgende betaalmaand. Het aantal gegenereerde maaltijdcheques is daarbij afhankelijk van de op dat moment gekende afwezigheden. Elke wijziging van een afwezigheid, met invloed op het aantal maaltijdcheques, zal een wijziging van de parameter “aantal” van de incidentele looncodes 1472 of 1482 teweegbrengen. Deze wijzigingen zullen dus ook in de loop van de maand tijdens de herberekeningen te zien zijn.

  Vlimpersscherm 2: Maaltijdcheques

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Maaltijdcheques

  De informatie ingevoerd in het scherm Extra legale voordelen wordt weergegeven in het scherm Maaltijdcheques.

  Vlimpersscherm 3: Dashboard maaltijdcheques

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO verloning > Dashboard maaltijdcheques

  Het dashboard is een overzichtsscherm van de maaltijdcheques. Hierbij worden zowel het aantal maaltijdcheques per prestatiemaand als per betaalmaand weergegeven.

  • Horizontaal wordt het aantal maaltijdcheques per prestatiemaand
  • Verticaal wordt het aantal maaltijdcheques per betaalmaand weergegeven.

  Voorbeeld 1

  • In de maand augustus werden prestaties geleverd voor 20 maaltijdcheques, daarbij werden er ook 20 maaltijdcheques uitbetaald in deze maand.
  • Voor september was er in eerste instantie sprake van 20 maaltijdcheques op basis van de geleverde prestaties, doch na de afsluitdatum werden er nog twee verlofdagen ingevoerd zodat er in oktober een herberekening moest gebeuren.
  • Deze herberekening in oktober zorgde ervoor dat er in oktober slechts 14 maaltijdcheques uitbetaald werden, ondanks er in deze maand prestaties geleverd werden voor 16 maaltijdcheques.

  Indien u op de link van het aantal maaltijdcheques klikt, krijgt u een overzicht met voor welke dagen van die maand er al dan niet een maaltijdcheque berekend werd.