chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Tewerkstelling ten behoeve van externe werkgever of Vlaams ministerieel kabinet

  Met deze handleiding kan je een tewerkstelling ten behoeve van een externe werknemer of bij een Vlaams ministerieel kabinet invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_VOA, VOB, VOC, VOD, VOE, VOF, VOG, VOH, VOI, VOJ, VOK of VOL of %VOA, VOB,... in
   • VO_AT_VOA – VOB: Verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet
   • VO_AT_VOC – VOD : De tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren ten behoeve van een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid voor de uitoefening van taken in het belang van de Vlaamse overheid
   • VO_AT_VOE: Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Koningin, een Prins of een Prinses van België
   • VO_AT_VOF – VOG: Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
   • VO_AT_VOH – VOI:  Verlof voor opdracht
   • VO_AT_VOJ - VOK: Ambtshalve verlof voor opdracht voor de uitoefening van taken in internationale of supranationale instellingen of voor internationale opdrachten in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp
   • VO_AT_VOL: Verlof voor de uitoefening van een opdracht bij een externe werkgever waarvan de Vlaamse overheid het algemeen belang erkent

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  8: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  9: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  10: Details

  • Klik op Details
  • Enkel bij VO_AT_VOJ, VOK en VOL: selecteer <Reden verlof>
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  11: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  12: <Externe werkgever>

  • Vul dit veld alleen in bij VO_AT_VOJ, VOK en VOL

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Dit is een voltijdse langdurige afwezigheid, een definitie van langdurige afwezigheid is met de entiteit af te spreken. De meeste entiteiten definiëren een voltijdse langdurige afwezigheid als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden. Men moet de functierij op status verlof plaatsen.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Verlof

  Zodra de voltijdse langdurige afwezigheid een einde neemt, dient men de status opnieuw te activeren.

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de dag na de einddatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Terug van langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Verlof
  Opgelet

  Indien het een detachering naar een Vlaams Kabinet betreft, dient er een nieuwe arbeidsrelatie te worden ingevoerd.

  Zie Vlimpershandleiding: Arbeidsovereenkomst wijzigen.