chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Tuchtdossier invoeren

  Met deze handleiding kan je een tuchtdossier invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Disciplinaire acties

  Ga naar Personeelsbeheer > Arbeidsrelaties > Disciplinaire acties

  U kan:

  • Een nieuw dossier toevoegen door op het eerste tabblad een nieuwe rij te creëren met het ‘Plusteken’.
  • Een bestaand dossier wijzigen door de relevante velden te overschrijven en op te slaan.
  • Een volledig dossier verwijderen door op het eerste tabblad een rij te verwijderen met het ‘Minteken’.
  • Eén bepaalde procedurestap verwijderen door op het tabblad ondernomen actie onder de blauwe balk Ondernomen actie de desbetreffende procedurestap met het ‘Minteken’ te verwijderen.

  Hieronder volgen de invoerinstructies voor het toevoegen van een volledig nieuw dossier.

  Tabblad Disciplinaire actie:

  Vul alle velden aan behalve <Briefcode> en <Afdrukdatum brief>. Voor volgend veld zijn er extra invoerinstructies:

  1: <dt. discipl. rpt>

  • Vul de datum in waarop de straf werd gerapporteerd in <dt. discipl. rpt>

  Tabblad Ondernomen actie:

  Iedere procedurestap wordt afzonderlijk geregistreerd.

  Het is belangrijk dat u iedere procedurestap onmiddellijk na de genomen beslissing invoert en niet wacht tot het dossier volledig is afgerond. 

  Procedurestap 1

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  1: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 1VO in

  2: <Afhandeling stap>

  • Vul de code van de tuchtstraf die werd voorgesteld in

  Procedurestap 2

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 2OP in

  3: <Afhandeling stap>

  • Laat dit veld blanco

  Procedurestap 3

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 3VE in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in die na verhoor werd voorgesteld

  Procedurestap 4

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 4UI in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in die werd uitgesproken

  Procedurestap 5

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 5AN in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in die werd uitgesproken in procedurestap 4

  Procedurestap 6

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 6BR in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in van de tuchtstraf waartegen beroep werd aangetekend

  Procedurestap 7

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 7DU in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in van de tuchtstraf die definitief werd uitgesproken

  Procedurestap 8

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe rij toe in de blok Ondernomen actie

  Vul alle velden in, volgende velden vragen extra invoerinstructies:

  2: <Disciplinaire stap>

  • Vul code 8DA in

  3: <Afhandeling stap>

  • Vul de code in van de tuchtstraf die definitief werd uitgesproken

  Tabblad disciplinaire afhandeling:

  1: <Uiteindelijke afhand.>

  • Vul <Uiteindelijke afhand.> in met de definitieve uitspraak al dan niet na beroep

  Afhankelijk van de tuchtstraf die wordt uitgesproken zijn er al dan niet vervolgacties.

  Is de tuchtstraf een blaam dan zijn er geen vervolgacties. In volgende gevallen is er wel een vervolgactie:

  Vlimpersscherm 2: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Dit scherm heb je nodig bij volgende scenario's:

  • De tuchtstraf is een tuchtschorsing zonder inhouding van salaris
  • De tuchtstraf is een tuchtschorsing met deel inhouding van salaris

  Deze afwezigheden kunnen niet worden ingevoerd door het personeelslid via Selfservice werknemer.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op het ‘Plusteken’ om een rij toe te voegen

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_TS1 of %TS1 in voor tuchtschorsing met deel inhouding van salaris
  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_TS2 of %TS2 in tuchtschorsing zonder inhouding van salaris

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum
  • Pas de einddatum eventueel aan

  5: <Periode>

  • De <Periode> staat standaard op Volledige dag
  • Pas periode eventueel aan

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. Voor deze afwezigheid wordt Tijd niet gebruikt

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Ga naar Beheer loonberekening om uw invoer te controleren. Zie Vlimpershandleiding Beheer loonberekening.

  Opgelet

  De code VO_AT_TS1 gaat de normale berekening van het loon via de 001-code blokkeren. Indien er toch nog een deel salaris dient uitbetaald te worden zal men manueel een bruto-loon moeten berekenen voor de maanden waarin de inhouding wordt uitgevoerd.

  Bijvoorbeeld: tuchtschorsing loopt voor de periode: 28/7/20XX tot en met 27/10/20XX. Manuele brutoloonberekening dient te gebeuren voor de maanden juli, augustus, september en oktober.

  Je kan dit doen via het scherm Vaste inkomsten.

  Vlimpersscherm 3: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten 

  Zie ook Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Deze instructie volg je bij volgende scenario’s:

  • De tuchtstraf is een inhouding van salaris
  • De tuchtstraf is een tuchtschorsing met deel inhouding van salaris

  1: <Einddatum>

  • Vul bij looncode 001 de <Einddatum> in
  • In bovenstaand voorbeeld 27/7/20XX

  2: 'Plusteken'

  • Klik in blok Details aanvullend salaris een rij toe met ‘Plusteken’

  3:<Inkomstencode>

  • Vul 015 (Salaris bij tuchtschorsing) in bij <Inkomstencode>

  Per onvolledige maand dient men een nieuwe rij in de blok Betaaldetails toe te voegen. In bovenstaand voorbeeld dient men 3 rijen onder looncode 015 toe te voegen:

  • Rij 1: 28/7/20XX – 31/7/20XX
  • Rij 2: 1/8/20XX – 30/9/20XX
  • Rij 3: 1/10/20XX – 27/10/20XX

  4: Vo Vaste Inkomsten

  • Klik op Vo Vaste Inkomsten

  5: <Bedrag>

  • Zorg dat het veld <Bedag> is aangevinkt

  6: <Omschrijving op loonbrief>

  • Vul eventueel <Omschrijving op loonbrief> in

  7: <Bedrag>

  • Het bedrag dat hier moet ingegeven worden is het bruto-maandsalaris (niet-geïndexeerd) dat voor de periode moet ingegeven worden

  8: <Inkomstencode>

  • Ga terug naar <Inkomstencode> 001
  • Voeg een rij toe bij Betaaldetails van <Inkomstencode> 001

  9: <Ingangsdatum>

  • Vul hier de datum in van het aflopen van de tuchtschorsing
  • In bovenstaand voorbeeld is <Ingangsdatum> 28/10/20XX

  Ga naar Beheer loonberekening om uw invoer te controleren. Zie Vlimpershandleiding Beheer loonberekening.

  Vlimpersscherm 4: Functiegegevens

  Ga naar  Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Dit scherm heb je nodig bij volgende scenario's:

  • De tuchtstraf is een lagere inschatting
  • De tuchtstraf is een terugzetting in graad

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een nieuwe functierij toe door te klikken op het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul <Ingangsdatum> in met datum uitwerking tuchtstraf lagere inschaling/terugzetting in graad

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Gegevenswijziging

  4: <Reden>

  • Selecteer de juist reden

  Ga naar het tabblad Vo Specifieke gegevens en wijzig <Functionele schaal> en <Salarisschaal>. Wijzig ook <Niveau>, <Rang> en <Graad> bij een terugzetting in graad.

  Ga naar Beheer loonberekening om uw invoer te controleren. Zie Vlimpershandleiding Beheer loonberekening


  Vlimpershandleiding: Uitdiensttreding

  Deze handleiding heb je nodig bij volgende scenario's:

  • De tuchtstraf is een ontslag van ambtswege
  • De tuchtstraf is een afzetting

  Zie Vlimpershandleiding: Uitdiensttreding