chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Politiek verlof invoeren

  Met deze handleiding kan je een politiek verlof invoeren.

  Vlimpersscherm 1: VO Aanvraag Politiek verlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Aanvraag Politiek verlof

  Dit kan niet geregistreerd worden door het personeelslid via Selfservice werknemer. De Personeelsadministratie voert de aanvraag in op basis van het attest van eedaflegging.

  Vul alle velden in. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  1: <Dagen pol. verlof per maand>

  • Indien relevant, worden hier het aantal dagen politiek verlof per maand ingevuld. Dit wordt niet ingevuld bij halftijds en voltijds politiek verlof.

  Nu werd het recht op politiek verlof gecreëerd (= aanvraag politiek verlof). Om de verloning en de anciënniteiten correct te laten berekenen, moet iedere dag politiek verlof afzonderlijk worden ingevoerd in Afwezigheidsmutatie (= opname van het politiek verlof). Deeltijds politiek verlof en voltijds politiek verlof worden via Afwezigheidsmutatie in één  volledige periode ingevoerd (bij deeltijds politiek verlof met een alternatief werkrooster).

  Vlimpersscherm 2: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Het personeelslid kan via Selfservice de aanvraag doen tot opname van het politiek verlof.
  Enkel de opname van deeltijds politiek verlof/voltijds politiek verlof kan niet door het personeelslid via Selfservice worden ingevoerd. Deze afwezigheid dient geregistreerd te worden door Personeelsadministratie.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een politiek verlof van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_PV1 – PV2 – PV3 – PV4 – PV5 – PV6 of  %… in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motvering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: Werkrooster selfservice

  • Enkel bij VO_AT_PV6: Klik op Werkrooster selfservice
  • Vul het werkrooster in
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan.
  • Klik op ‘Bereken % en roosterdefinitie
  • Volg de verdere stappen
  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  12: <Aanvraag gegevens>

  • Koppel de Aanvraag politiek verlof bij <Aanvraag gegevens>

  13: Bekijken/Toewijzen werkrooster

  • Enkel bij VO_AT_PV5: Klik op Bekijken/Toewijzen werkrooster
  • Zie ook Vlimpershandleiding: werkrooster toevoegen
  • Ga naar tabblad Andere planning
  • Voeg met het ‘Plusteken’ een rij toe
  • <Ingangsdatum> staat standaard op huidige datum, pas de datum aan naar de begindatum van de afwezigheid
  • Wijzig selecteer <Toewijzingsmethode> Vooraf gedef. Rooster select.
  • <Vul Andere rooster-ID> in met het werkrooster gelijk aan het aanwezigheidsrooster van het deeltijds politiek verlof
  • Controleer dat het alternatief werkrooster mapt met het basisrooster
  • Voeg met het ‘Plusteken’ een rij toe
  • <Ingangsdatum> staat standaard op huidige datum, pas de datum aan naar de dag na de einddatum van het deeltijds politiek verlof
  • Wijzig <Toewijzingsmethode> naar Standaardrooster gebruiken als het personeelslid opnieuw voltijds aanwezig is, indien geen voltijdse prestaties laat <Toewijzingsmethode> op  Vooraf gedef. Rooster select. Staan.
  • Vul <Andere rooster-ID> in met het werkrooster dat het personeelslid effectief zal werken na het deeltijds politiek verlof

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Het is noodzakelijk dat de Personeelsadministratie opvolgt of de toegekende dagen iedere maand correct worden opgenomen. De verloning wordt immers aangepast op basis van de opname en NIET op basis van de aanvraag.

  Opgelet

  Wanneer deze afwezigheid wordt aangevraagd, mag deze niet overlappen met feestdagen, vrije dagen en weekenddagen omdat dit blokkerende fouten geeft in de dmfa-aangifte. Als de afwezigheid overlapt moet men de afwezigheid opsplitsen.

  Voorbeeld
  • Personeelslid is afwezig van 10/7/20XX tot 12/7/20XX (men gaat ervan uit dat deze periode maandag tot woensdag is). 11/7/20XX is een feestdag dus moet men de aanvraag opsplitsen als volgt: afwezig op 10/7/20X tot 10/7/20XX en afwezig op 12/7/20XX tot 12/7/20XX ipv  afwezig van 10/7/20XX tot 12/7/20XX.
  • Personeelslid neemt verlof voor deeltijdse prestaties voor de periode van 1/7/20XX – 31/7/20XX à 60% met als rooster: werken op maandag, dinsdag en woensdag. Indien dit personeelslid de hele maand juli wenst thuis te zijn, mag het enkel politiek verlof aanvragen op maandag, dinsdag, woensdag, tenzij hiermee een feestdag samenvalt. 
  Opgelet

  Dit kan een voltijdse langdurige afwezigheid zijn. De definitie van langdurige afwezigheid is destijds door een Vlimperswerkgroep gedefinieerd als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden. Men moet de functierij op status verlof plaatsen.

  Vlimpersscherm 3: Functiegegevens

  Ga naar Personeelbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof

  Zodra de voltijdse langdurige afwezigheid een einde neemt, dient men de status opnieuw te activeren.

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de dag na de einddatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Terug van  langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof
  Opgelet

  Indien het een detachering naar een Vlaams Kabinet betreft, dient er een nieuwe arbeidsrelatie te worden ingevoerd.