chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Uitgestelde moederschapsrust invoeren

  Met deze handleiding kan je een uitgestelde moederschapsrust invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren> Afwezigheidsmutatie

  Indien het personeelslid de postnatale rust met ten minste twee weken kan verlengen, kan ze haar laatste twee weken van postnataal verlof omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Deze verlofdagen kan ze gefractioneerd opnemen in de acht weken die volgen op de hervatting van het werk.

  De verlofdagen postnatale rust bedragen maximaal 14 kalenderdagen. Het aantal werkdagen dat hier tegenoverstaat, stemt overeen met het werkrooster van het personeelslid (let dus op bij deeltijdse contractuelen of werknemers met deeltijdse loopbaanonderbreking).

  Deze afwezigheid  wordt geregistreerd op afdelingsniveau. Deze handleiding beschrijft hoe men een uitgesteld moederschapsrust registreert met de rol van Personeelsadministratie.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_MR4 of %MR4 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  Bij de afwezigheid VO_AT_MR1 dient <verlofdagen postnatale rust> worden ingevuld in kalenderdagen. Hierdoor wordt de bevallingscyclus herberekend, de einddatum wordt ingekort met het aantal kalenderdagen postnatale rust.