chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Tijdelijke pensionering

  Met deze handleiding kan je een personeelslid op tijdelijke pensionering plaatsen.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: ‘Plusteken’

  • Klik op ‘Plusteken’ en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de datum vanaf wanneer de tijdelijke pensionering ingaat.

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Pensionering.

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Tijdelijke pensionering.

  Tabblad Salarissen:

  5: <Betaalgroep>

  • Wijzig <Betaalgroep> naar NVT.

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  6: <Soort einde contract>

  • Selecteer <Soort einde contract> Pensionering.

  7: <Reden einde contract>

  • Selecteer <Reden einde contract> Tijdelijke oppensioenstelling.

  8: <Einddatum>

  • <Einddatum> is gelijk aan de ingangsdatum van de functierij min 1 dag.

  9: Klik op ‘Opslaan’

  Opgelet

  Indien je een waarschuwende foutboodschap (vb nog inkomstencodes na ontslagdatum) krijgt: lees deze foutboodschap goed na en los de fout eerst op alvorens op te slaan.

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 3: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  • Voer looncode 501  vervroegd vakantiegeld uit dienst toe met als ingangs- en einddatum de laatste fractie
  • Voer looncode 552  vervroegde eindejaarspremie toe met als ingangs- en einddatum de laatste fractie. 

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inkomsten invoeren

  Opgelet

  Deze looncode mag niet gebruikt worden voor de fractie december met andere woorden als men een functierij met actie beëindiging heeft waarbij de ingangsdatum tussen 2/12/20XX en 1/1/20XX ligt, moet men looncode 552 niet toevoegen want het personeelslid zal de gewone eindejaarspremie half december uitbetaald krijgen.

  Vlimpersscherm 4: Incidentele inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen meer na de afsluitdatum staan

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inhoudingen

  Vlimpersscherm 5: Algemene inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Algemene inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen  meer na de afsluitdatum staan

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen algemene inhoudingen

  Vlimpersscherm 6: Extra legale voordelen

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Extra legale voordelen

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  Zie Vlimpershandleiding: Maaltijdcheques

  Vlimpersscherm 7: Persoonsgegevens aanpassen

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen

  Ga naar tabblad VO Persoonsgegevens en vink <Verzend papieren loonstroken> aan. Werknemers die uit dienst gaan dienen hun loonstrook op papier te ontvangen.

  Vlimpersscherm 8: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Sluit de afwezigheden die lopen na de uitdiensttreding af.

  Zie Vlimpershandleiding: Tellers

  Zie Vlimpers Document: Verlofcodes

  Vlimpersscherm 9: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

   

  Vlimpersscherm 10: Individueel loondossier

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Individueel loondossier

  Controleer de volgende dag uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Individueel loondossier

  Opgelet

  Als het personeelslid nadien effectief wordt gepensioneerd, dan dient er nog een bijkomende functierij pensionering toegevoegd te worden.
  Als het personeelslid nadien het werk hervat, moet er een bijkomende functierij met <actie> heraanstelling toegevoegd te worden.