chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Niet-opgedaagd

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een nieuwe werknemer die niet is opgedaagd te registeren. 

  Opgelet: Heb je een arbeidsrelatie foutief aangemaakt? Dan kun je die laten schrappen. Dat is enkel mogelijk als:

  • Het dossier nog niet op 'MON' staat
  • Het dossier nog niet 'gebliksemd' werd
  • Het geen jobstudent is
  • Je een case stuurt naar HR-technologie en Data op de dag van de invoer
  • Er nog geen tellers werden gedraaid, je kan nog geen resultaat ophalen in het scherm Resultaten per kalendergroep

  Voldoet je dossier niet aan bovenstaande voorwaarden? Volg dan deze handleiding 'Niet opgedaagd' verder.

  Herbruik geen arbeidsrelatie die werd afgesloten met de reden niet opgedaagd, mogelijks werd het verloningspercentage op 0 gezet en zullen er nooit berekeningen gebeuren.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken' en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • Stond de functierij met actie aanstelling/heraanstelling op MON en werd in het scherm PI-emplid een L4-nummer toegewezen voer dan als <Ingangsdatum> de dag volgend op de aanstelling in.
  Opgelet

  De betaalgroep van functierij met actie aanstelling/heraanstelling laat men op MON staan.

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Beeïndiging

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> niet opgedaagd

  5: <Arbeidsplaatsnummer>

  • Is er een <Arbeidsplaatsnummer> geregistreerd, verwijder dit dan

  Tabblad Functiegegevens:

  6: <Supervisor ID>

  • Maak <Supervisor ID> blanco

  Tabblad Salarissen:

  7: <Betaalgroep>

  • Zet <Betaalgroep> op NVT

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  8: <Soort einde contract>

  • Selecteer <Soort einde contract> 001 Niet opgedaagd

  9: <Reden einde contract>

  • Selecteer <Reden einde contract> 001 In dienst gek. PL niet opged

  10: <Einddatum>

  • Vul <Einddatum> in, dit is steeds de datum -1 dag van de <Ingangsdatum> van de functierij

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Stond de functierij met actie aanstelling/heraanstelling op MON:

  • Registreer enkel looncode 001
  • Zorg dat begin- en einddatum gelijk is aan de ingangsdatum van de functierij met actie aanstelling/heraanstelling

  Vlimpersscherm 3: Werkrooster toewijzen

  Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  Start de aanstellingsdatum op een weekdag (maandag tot vrijdag), wijzig het werkrooster die gelijk is aan de aanstellingsdatum naar werkrooster 9999W1106.

  In het scherm afwezigheidsmutatie moet men geen enkele afwezigheid registreren, ook niet de afwezigheidscode LOS, want door een werkrooster te registreren waarop er op de dag van aanstelling geen prestaties worden gepresteerd, zorg je ervoor dat er op de dag van de aanstelling geen loon wordt berekend

  Vlimpersscherm 4: Correctie op arbeidsrelatie

  Doordat het dossier 1 dag op MON stond zal er een halve dag jaarlijks verlof berekend zijn. Dit verlofrecht moet je manueel corrigeren, want komt het personeelslid in dat jaar toch nog in dienst dan blijft de halve dag jaarlijks verlof mee berekend in het jaarlijkse verlofrecht indien deze niet werd gecorrigeerd.

  Corrigeer op arbeidsrelatieniveau. Hieronder lees je hoe je het te corrigeren resultaat bekomt:

  • In het scherm ‘Resultaten per kalendergroep’ (‘Salarissen’ > ‘Afwezigh. En salarisverwerking’ > ‘Afwezigh.-/salarisgegevens’ > ‘Resultaten per kalendergroep’), open je de kalendergroep-ID van december van het huidig jaar van de arbeidsrelatie niet opgedaagd. Ga naar het tabblad Optellingen en zoek de kalender-ID van de laatste actieve maand. Om de correctie op arbeidsrelatieniveau te bekomen hou je rekening met volgende elementnamen:
   • Tel samen:
    • VO_AC_JVE_ENT_U: het onafgerond jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren
    • VO_AC_ADJFD_JVE_U: vervangende feestdagen door pensionering op arbeidsrelatieniveau in uren
    • VO_AC_CORAR_JVE_U: de onafgeronde correcties op arbeidsrelatieniveau in uren
   • Trek hiervan af:
    • VO_AC_ADJCAL_JV_U: de impact in kalenderdagen op het jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren(bijvoorbeeld voltijds ouderschapsverlof)
    • VO_AC_ADJWRK_JV_U: de impact in werkdagen op het jaarlijks verlofrecht op arbeidsrelatieniveau in uren (bijvoorbeeld losse dagen onbetaald verlof)
    • VO_AC_JVE_TAKE_U: de opname op arbeidsrelatieniveau in uren.

   = de correctie die je registreert op de teller VO_AC_CORAR_JVE_U.

  Vlimpersscherm 5: Beheer loonberekening

  Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Controleer de invoer.

  Schakel

  Is er in de maand waarop de arbeidsrelatie op ‘niet opgedaagd’ is gezet een andere actieve arbeidsrelatie, maak een case aan voor HRTD dienstverlening Vlimpers.

  In deze case maak je melding dat er een arbeidsrelatie op ‘niet opgedaagd’ werd gezet en er voor diezelfde maand een andere actieve arbeidsrelatie is. Vraag om het verloningspercentage op 0 te plaatsen. Door het verloningspercentage op 0 te plaatsen voorkomt men dat er een foutieve bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de actieve arbeidsrelatie.