chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Schulden

  Met deze handleiding kan je schulden invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Schulden

  Ga naar Salarissen (GBL) > Vo Verloning > Schulden

  Terugvorderingen worden automatisch in Vlimpers opgeladen. Bij het opladen van de definitieve loonrun van L4 worden de terugvorderingen verwerkt. Concreet wordt de som gemaakt van de netto’s van herberekende voorgaande prestatiemaanden. Indien de som negatief is, wordt dit als een terugvordering beschouwd. Hoe deze terugvordering dan wordt verwerkt, is afhankelijk van de grootte van het terug te vorderen bedrag:

  • Indien het negatieve bedrag kleiner is dan 10% van het nettobedrag van de huidige betaalmaand zal dit bedrag als “ingehouden bedrag” beschouwd worden. Dit bedrag wordt dan onmiddellijk ingehouden op het nettobedrag van de huidige betaalmaand. Personeelsadministratie dient hier geen verdere stappen te ondernemen.
  • Indien het negatieve bedrag groter is dan 10% wordt dit als een “schuld” beschouwd en dient de verdere afhandeling van de terugvordering te gebeuren door Personeelsadministratie.

  Het scherm Schulden toont volgende gegevens:

  • Personeelslid waarvoor er een terugvordering is
  • Tot welke entiteit dit personeelslid behoort
  • Voor welke betaalmaand de terugvordering is
  • Of het om een “ingehouden bedrag” of een “schuld” gaat
  • Of deze schuld reeds verwerkt is (OK) of niet (Op te laden)

  Wanneer u klikt op een schuld krijgt u meer detailgegevens te zien.

  1: <Schuldbedrag>

  • Klikt u in dit scherm op het bedrag achter <Schuldbedrag>, dan opent het scherm Overzicht samenstelling schuld. Hier ziet u de prestatiemaand, -jaar, looncode en bedrag van de schuld.

  2: <Manier terugvord.>

  Maak een keuze hoe de terugvordering dient te gebeuren. Mogelijkheden zijn:

  • Via boekhouding: de terugvordering gebeurt via de boekhouding (niet via Vlimpers). Het is dan niet mogelijk om in Vlimpers een aflossingsplan in te geven.
  • Via salaris: de terugvordering zal gebeuren via het salaris. Bij deze keuze kan onderaan een aflossingsplan opgemaakt worden.
  • Wordt niet uitgevoerd: de terugvordering zal niet uitgevoerd worden. Het invoeren van een aflossingsplan is hier logischer wijze ook niet mogelijk.
  • Via salaris lopende maand: deze manier geeft aan dat de schuld reeds op de huidige betaalmaand is ingehouden. Er dient dus ook geen aflossingsplan ingevoerd te worden.
  • Via salaris andere arbeidsrelatie: wanneer er een schuld gegenereerd is op een arbeidsrelatie die diezelfde maand eindigt, zal men een foutmelding krijgen wanneer men een aflossingsplan wil instellen. De schuld zal dan moeten teruggevorderd worden op de andere arbeidsrelatie. In dit geval dient er manueel een looncode 1701 ingevoerd te worden in de Incidentele inhoudingen (Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inhoudingen toevoegen)
  • Via salaris + boekhouding: de terugvordering gebeurt gedeeltelijk door Vlimpers en gaat gedeeltelijk via de boekhouding. Ook hier is het niet mogelijk een aflossingsplan in Vlimpers in te voeren. Voor het stuk dat via Vlimpers dient ingehouden te worden, moet er manueel een looncode 1701 ingevoerd worden in Incidentele inhoudingen (Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inhoudingen toevoegen)

  3: <Reden schuld>

  • Kies de juiste reden van de schuld

  4: <Startmaand>

  • Toont wanneer de schuld ontstaan is

  5: <Schuld status>

  • De schuld is reeds verwerkt = OK
  • De schuld is nog niet verwerkt = Op te laden

  6: <Opmerking>

  • Dit is een vrij veld waarin eventuele opmerkingen kunnen ingevoerd worden

  Afhankelijk van de manier van terugvordering kan er een aflossingsplan voor een terugvordering opgesteld worden. 

  Het aflossingsplan zal automatisch doorstromen naar de incidentele inhoudingen met ingangsdatum en einddatum. Van daaruit zal dit ook doorstromen naar de loonmotor. De ingangs- en einddatum worden daarbij automatisch ingevuld, afhankelijk van de datum in of uit dienst.

  Indien er aanpassingen moeten gebeuren in het afbetalingsplan van de inhoudingen via salaris volgt u best de volgende werkwijze:

  1: <Manier terugvord.>

  • Kies Via boekhouding

  2: 'Opslaan'

  • Klik op 'Opslaan'

  Controleer of de incidentele inhoudingen verwijderd werden uit de betaalschermen (Zie Vlimpershandleiding: incidentele inhoudingen toevoegen).

  3: <Manier terugvord.>

  • Kies Via salaris

  4: <Betaalmaand>

  • Kies de eerste maand waarin de inhouding zal gebeuren

  5: <Betaaljaar>

  • Kies het jaar waarin de inhoudiing zal gebeuren

  6: <Inhoudingscode>

  • Klik op het vergrootglas
  • In het scherm Inhoudingscode zoeken kan je kiezen tussen drie inhoudingscodes:
   • Inhouding Salaris Schuldbeheer (inhouding op salaris)
   • Inhouding EJT Schuldbeheer (inhouding op eindejaarstoelage)
   • Inhouding VAK Schuldbeheer (inhouding op vakantiegeld)
  • Deze inhoudingscodes stromen door naar de Incidentele inhoudingen en kunnen in het scherm Incidentele inhoudingen niet meer gewijzigd worden. Indien een bepaald aflossingsplan dient gewijzigd te worden, moet u dit in het scherm Schulden doen.

  7: <Bedrag>

  • In <Bedrag> dient het bedrag ingevoerd te worden dat maandelijks moet ingehouden worden. 

  8: 'Plusteken'

  • Klik  op het Plusteken om de schuld over meerdere maanden in te houden.
  • Geef aan hoeveel rijen er gecreëerd moeten worden. Het gevraagde aantal extra lijnen wordt dan automatisch gecreëerd, telkens met hetzelfde ingevoerde bedrag. De maanden waarin de inhoudingen zullen gebeuren, lopen systematisch op.

  Controleer of het aflossingsplan doorgestroomd is naar de incidentele inhoudingen in de betaalschermen (Zie Vlimpershandleiding: incidentele inhoudingen toevoegen).

  Opgelet

  De som van de verschillende aflossingen moet gelijk zijn aan het schuldbedrag. Indien dit niet het geval is, zal dit een foutmelding geven bij het opslaan.

  Meer informatie over de verjaringstermijnen van achterstallen en terugvorderingen kan u terugvinden op de website van het Juridisch Kenniscentrum: https://overheid.vlaanderen.be/verjaring-van-schuldvorderingen

  Herberekeningen ≤ 3 jaar

  • De loonmotor herberekent automatisch tot drie jaar terug. Dit wil zeggen dat aanpassingen in personeelsdossiers met een financiële impact een automatische herberekening zullen genereren in het loondossier van het betrokken personeelslid; dit alles op voorwaarde dat de aanpassing in kwestie slechts drie jaar terug gaat in de tijd. De loonmotor kan deze geautomatiseerde bewerking uitvoeren doordat de verjaringsdatum per kwartaal (na het indienen van de DMFA-aangiftes) aangepast wordt.

  Herberekeningen > 3 jaar

  • Voor herberekeningen die hun oorsprong kennen in feiten van meer dan drie jaar geleden dient er altijd een case gelogd te worden, voor herberekening, via Schakel. Tevens dient op voorhand het advies/akkoord van het Juridisch Kenniscentrum gevraagd te worden en dient dit toegevoegd te worden aan de case.