chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Onbetaald verlof 20 dagen invoeren

  Met deze handleiding kan je een onbetaalde verlof (20 werkdagen) invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  De afwezigheid Onbetaald verlof (20 werkdagen) wordt aangevraagd door het personeelslid via Selfservice werknemer. Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een onbetaald verlof (20 werkdagen) van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_OVD of %OVD in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Opmerking>

  • Vul eventueel <Opmerking> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Periode deeltijds ziekteverlof met een overlapping van voltijds ziekteverlof en onbetaald verlof:
  Als er binnen een periode verlof wegens ziekte deeltijds een overlapping is met een verlof wegens ziekte en een onbetaald verlof in dagen, zal het onbetaald verlof in dagen niet correct berekend worden naar verloning. Om dit op te lossen dient men het verlof wegens ziekte op te splitsen zodat deze afwezigheid ingegeven wordt voor de periode vóór het onbetaald verlof in dagen en de periode na het onbetaald verlof in dagen.

   

  Opgelet

  Wanneer deze afwezigheid wordt aangevraagd, mag deze niet overlappen met feestdagen, vrije dagen en weekenddagen omdat dit blokkerende fouten geeft in de dmfa-aangifte. Als de afwezigheid overlapt moet men de afwezigheid opsplitsen.

  Voorbeeld 1

  Personeelslid is afwezig van 10/7/20XX tot 12/7/20XX (men gaat ervan uit dat deze periode maandag tot woensdag is). 11/7/20XX is een feestdag dus moet men de aanvraag opsplitsen als volgt: afwezig op 10/7/20X tot 10/7/20XX en afwezig op 12/7/20XX tot 12/7/20XX ipv  afwezig van 10/7/20XX tot 12/7/20XX.

  Voorbeeld 2

  Het personeelslid neemt verlof voor deeltijdse prestaties voor de periode van 1/7/20XX – 31/7/20XX à 60% met als rooster: werken op maandag, dinsdag en woensdag. Indien dit personeelslid de hele maand juli wenst thuis te zijn, mag het enkel onbetaald verlof aanvragen op maandag, dinsdag, woensdag, tenzij hiermee een feestdag samenvalt. 

  Opgelet

  Indien een personeelslid 2 actieve arbeidsrelaties heeft waarbij hij op beide arbeidsrelaties een werkrooster heeft van 5x 3u48 en onbetaald verlof aanvraagt, zal de teller onbetaald verlof dubbel tellen. Men zal dit manueel moeten corrigeren. Ga voor deze correctie uit te voeren naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Tellers.