chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Toevoegen buitenambtelijk ongeval

  Met deze handleiding kan je een buitenambtelijk ongeval toevoegen aan een personeelsdossier.

  Vlimpersscherm 1: Lopende claim

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Lopende claim

  Wanneer een personeelslid het slachtoffer is van een buitenambtelijk ongeval of een arbeidsongeval met verantwoordelijke derde, betekent dit dat de Vlaamse overheid schade lijdt door de fout van een buitenstaander. Die schade moet van de verantwoordelijke derde worden teruggevorderd.

  De schade bestaat er in dat de VO aan ons personeelslid tijdens zijn/haar afwezigheid het salaris heeft doorbetaald zonder dat daar prestaties tegenover stonden. In sommige gevallen kunnen er ook (tijdelijk) vergoedingen en toelagen worden doorbetaald.

  Tabblad Nieuwe waarde toevoegen:

  1: 'Toev.'

  • Klik op ‘Toev.’

  2: <Begindatum>

  • Vul de datum waarop het schadedossier wordt geopend in

  3: <Sluitingsdatum>

  • Vulde datum waarop het schadedossier wordt gesloten in

  4: <Claimstatus>

  • Klik de <Claimstatus> aan

  5: <Personeelsnummer>

  • Vul in de blok Aanvrager het personeelsnummer in van diegene die een terugvordering vraagt (bijvoorbeeld van materiële schade)

  6: <Nummer incident>

  • Vul het <Nummer incident> in waarop deze schadeclaim is gebaseerd

  7: <Onderzocht>

  • Vink <Onderzocht> aan als de Personeelsadministratie de aanvraag heeft onderzocht

  8: Hoger beroep 

  • Klik op Hoger beroep indien van toepassing en vul de velden aan

  Tabblad Claimbedrag:

  9: <Soort claim>

  • Kies  <Soort claim>

  10: <Datum claim>

  • Vul de datum in waarop de vordering werd overgemaakt aan de tegenpartij

  11: <Claimbedrag>

  • Vul <Claimbedrag> in

  Tabblad Aanbieder claim

  12: <Contactpers.ID>

  • Vul het personeelsnummer van de dossierbehandelaar van Personeelsadministatie in

  13: <Claimnr. Aanbieder>

  • Vul het dossiernummer bij de verzekeraar van de tegenpartij in

  14: <Naam aanbieder>

  • Vul de naam van de verzekeraar van de tegenpartij in

  15: <Claimsmanager>

  • Vul de naam in van de contactpersoon bij de verzekeraar van de tegenpartij

  16: <Telefoon>

  • Vul het telefoonnummer in van de verzekeraar van de tegenpartij

  17: <Datum aanslag>

  • Vul de datum in van de vordering

  18: <Beschikking>

  • Kies de beslissing van de rechtbank