chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Toevoegen algemene inhoudingen

  Met deze handleiding kan je algemene inhoudingen toevoegen aan een personeelsdossier.

  Vlimpersscherm 1: Algemene inhoudingen

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Algemene inhoudingen

  De algemene inhoudingen hanteren hetzelfde principe als de vaste inkomsten. Ze kunnen voor meerdere maanden ingevoerd worden, met het verschil dat het bedrag zal afgetrokken worden van het nettosalaris, de bedrijfsvoorheffing, etc., afhankelijk van welke code gebruikt wordt. Het gaat hier bv. om leningen van de sociale dienst.

  1: 'Plusteken'

  • Om meerdere inhoudingscodes toe te voegen, klik op ‘Plusteken’ in de blok Informatie inhoudingsgegevens.

  2: <Inhoudingscode>

  • Vul <Inhoudingscode> in.

  3: <Ingangsdatum>

  • De <Ingangsdatum> is gelijk aan de datum van wanneer de looncode van toepassing is. Bijvoorbeeld bij een indiensttreding is deze datum gelijk aan de dag van de indiensttreding.

  4: <Einddatum inhouding>

  • De <Einddatum inhouding> zal automatisch ingevuld worden met 31/12/3999, men kan deze einddatum overschrijven met de werkelijke einddatum.

  5: <Bedrag>

  • Vul het <Bedrag> van de toelage in. Indien veld is uitgegrijsd, is het niet mogelijk om een bedrag in te vullen . Dan wordt het bedrag automatisch berekend door de loonmotor (bv. salaris, vakantiegeld, eindejaarstoelage) of moet er voor de gekozen looncode geen bedrag ingevoerd worden (looncode heeft een  standaardparameter bv. projectleiders-, permanentie of STCW-toelage).

  6: VO algemene inhoudingen 

  • Klik op VO algemene inhoudingen (indien van toepassing). De parameters zullen daarbij automatisch aangepast worden afhankelijk van de ingevoerde looncode.  Hier kan je een parameter of extra informatie invoeren. Voer de juiste parameters in. Enkel de parameters die voorzien werden in de setup van Vlimpers kunnen ingevuld worden. Die worden dan naar de loonmotor gestuurd. Indien men toch een andere parameter invoert, zal dit een foutmelding geven.

  Opgelet

  In uitzonderlijke gevallen mag het aanvinkveld <Bedrag> aangevinkt worden (je kan nu een bedrag invullen in het eerste scherm wat eerst uitgegrijsd was. Mag enkel wanneer het niet mogelijk is om bv. via parameters een bepaald bedrag te laten uitbetalen.

  7: <Omschrijving op de loonbrief>

  • Vul indien gewenst informatie aan in het blancoveld onder <omschrijving op de loonbrief>. Deze informatie zal op de loonstrook weergegeven worden. Indien je dit veld blanco laat, komt op de loonstrook de standaardomschrijving van de looncode.

  Het is niet mogelijk om een inhouding aan derden aan te passen voor voorgaande betaalmaanden (bv. in augustus is het nog mogelijk om aanpassingen te doen voor de maand augustus zelf (althans vóór de afsluitdatum), alsook voor de komende maanden, maar niet voor juli en andere voorgaande maanden).

  Inhoudingen die betrekking hebben op de lopende maand of op toekomstige maanden kunnen door Personeelsadministratie aangepast worden. Inhoudingen die echter betrekking hebben op definitief afgesloten maanden kunnen niet meer aangepast worden door Personeelsadministratie. In zulke gevallen kan er nog wel manueel ingegrepen. Log hiervoor een case.