Vlimpershandleiding: Navigeren in Vlimpers

Je kan op twee manieren navigeren in Vlimpers:

 • Door middel van de tegels op de intropagina, die snel een overzicht bieden van de verschillende functionaliteiten.  
 • Door middel van het navigatie-icoon

Werken met de tegels

De tegels op de intropagina zijn de makkelijkste manier om te navigeren in Vlimpers. Klik op de juiste tegel en je krijgt een overzicht van alle relevante pagina's binnen dat thema.

Nieuwe intropagina maken

Heb je een manager- of personeelsbeheerrol in Vlimpers? Dan kom je ook eerst hierop terecht. Klik op 'Selfservice manager' of 'Personeelsbeheer' midden bovenaan je scherm, daar kan je navigeren naar de Selfservice voor werknemers.

Je kan ook zelf een eigen nieuwe intropagina maken.

 • Klik rechts bovenaan op het streepjes-icoon 
 • Klik op Intropagina personaliseren
 • Klik op Intropagina toev.
 • Geef in het veld onder Of maak een nieuwe intropagina de naam in die je wilt geven aan je nieuwe intropagina en klik op Toev.
 • Klik op Opslaan

Op de vernieuwde intropagina kan je tegels toevoegen. 

Tegels toevoegen

Je kan, naast de standaardtegels op je intropagina, ook nog andere tegels toevoegen. Doorloop hiervoor volgende stappen.

Voor personeelsleden en managers:

 • Klik rechts bovenaan op het streepjes-icoon 
 • Klik op Intropagina personaliseren
 • Er verschijnt een scherm waar je kunt aangeven aan welke intropagina je de tegel wilt toevoegen.
  • Klik rechts bovenaan op de knop Tegel toev.
  • Selecteer de intropagina waar je de tegel wilt toevoegen (werknemer - manager of personeelsbeheer)
  • Hier verschijnen de tegels die je kan toevoegen aan je intropagina.
  • Klik rechts bovenaan op Opslaan

Voor personeelsbeheer:

 • Navigeer naar het scherm dat je wilt toevoegen als tegel aan je intropagina
 • Klik op het streepjes-icoon 
 • Klik op Toev. Aan intropagina
 • Er verschijnt een scherm waar je kunt aangeven aan welke intropagina je de tegel wilt toevoegen (werknemer - manager of personeelsbeheer)
 • Klik op de gewenste intropagina
 • De tegel werd toevoegd

Tegels verwijderen

U kan ook tegels verwijderen. Doorloop hiervoor volgende stappen:

 • Klik rechts bovenaan op het streepjes-icoon 
 • Klik op Intropagina personaliseren
 • Indien je meerdere rollen hebt in Vlimpers zie je aan de linkerzijde een overzicht van al je intropagina's
 • Klik in het overzicht op de intropagina waarin de te verwijderen tegel zit
 • Klik op het kruisje om de tegel te verwijderen
 • De tegel werd verdwijderd
 • Klik op Opslaan

Werken met de navigatie

Je kan je weg in Vlimpers ook vinden door middel van de het navigatie-icoon 

Wanneer je op dit icoon klikt verschijnt een smalle navigatiebalk aan de rechterzijde waar je een keuze kunt maken tussen:

 • Recente locaties
  • Hier krijg je een overzicht van de schermen die je recent hebt geopend
 • Mijn favorieten
  • Hier krijg je een overzicht van de schermen die je aan je favorieten hebt toegevoegd
  • Om een pagina aan je favorieten toe te voegen: ga naar het desbetreffende scherm, klik op het streepjes-icoon  en klik op Toev. aan favorieten
 • Navigator
  • Hier krijg je een overzicht van alle schermen in Vlimpers
  • Zodra je op een thema hebt geklikt, verschijnt in zwart vet lettertype het thema waarin je je in de structuur in Vlimpers bevindt
  • De pijl wijzend naar links zorgt ervoor dat je naar het net voorgaande scherm in de structuur gaat
  • De pijl wijzend naar boven zorgt ervoor dat je terug naar het hoofdscherm van je navigator gaat