chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Tijdelijke werkloosheid wegens ziekte

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een tijdelijke werkloosheid wegens ziekte te registreren.

  Wat?

  Bij tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht veroorzaakt door medische redenen beschikt het personeelslid over een ziekteattest van de behandelend arts, maar wordt het personeelslid arbeidsgeschikt verklaard door de adviserend arts van het ziekenfonds in de zin van de ziekteverzekering.

  Omwille van bepaalde redenen kan het personeelslid tijdelijk geen arbeidsprestaties leveren. Je vindt de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht veroorzaakt door medische redenen terug op het infoblad van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24#h2_4.

  Aangezien het personeelslid arbeidsgeschikt is verklaard, heeft het personeelslid geen recht op ziekte-uitkeringen. Bijgevolg zal het personeelslid gedurende een bepaalde periode een RVA-uitkering ontvangen.

  Het gaat evenmin om deeltijdse ziekte: tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht veroorzaakt door medische redenen is voltijds. Het personeelslid levert tijdelijk geen prestaties, maar is gedurende die periode wel voltijds afwezig. Het personeelslid werkt niet deeltijds.

  Deze afwezigheid kan enkel geregistreerd worden door de dossierbehandelaar en is enkel te registreren bij contractuele personeelsleden, al dan niet met een inwerkperiode.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_TWM of %TWM in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode niet aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. Is bij deze afwezigheid niet van toepassing.

  7: <Oorspronkelijke begindatum>

  • De <Oorspronkelijke begindatum> staat automatisch op de begindatum, wijzig deze datum niet.

  8: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: ‘Opslaan’

  • Klik op ‘Opslaan’ om de afwezigheid te registreren.

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.