chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Non-activiteit invoeren

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een algemene non-activiteit en een afwezigheid zonder kennisgeving of toestemming in te voeren in Vlimpers. 

  Opgelet: Deze afwezigheden vervangen de code ongewettigde afwezigheid (VO_AT_OAF) met ingang van 1 januari 2021 en worden in volgende gevallen gebruikt;

  • Algemeen: een personeelslid:
   • stuurt geen attest in na een ziektemelding;
   • mist een controle na een ziektemelding en het insturen van een attest; 
   • hervat het werk niet op de datum die is vastgesteld door het controleorgeaan na een beslissing van het controleorgaan;
   • bemoeilijkt een onderzoek door Medex.
  • Afwezigheid zonder kennisgeving of toestemming: een personeelslid
   • meldt de afwezigheid niet vooraf.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Deze afwezigheden kunnen niet via selfservice worden ingevoerd. De personeelsadministratie voert deze afwezigheid in.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> in:
   • VO_AT_NAA of %NAA voor non-activiteit algemeen
   • VO_AT_NAZ of %NAZ voor afwezigheid zonder kennisgeving of toestemming

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • Deze afwezigheden kunnen enkel voor een volledige dag worden geregistreerd.

  6: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  7: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.