chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Onbetaald verlof kandidatuur verkiezingen invoeren

  Met deze handleiding kan je een onbetaald verlof kandidatuur verkiezingen invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Contractuele personeelsleden kunnen het onbetaald verlof kandidaat verkiezing één maand per verkiezing nemen om hun kandidatuur voor wetgevende, provinciale, Europese en gemeentelijke verkiezingen en rechtstreekse verkiezingen voor OCMW-raden voor te bereiden.

  Deze afwezigheid moet in principe wel geattesteerd worden.

  De afwezigheid Onbetaald verlof kandidaat verkiezing wordt aangevraagd door het personeelslid via Selfservice werknemer.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een onbetaald verlof kand. verkiezing van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  •  Vul bij <Verlofopname> VO_AT_OV7 of %OV7 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Bij een voltijdse langdurige afwezigheid moet men de functierij op status verlof plaatsen. Een definitie van langdurige afwezigheid is destijds door een Vlimperswerkgroep gedefinieerd als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof

  Zodra de voltijdse langdurige afwezigheid een einde neemt, dient men de status opnieuw te activeren.

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de dag na de einddatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Terug van  langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof

  5: <Betaalgroep>

  • Stond <Betaalgroep> op NVT, zet ze dan terug op MON