chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Overlijden

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een actief Vlimpersdossier te beëindigen naar aanleiding van het overlijden van een personeelslid.

  Vlimpersscherm 1: Persoonsgegevens 

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen

  Tabblad persoonsgegevens

  1: <Overlijdensdatum>

  • Vul de overlijdensdatum in bij de dossiers waarvoor er geen machtiging is om hun gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) te halen. Voor KSZ-dossiers wordt de overlijdensdatum uit de KSZ opgehaald en zal dit doorstromen via een werklijstitem.

  Tabblad VO Persoonsgegevens

  2: <Verzend papieren loonstroken>

  • Vink <Verzend papieren loonstroken> aan

  Tabblad VO Rekenplichtige

  3: <Plusteken>

  • Voeg een rij toe met het Plusteken

  4: <Ingangsdatum>

  • Vul de overlijdensdatum in

  5: <Rekenplichtige>

  • Selecteer <Nalatenschap> bij de dossiers waarvoor er geen machtiging is om hun gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) te halen. Voor KSZ-dossiers wordt de overlijdensdatum uit de KSZ opgehaald en zal dit doorstromen via een werklijstitem, zodra het werklijstitem werd verwerkt, is het veld <Nalatenschap> automatisch ingevuld.

  6: <Vo controle MCO>

  • Vink 'mag gecontroleerd worden' af

   (om te vermijden dat het medisch controleorgaan een spontane controle stuurt naar een statutair personeelslid dat tijdens zijn ziekteperiode overleden is)

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer of er looncodes zijn die starten na de overlijdensdatum en verwijder deze looncodes.

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen vaste inkomsten

  Vlimpersscherm 3: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Controleer of er looncodes zijn die starten na de overlijdensdatum en verwijder deze looncodes.

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  Vlimpersscherm 4: Algemene inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Algemene inhoudingen

  Controleer of er looncodes zijn die starten na de overlijdensdatum en verwijder deze looncodes.

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen algemene inhoudingen

  Vlimpersscherm 5: Incidentele inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inhoudingen

  Controleer of er looncodes zijn die starten na de overlijdensdatum en verwijder deze looncodes.

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inhoudingen

  Vlimpersscherm 6: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Sluit de afwezigheden die lopen na overlijdensdatum af. 

  Bij statutairen: registreer dienstvrijstelling andere tot datum uitdiensttreding, tenzij er een lopende ziekte is. In dat geval blijft de ziekte geregistreerd tot het einde van de maand.

  Zie Vlimpershandleiding: Tellers

  Zie Vlimpers Document: Verlofcodes

  Vlimpersscherm 7: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken'

  2: <Ingangsdatum>

  Ingangsdatum is verschillend bij contractueel / statutair:

  • Contractuelen: de dag na de laatste werkdag van het personeelslid
  • Statutairen: de eerste dag van de maand volgend op het overlijden (zij worden immers nog de volledige maand uitbetaald)

  3: <Actie>

  • Kies <Actie> Beëindiging

  4: <Reden>

  • Kies <Reden> Overlijden

  5: <Arbeidsplaatsnummer>

  • Maak <Arbeidsplaatsnummer> leeg

  Tabblad Salarissen

  6: <Betaalgroep>

  • Zet <Betaalgroep> op NVT (niet van toepassing)

  Tabblad VO Specifieke gegevens

  7: <Soort einde contract>

  • Vul <Soort einde contract> in met Overlijden

  8: <Reden einde contract>

  • Vul <Reden einde contract> in met Overlijden van ambtenaar

  9: <Einddatum>

  • Vul de einddatum in, dit is steeds -1 dag van de ingangsdatum van die functierij
  Opgelet

  Indien je een waarschuwende foutboodschap (vb nog inkomstencodes na ontslagdatum) krijgt: lees deze foutboodschap goed na en los de fout eerst op alvorens op te slaan.

  Vlimpersscherm 8: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  • Voor contractuelen is dit de laatste werkdag
  • Voor statutairen is dit de laatste dag van de maand van het overlijden

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen vaste inkomsten

  Vlimpersscherm 9: Algemene inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Algemene inhoudingen

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  • Voor contractuelen is dit de laatste werkdag
  • Voor statutairen is dit de laatste dag van de maand van het overlijden

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen algemene inhoudingen

  Vlimpersscherm 10: Extra legale voordelen

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Extra legale voordelen

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  • Voor contractuelen is dit de laatste werkdag
  • Voor statutairen is dit de laatste dag van de maand van het overlijden

  Zie Vlimpershandleiding: Maaltijdcheques

  Vlimpersscherm 11: VO Pensioenplan

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Pensioenplan

  Zie Vlimpershandleiding VO Pensioenplan

  Vlimpersscherm 12: PI Emplid

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > PI Emplid

  Controleer of de L4 einddatum correct werd overgenomen.

  Zie Vlimpershandleiding: PI-emplid

  Vlimpersscherm 13: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > Vo Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 14: Elektronisch personeelsdossier

  Verdere instructies volgen.

  Vlimpersscherm 15: Vo Afwezigheidtel. Jaar.Verlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Afwezigheidtel. Jaar.Verlof

  Ga de maand na het afsluiten van het loon naar dit scherm.

  Controleer de restwaarde van het jaarlijks verlof.

  Controleer ook of er een recht VO Overdracht wegens ziekte is en er nog een restwaarde is.

  Vlimpersscherm 16: Vo Correcties. Jaar.Verlof/uren

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Jaar.Verlof/uren

  Zet de restwaarde op 0.

  Zie Vlimpershandleiding: Correctie tellers

  Stond de restwaarde in negatief

  Stond de restwaarde in positief

  • Betaal de niet opgenomen verlofdagen uit. De formule voor het uitrekenen van de niet opgenomen verlofdagen: Jaarbasis + haard- of standplaatstoelage + toelage tijdelijke functieverzwaring (bedragen aan 100%, op jaarbasis, niet geïndexeerd)  x het aantal dagen niet opgenomen verlofdagen / 260 Dit resultaat registreer je in het scherm Incidentele inkomsten onder de looncode 030, zie Vlimpersscherm 16 hieronder
  • Regelgeving

  Vlimpersscherm 17: VO Overdracht wegens ziekte

  Ga naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Vo overdracht wegens ziekte 

  Zoek het personeelslid.

  Staat de restwaarde in positief, betaal de restwaarde uit en plaats de teller op 0.

  Zie Vlimpershandleiding: overdracht jaarlijks verlof wegens ziekte

  Staat de restwaarde in negatief, pas het verlof aan naar een ander verlofstelsel of vorder het te veel opgenomen verlof terug.

  Vlimpersscherm 18: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Ga de maand na het afsluiten van het loon naar dit scherm.

  • Voer eventueel looncode 030 niet opgenomen verlofdagen uit (zie bovenstaand Vlimpersscherm 15)
  • Voer looncode 501  vervroegd vakantiegeld uit dienst toe met als ingangs- en einddatum de eerste en de laatste van de maand voorafgaand aan het overlijden
  • Voer looncode 552  vervroegde eindejaarspremie toe met als ingangs- en einddatum de eerste en de laatste van de maand voorafgaand aan het overlijden

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inkomsten invoeren

  Opgelet

  De looncode 552 mag niet gebruikt worden voor de fractie december met andere woorden als men een functierij met actie beëindiging heeft waarbij de ingangsdatum tussen 2/12/20XX en 1/1/20XX ligt, moet men looncode 552 niet toevoegen want het personeelslid zal de gewone eindejaarspremie half december uitbetaald krijgen.

  Vlimpersscherm 19: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 20: Schulden

  Ga naar Salarissen (GBL) > Vo Verloning > Schulden

  Controleer of er nog openstaande schulden zijn.

  Zie Vlimpershandleiding: Schulden