chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Uitzonderlijk werken invoeren

  Met deze handleiding kan je uitzonderlijk werken invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheden beheren > Afwezigheidsmutatie

  Voor personeelsleden in Vlimpers Tijd mag het uitzonderlijk werken enkel worden geregistreerd op een dag dat het personeelslid volgens zijn werkrooster geen prestaties verricht:

  • indien het personeelslid een extra (halve) dag moet werken, bijvoorbeeld op een zaterdag, zondag of feestdag, of bij het omruilen van een vrije volledige weekdag.
  • Werkt het personeelslid volgens de arbeidsovereenkomst (=basisrooster) of omwille van een deeltijds verlof een halve dag en zal hij/zij de andere halve dag toch uitzonderlijk komen werken, vraag dan in Vlimpers het uitzonderlijk werken voor een volledige dag aan zodat Vlimpers een halve dag uitzonderlijk werken zal aanrekenen. Vraag je het uitzonderlijk werken aan voor een halve dag, dan zal Vlimpers maar 0,25 aanrekenen omdat er steeds wordt gekeken naar de uren die je moet presteren volgens je basisrooster of naar het rooster van je deeltijds verlof.

  Voor alle andere personeelsleden mag het uitzonderlijk werken wel geregistreerd worden op een dag waarbij het personeelslid al een halve dag werkt.

  Het uitzonderlijk werken mag nooit worden gebruikt tijdens een afwezigheid om medische redenen (wel bij deeltijdse ziekte).

  Bij het opnemen van deze extra gewerkte (halve) dag wordt de code OPU = compensatie uitzonderlijk werk geregistreerd in Vlimpers.

  De afwezigheid uitzonderlijk werken wordt aangevraagd door het personeelslid zelf via Selfservice werknemer. Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie uitzonderlijk werken van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_UWK of %UWK

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Verwijs in <Motivering> naar de data van de dagen uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werken

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.