chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Pensioen

  Met deze handleiding kan je een pensioen invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Voeg functierij toe door te klikken op het plusteken

  2: <Ingangsdatum>

  • Pas de ingangsdatum aan naar laatste werkdag + 1

  3: <Actie>

  • Kies Pensionering

  4: <Reden>

  • Kies Pensionering

  5: <Arbeidsplaatsnummer>

  • Maak het <Arbeidsplaatsnummer> leeg

  Tabblad Functiegegeves:

  6: <Supervisor-ID>

  • Maak de <Supervisor-ID> leeg

  Tabblad VO Specifieke gegevens:

  7: <Soort einde contract>

  • Vul Pensionering in

  8: <Reden einde contract>

  • Vul de juiste <Reden einde contract> in

  9: <Einddatum>

  • Vul bij <Einddatum> de laatste werkdag in

  10: <Datum Besluit>

  • Vul dit veld in bij statutairen

  11: <Datum overmaking Adm Pensioen>

  • Vul dit veld enkel in bij het ontslag van een statutair personeelslid door de werkgever. Het besluit moet bezorgd worden aan de Federale Pensioendienst (FPD). Dit kan je doen door het besluit op te laden in Capelo. De FPD kan uit dit besluit afleiden wat de basis is van het ontslag en of het personeelslid zijn recht op een ambtenarenpensioen behoudt.

  Tabblad Salarissen:

  12: <Betaalgroep>

  • Zet <Betaalgroep> op NVT (= niet van toepassing)

  Opgelet: lees als je een foutboodschap krijgt, deze boodschap goed na en los de fout op voor je opslaat (vb. nog inkomstencodes na ontslagdatum).

  Vlimpersscherm 2: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 3: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer of de vaste inkomsten werden afgesloten op de laatste werkdag.

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 4: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Controleer of de incidentele inkomsten werden afgesloten op de laatste werkdag Voer de looncodes in voor de uitbetaling van het vakantiegeld en eindejaarstoelage  uit dienst + eventuele andere vergoedingen.

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 5: Algemene inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Algemene inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen meer na de afsluitdatum staan.

  Zie Vlimpershandleiding: Algemene inhoudingen toevoegen

  Vlimpersscherm 6: Incidentele inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen meer na de afsluitdatum staan.

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inhoudingen toevoegen

  Vlimpersscherm 7: Extra legale voordelen

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Extra legale voordelen

  Kijk of <Einddatum> automatisch werd afgesloten op de laatste werkdag.

  Zie Vlimpershandleiding: Maaltijdcheques

  Vlimpersscherm 8: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Kijk na of er geen afwezigheden meer staan na de pensioendatum. Kort ze eventueel in.

  Vlimpersscherm 9: Persoonsgegevens aanpassen

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen

  Vink <Verzend papieren loonstroken> aan.

  Vlimpersscherm 10: VO Pensioenplan

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Pensioenplan

  Zie Vlimpershandleiding VO Pensioenplan

  Vlimpersscherm 11: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 12: VO Afwezigheidstel. Jaar. Verlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Afwezigheidstel. Jaar. Verlof

  Controleer na de loonafsluiting de verlofteller.

  • Positief verlofsaldo: wordt niet uitbetaald, tenzij men de verlofdagen als gevolg van afwezigheid wegens ziekte niet kon opnemen voor de pensionering. De formule voor het uitrekenen van de niet opgenomen verlofdagen: Jaarbasis + haard- of standplaatstoelage + toelage tijdelijke functieverzwaring (bedragen aan 100%, op jaarbasis, niet geïndexeerd)  x het aantal dagen niet opgenomen verlofdagen / 260 Dit resultaat registreer je in het scherm Incidentele inkomsten onder de looncode 030. Regelgeving
  • Negatief verlofsaldo: vorder verlofdagen terug via de afwezigheidscode 'inhouding van salaris'. Zie Vlimpershandleiding Inhouding van salaris

  Zet de verlofteller op 0. Zie Vlimpershandleiding: Correctie tellers