chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Vormingsverlof invoeren

  Met deze handleiding kan je een aanvraag tot vormingsverlof registeren en een opname vormingsverlof van een personeelslid invoeren.

  Vlimpersscherm 1: VO Vormingsverlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Vormingsverlof

  De aanvraag tot het openen van een recht op vormingsverlof kan geregistreerd worden door het personeelslid via Selfservice.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een aanvraag tot vormingsverlof kan registreren:

  1: Vak bestemd voor het personeelslid

  • Vul alle velden aan

  2: 'Opslaan'

  • Klik op ‘Opslaan’

  De aanvraag stroomt nu door naar de werklijst van de superior. De superior vult het vak Beslissing in.

  Nu werd het recht op vormingsverlof gecreëerd (= aanvraag vormingsverlof).  De uren die worden opgenomen (altijd in te voeren in decimale urenl) worden afzonderlijk  ingevoerd in Afwezigheidsmutatie (= opname vormingsverlof).

  Vlimpersscherm 2: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Het personeelslid kan via Selfservice de aanvraag doen tot opname van het vormingsverlof.

  Deze werkwijze beschrijft hoe de Personeelsadministratie een opname vormingsverlof van een personeelslid kan invoeren.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op 'Plusteken'

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_VOV of %VOV in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Eindatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag, wijzig eventueel naar Tijd.

  Dit is vooral belangrijk bij deeltijdse werkroosters, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de deeltijdse werkroosters. Bijvoorbeeld, als je een volledige dag vormingsverlof aanvraagt op een werkdag van 3u48 omdat je de overige 3u48 een deeltijds verlofvorm opneemt, dan zal Vlimpers toch een volledige dag vormingsverlof aanrekenen.

  Opgelet

  Werkt het personeelslid deeltijds, vraag dan enkel vormingsverlof aan op dagen dat het personeelslid effectief werkt.
  Bijvoorbeeld: het personeelslid werkt op woensdag niet en neemt heel de week vormingsverlof op. Vraag het vormingsverlof aan van maandag tot dinsdag en van donderdag tot vrijdag, wijzig de periode naar Tijd en registreer 7u36. Vlimpers zal per dag 7u36 aanrekenen.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)
  Opgelet

  Voor personeelsleden die werken met Harmony Lite kan dit veld niet ingevuld worden. 
  Je moet in het detailscherm de <Begintijd> en <Eindtijd> van het vormingsverlof noteren. Aan de hand van deze gegevens zal Vlimpers de tijd automatisch berekenen en invullen in <Uurgedeelten>.

  7: <Oorspronkelijke begindatum>

  • Dit wordt automatisch ingevuld en zal gelijk staan met de begindatum van de opname van de afwezigheid. Zodra de koppeling met de aanvraag vormingsverlof (zie stap 11 <Aanvraagnummer>) is gemaakt, zal de oorspronkelijke begindatum automatisch wijzigen naar de begindatum van de aanvraag vormingsverlof. Opgelet! De teller vormingsverlof zal enkel de opnames verrekenen als de oorspronkelijke begindatum verwijst naar de begindatum van de aanvraag vormingsverlof. Als de oorspronkelijke begindatum gelijk staat met de begindatum van de opname vormingsverlof, dan verrekent Vlimpers deze opname niet in de teller.

  8: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: <Aanvraagnummer>

  • Koppel de Aanvraag vormingsverlof bij <Aanvraagnummer>

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Opgelet

  De aanvraag moet geattesteerd worden aan de hand van een schoolattest.

  Elke opname moet gekoppeld zijn aan een aanvraag. Het is pas bij de eerste goedgekeurde opname dat er een teller vormingsverlof verschijnt bij VO Afwezigheidstellers.

  Zijn er 2 vormingsaanvragen die starten op dezelfde dag, dan zal maar 1 teller met het laagste volgnummer worden weergegeven. Om beide tellers zichtbaar te maken dient men de <Ingangsdatum> van 1 van beide aanvragen aan te passen.

  Vlimpersscherm 3: VO Afwezigheidstellers

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Afwezigheidstellers

  Zodra de restwaarde op 0 staat, verdwijnt deze teller uit het overzichtsscherm van de selfservice.
  Via Resultaten per kalendergroep tabblad Optellingen kan je de teller vormingsverlof nog raadplegen zie elementnamen VO_AE_VOV_BAL (= Balans vormingsverlof), VO_AE_VOV_ENT (= Recht vormingsverlof) en VO_AE_VOV_TAKE (Opname vormingsverlof).