chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Voltijdse loopbaanonderbreking invoeren

  Met deze handleiding kan je een voltijdse loopbaanonderbreking invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  De afwezigheid loopbaanonderbreking met uitkering (VO_AT_LO1), kan met ingang van 2 september 2016 niet meer via Selfservice worden aangevraagd vermits deze verlofvorm werd afgeschaft. De Personeelsadministratie kan deze afwezigheidscode wel nog gebruiken in Afwezigheidsmutatie.

  Weigert de RVA de onderbrekingsuitkering, dan kan de afwezigheid niet beschouwd worden als een loopbaanonderbreking.

  • Voor ambtenaren (op proef) dient de oorspronkelijke afwezigheidscode gewijzigd te worden naar: VO_AT_NLO (loopbaanonderbreking omgezet naar een periode non-activiteit).
  • Voor contractuele personeelsleden (op proef) dient de oorspronkelijke afwezigheidscode gewijzigd te worden naar: VO_AT_SCO (Schorsing arbeidsovereenkomst).

  Bij 2 actieve arbeidsrelaties wordt de afwezigheid gepropageerd naar beide arbeidsrelaties, Vlimpers telt de opname per arbeidsrelatie, er zal met andere woorden dubbel worden geteld. Een manuele correctie op de teller loopbaanonderbreking is noodzakelijk.

  Deze afwezigheid wordt aangevraagd door het personeelslid via Selfservice werknemer. Deze handleiding beschrijft hoe de Personeelsadministratie een loopbaanonderbreking van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_LO1, 2, 3, 4, 5, 7 of %LO1, 2, 3, 4, 5, 7 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag, pas periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

   

  Opgelet

  Dit is een voltijdse langdurige afwezigheid, een definitie van langdurige afwezigheid is met de entiteit af te spreken. De meeste entiteiten definiëren een voltijdse langdurige afwezigheid als een voltijdse afwezigheid van minstens 3 maanden. Men moet de functierij op status verlof plaatsen.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof

  Zodra de voltijdse langdurige afwezigheid een einde neemt, dient men de status opnieuw te activeren.

  Vlimpersscherm 3: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de dag na de einddatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> terug van langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> verlof
  Opgelet

  De teller loopbaanonderbreking wordt uitgedrukt in maanden. Indien een personeelslid meerdere actieve arbeidsrelaties heeft waarbij de periode van loopbaanonderbreking op elk van de actieve arbeidsrelaties wordt geregistreerd, dan worden de maanden van loopbaanonderbreking op elk van de actieve arbeidsrelaties geteld. De weergave van het aantal opgenomen maanden loopbaanonderbreking in de teller is zodoende foutief. Men zal dit manueel moeten corrigeren.

  Vlimpersscherm 4: VO Correctie Tellers

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Tellers

  Er moet eveneens een correctie gebeuren indien een personeelslid in dienst treedt en:

  • reeds bij een andere werkgever loopbaanonderbreking nam
  • overkomt van een andere entiteit van de Vlaamse overheid (waar men niet met Vlimpers werkt) en daar reeds loopbaanonderbreking nam

  De correcties die geregistreerd staan op 01/01/2007 zijn de overnames van de saldi uit Vlimpers 8.0.

  Vlimpersscherm 5: VO Afwezigheidstellers

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren  > VO Afwezigheidstellers

  In deze tellers wordt enkel rekening gehouden met de goedgekeurde afwezigheden tot en met 31/12 van het huidig kalenderjaar. Afwezigheden in toekomstige jaren worden niet verrekend.