chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Van contractueel naar statutair

  Met deze handleiding kan je iemand zijn statuut wijzigen van contractueel naar statutair.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Tabblad Werklocatie:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken' en voeg een nieuwe functierij toe.

  2: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de datum vanaf wanneer de statutaire proeftijd ingaat.

  3: <Volgnummer ingangsdatum>

  • <Volgnummer ingangsdatum> geeft het aantal functierijen weer.
  • Dit veld zal standaard op 0 staan. Indien er meerdere actie/redenen zijn, op eenzelfde datum, dan zal deze volgorde oplopen.

  4: <Functie-indicator>

  • Kies Secundaire

  5: <Actie>

  • Kies Langdurig afwezig

  6: <Reden>

  • Kies Verlof

  Tabblad Functiegegevens:

  7: <Basisuren>

  • Veld wordt niet gebruikt, dient dan ook niet aangepast te worden

  8: <FTE>

  • Veld wordt niet gebruikt

  Tabblad Salarissen:

  9: <Betaalstatus>

  • Plaats de betaalstatus op NVT (= niet van toepassing)

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  10: <Soort einde contract>

  • Vul 011 langdurig afwezig in

  11: <Reden einde contract>

  • Vul 32 proeftijd intern in

  12: <Einddatum>Vul de einddatum in, dit is gelijk aan ingangsdatum van de statutaire proeftijd - 1 dag

  13: <Recht op hospitalisatie>

  • Wijzig het veld 'recht op hospitalisatie' niet 

  Vlimpersscherm 2: PI Emplid

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > PI Emplid

  Controleer of de einddatum PI Emplid gelijk is aan de ingangsdatum proeftijd -1 dag.

  Zie Vlimpershandleiding: PI Emplid

  Vlimpersscherm 3: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer dat de vaste inkomsten zijn afgesloten, deze datum is gelijk aan de ingangsdatum van de statutaire proeftijd -1 dag.

  Zie Vlimpershandleiding: toevoegen vaste inkomsten

  Vlimpersscherm 4: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Bliksem het dossier.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 5: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken'.

  2: <Verlofopname>

  • Vul %OV1 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de ingangsdatum van de statutaire functie in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum. Pas <Einddatum> aan naar de vermoedelijke pensioneringsdatum met beperking dat deze datum binnen de 50 jaar van de indiensttredingsdatum van die arbeidsrelatie ligt.
   Bijvoorbeeld: is de aanstellingsdatum van de arbeidsrelatie 1/4/2021, dan kan er een afwezigheid worden geregistreerd met een maximale einddatum tot 31/3/2071.
   • Pas bij einde van de statutaire proeftijd wijzig je de einddatum naar de laatste dag van de statutaire proeftijd

  Zie Vlimpershandleiding: Ambtshalve onbetaald verlof invoeren

  Vlimpersscherm 6: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken'.

  2: <Inkomstencode>

  • Vul 552 (Eindejaarspremie uit dienst) in
  • Deze looncode mag niet ingevoerd worden in de maand december

  3: <Begindatum>

  • Vul de eerste van de maand van de actieve periode in die arbeidsrelatie in. Bijvoorbeeld nieuwe functie op 8 oktober, ingangsdatum is 1 oktober.

  4: <Einde periode>

  • Vul de laatste dag van de actieve periode in die arbeidsrelatie in. Bijvoorbeeld nieuwe functie op 8 oktober, einde periode is 7 oktober.

  5: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken'

  6: <Inkomstencode>

  • Vul 501 (trigger vakantiegeld uit dienst) in

  7: <Begindatum>

  • Vul de eerste van de maand van de actieve periode in die arbeidsrelatie in. Bijvoorbeeld nieuwe functie op 8 oktober, ingangsdatum is 1 oktober.

  8: <Einde periode>

  • Vul de laatste dag van de actieve periode in die arbeidsrelatie in. Bijvoorbeeld nieuwe functie op 8 oktober, einde periode is 7 oktober.

  Vlimpersscherm 7: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Bliksem het dossier.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 8: Arbeidsrelatie toevoegen

  Opgelet

  Maakt een organisatie gebruik van Vlimers Rekrutering, dan verloopt de indiensstreding geautomatiseerd. Volg even de instructies van Vlimpershandleiding geautomatiseerde indiensttreding en keer vervolgens terug naar deze Vlimpershandleiding.

  Maakt een organisatie geen gebruik van Vlimpers Rekrutering, volg dan onderstaande stap.

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelatie toevoegen

  Tabblad Werklocatie:

  1: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de datum vanaf wanneer de proeftijd ingaat.

  2: <Functie-indicator>

  • Kies Primair

  3: <Actie>

  • Kies Aanstelling

  4: <Reden>

  • Kies de juiste wervingsreden

  Tabblad Functiegegevens:

  5: <Functiecode>

  • Vul de juiste functiecode in

  6: <Ambtenaar/contractueel>

  • Vul ambtenaar op proef in

  7: <Basisuren>

  • Vul 38 in

  Tabblad Salarissen:

  8: <Betaalgroep>

  Opgelet

  Indien de betaalgroep reeds op MON stond en betrokken personeelslid komt uiteindelijk niet in dienst, dan krijg je volgende boodschap: "de enige record met de L4 nummer werd zojuist geschrapt." Er is dus een L4-nr gecreëerd, zowel in Vlimpers als de loonmotor, zonder dat dat nodig was. Dat nummer zal blijven hangen in de loonmotor. De correcte afhandeling in dit geval gaat als volgt:

  - Dossier op MON laten staan.

  - Een functierij toevoegen met als ingangsdatum de volgende dag, actie-reden beëindiging - niet opgedaagd, veld arbeidsplaatsnummer leegmaken, veld supervisor-ID leegmaken, soort en reden einde contract: niet opgedaagd - In dienst gek. PL niet opged., einddatum: de ingangsdatum van de voorgaande functierij., betaalgroep NVT.

  - Alle looncodes verwijderen (ook extra legale voordelen), enkel looncode 001 bij vaste inkomsten laten staan met begin en einddatum de ingangsdatum van de eerste functierij.

  - Start de aanstellingsdatum op een weekdag (maandag tot vrijdag), wijzig het werkrooster die gelijk is aan de aanstellingsdatum naar werkrooster 9999W1106.
  In het scherm afwezigheidsmutatie moet je geen enkele afwezigheid registreren, ook niet de afwezigheidscode LOS, want door een werkrooster te registreren waarop er op de dag van aanstelling geen prestaties worden gepresteerd, zorg je ervoor dat er op de dag van de aanstelling geen loon wordt berekend.

  9: <Gerechtigheidsgroep>

  • Kies Ambtenaar in proeftijd

  10: <Feestdagenrooster>

  • Kies Standaard DVO

  11: <Rekeningcode>

  • Vul hier de juiste rekeningcode in, afhankelijk van de entiteit waaronder betrokkene valt

  12: <Details arbeidrelatie>

  • Neem de gegevens over van de arbeidsrelatie die je op langdurig verlof hebt gezet

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  13: <Aantal Maanden stage>

  • Vul de <Aantal Maanden stage> in, de <Einddatum stageperiode> wordt automatisch berekend.

  Opgelet: Is er nog een andere functierij met dezelfde ingangsdatum dat volgnummer 1 kreeg, dan zal Vlimpers de einddatum van de stageperiode niet correct berekenen en dien je de proeftijd manueel op te volgen via het veld <Einddatum Proeftijd>.

  14: <Einddatum Proeftijd>

  • Vul de <Einddatum Proeftijd> van de statutaire proeftijd in als het veld <Aantal Maanden stage> de einddatum van de proeftijd geen correcte einddatum berekend. Maak het veld <Aantal Maanden stage> dan ook leeg zodat er een juiste doorstroom naar de module Ploeg kan gebeuren.

  15: <Wervingsreden>

  • Selecteer Ambtenaar op proef

  16: <Wettelijk statuut>

  • Selecteer vastbenoemd

  17: <Type werknemer>

  • Selecteer gewone categorie

  18: <Duur>

  • Selecteer onbepaalde duur

  19: <Sector code>

  • Kies arbeider of bediende

  20: <Code pensioenregeling>

  • Kies FOP (7,5%)

  21: <Werknemer bedrijfsvoorheffing>

  • Kies gewoon BV onderworpen

  22: <Niveau>

  • Kies het juiste niveau 

  23: <Rang>

  • Kies de juiste rang

  24: <Graad>

  • Kies de juiste graad

  25: <Functionele schaal>

  • Selecteer de schaal binnen de functionele loopbaan, waar betrokkene zich zal bevinden bij indiensttreding.
  • De functionele schaal geeft weer op welke trap binnen de functionele loopbaan men staat.

  26: <Salarisschaal>

  • Kies de juiste salarisschaal.
  • Dit veld bepaalt de uitbetaling.

  Vlimpersscherm 9: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Ink

  omsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 10: Werkrooster toewijzen

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  Zie Vlimpershandleiding: Werkrooster toewijzen

  Vlimpersscherm 11: VO Pensioenplan

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Pensioenplan

  Zie Vlimpershandleiding VO Pensioenplan

  Vlimpersscherm 12: Werkervaring

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Werkervaring

  Zie Vlimpershandleiding: Startkapitalen anciënniteiten

  Lees ook:

  Vlimpers document: actie/reden https://vlimpersassistent.be/index.php/actiereden/index

  Vlimpers document: wervingsreden https://vlimpersassistent.be/index.php/wervingsreden/index

  Vlimpers document: aanrekeningscodes https://vlimpersassistent.be/index.php/aanrekeningscode/index