chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  Met deze handleiding kan je incidentele inkomsten toevoegen aan een personeelsdossier.

  Vlimpersscherm 1: Incidentele inkomsten 

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Incidentele inkomsten kan men slechts voor maximum één maand invoeren. Indien een looncode voor meerdere maanden ingevoerd wordt, zal dit een foutmelding genereren. In tegenstelling tot de vaste inkomsten (zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen), moet men de inkomstencode telkens opnieuw invoeren bij het aanmaken van een nieuwe rij. Het gaat hier bv. om zaterdag- en zondagprestaties, overuren, nacht- en gevaarlijk werk, maaltijdcheques alternatieve telling.

  1: <Ingangsdatum>

  • Vul de eerste dag van de maand als <Ingangsdatum> tenzij de looncode moet uitgevoerd worden in de maand van de indiensttreding en de indiensttreding niet op de eerste van de maand plaatsvindt, dan is de indiensttredingsdatum de begindatum.

  2: <Inkomstencode>

  • Selecteer de juiste <Inkomstencode>

  3: <Bedrag>

  • Vul <bedrag> in. Indien er een looncode geselecteerd werd waarvoor er normaal gezien geen bedrag moet ingevoerd worden (dit is het geval voor de looncodes waar er standaard een parameter staat ingevuld bv. overuren, zaterdagprestaties of fietsvergoeding of die automatisch berekend worden door de loonmotor), wordt <bedrag> standaard uitgegrijsd.

  4: <Einddatum periode>

  • Vul de laatste dag van de maand als <Einddatum periode>  tenzij de looncode moet uitgevoerd worden in de maand van de uitdiensttreding en de uitdiensttreding niet op de laatste dag van de maand plaatsvindt, dan is de uitdiensttredingsdatum de einddatum. 

  5: VO incidentele inkomsten

  • Klik op VO incidentele inkomsten om indien nodig een parameter / extra informatie in te voeren. De parameters zullen daarbij automatisch aangepast worden afhankelijk van de ingevoerde looncode.