chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Verlof wegens ziekte deeltijds invoeren

  Met deze handleiding kan je een deeltijds verlof wegens ziekte invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Statutaire personeelsleden

  De afwezigheid verlof wegens ziekte deeltijds wordt voor statutaire personeelsleden ingevoerd door het medische controleorgaan door het opladen van de afwezigheidscode VO_AT_AZM. Via de sleutelmelding (dit kan men terugvinden in het detailscherm van afwezigheidscode VO_AT_AZM bij Afwezigheidsmutatie) kan men de controleresultaten van het medisch controleorgaan raadplegen.

  Wijzig de code VO_AT_AZM naar VO_AT_VZD of VO_AT_DZG en volg verder onderstaande stappen vanaf <Oorspronkelijke begindatum>.

  Contractuele personeelsleden

  De afwezigheid verlof wegens ziekte deeltijds wordt voor contractuele personeelsleden ingevoerd door de Personeelsadministratie.

  Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_VZD of %VZD of VO_AT_DZG of %DZG in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Oorspronkelijke begindatum>

  • De <Oorspronkelijke begindatum> staat automatisch op de begindatum, pas deze aan naar de begindatum van het net voorgaande ziekteverlof (code VO_AT_VZV of bij verlening van deeltijds ziekteverlof VO_AT_VZD).
  Opgelet

  Tijdens een periode van progressieve werkhervatting voor contractuele personeelsleden is de arbeidsovereenkomst niet geschorst, waardoor er geen gewaarborgd loon is verschuldigd voor de afwezigheden in het kader van deeltijdse werkhervatting. Zie: https://overheid.vlaanderen.be/analyse-van-de-wet-van-van-20-december-2016-houdende-diverse-bepalingen-inzake-arbeidsrecht-in-kader
  Aangezien een afwezigheid verlof wegens ziekte deeltijds meestal wordt aangevraagd na een periode van langdurig voltijds ziekteverlof werd er beslist om in Vlimpers niets aan te passen. Dit wil zeggen dat Vlimpers toch nog gewaarborgd loon kan berekenen bij een afwezigheid verlof wegens ziekte deeltijds, deze dossiers worden opgevangen met de datahygiëne. Indien er zulke dossiers zijn, moet u een case loggen zodat HRTD het loon manueel kan manipuleren hierdoor zal <Oorspronkelijke begindatum> niet meer verwijzen naar het net voorgaand ziekteverlof maar naar de begindatum van de afwezigheid verlof wegens ziekte deeltijds, wijzig deze datum niet meer.

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  10: Werkrooster selfservice

  • Klik op Werkrooster selfservice
  • Vul het werkrooster in
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan
  • Klik op ‘Bereken % en roosterdefinitie

  • Volg de verdere stappen

  11: Aanwezigheidsrooster

  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  12: Sleutelmelding

  • Via de Sleutelmelding kan je de gegevens met betrekking tot het medisch attest en de feedback van de medische controle raadplegen

  13: Ziektelocatie

  • Klik op Ziektelocatie indien het personeelslid tijdens (een deel van) de afwezigheid wegens ziekte op een ander adres verblijft dan het officieel adres.
  • Vul bij <Begindatum> de datum in vanaf wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vul bij <Einddatum> de datum in tot wanneer het personeelslid op een ander adres verblijft of werd gehospitaliseerd
  • Vink <Hospitalisatie> aan indien het personeelslid werd gehospitaliseerd, het adres van het ziekenhuis hoeft niet te worden ingevuld
  • Vul het adres aan. Enkel de volgende velden zijn verplicht: <begindatum>, <einddatum>, <land> en <straat>. Als de exacte verblijfplaats niet gekend is, vul je bij straat ‘onbekend’ in.
  • Je kan meerdere achtereenvolgende verblijfadressen en/of hospitalisatieperioden registreren door te klikken op het ‘Plusteken’.

  14: <Controle>

  • Vink <Controle> aan indien er een controle door het medisch controleorgaan dient te gebeuren

  15: <Datum controle>

  • Vul <Datum controle> in als <Controle> werd aangevinkt en er een gewenste datum is waarop de medische controle moet doorgaan

  16: <Ticketnr van mutualiteit>

  • Vul het nummer in dat verkregen werd via de e-box van de sociale zekerheid bij aangifte van een sociaal risico

  17: <Extra informatie voor het medisch controleorgaan>

  • De inhoud van dit veld stroomt door naar het medisch controleorgaan
  Opgelet

  De extra informatie stroomt enkel door als de informatie wordt ingevoerd bij de aanmaak van het ziekteverlof of bij een wijziging van een einddatum of ziektelocatie. Indien het veld nadien wordt ingevuld zonder een andere aanpassing aan het ziekteverlof, dan wordt er niets doorgestuurd naar het medisch controleorgaan.

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  periode deeltijds ziekteverlof met een overlapping van voltijds ziekteverlof en onbetaald verlof.
  Als er binnen een periode verlof wegens ziekte deeltijds een overlapping is met een verlof wegens ziekte en een onbetaald verlof in dagen, zal het onbetaald verlof in dagen niet correct berekend worden naar verloning. Om dit op te lossen dient men het verlof wegens ziekte op te splitsen zodat deze afwezigheid ingegeven wordt voor de periode vóór het onbetaald verlof in dagen en de periode na het onbetaald verlof in dagen.

  Opgelet

  Een periode voltijds ziekteverlof binnen een periode deeltijds ziekteverlof kan overlappend worden ingevoerd, maar moet als verlenging worden aangeduid op de periode ziekteverlof deeltijds waarbinnen deze valt. De periode ziekteverlof deeltijds wordt dus niet opgesplitst.
  <Originele begindatum> bij de VO_AT_VZV is gelijk aan de begindatum van de periode ziekteverlof deeltijds waarbinnen het voltijds ziekteverlof valt.