chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Ziekteverlof invoeren

  Deze handleiding helpt je om ziekteverlof in te voeren of aan te passen

  Vlimpersscherm 1: Verlofaanvraag dr doublure MGR

  Afspraken

  • Wanneer moet de ziekte gemeld worden?

  Het betrokken personeelslid moet volgens de geldende regels verwittigen voor 10 uur ’s ochtends

  • Wanneer moet de personeelsverantwoordelijke de ziekte registeren?

  De personeelsverantwoordelijke is verplicht de registratie zo vlug mogelijk uit te voeren via selfservice manager

  • Wat als het personeelslid zich ziek belt en zegt dat hij nog naar de dokter gaat?

  Registreer voorlopig dan 1 dag ziekte (nadien registreer je de juiste periode(s)) 

  • Wat registreer je bij eendagsafwezigheid en bij ziekteattest (na doktersbezoek)?

  Het personeelslid meldt zich ziek voor 1 dag, registreer de ziektedag op basis van de melding.
  Gaat het personeelslid naar de dokter en schrijft de arts een ziekteattest, registreer de ziekteperiode dan als volgt:

  Bijvoorbeeld
  • Voorbeeld 1
   • Personeelslid is ziek op maandag en belt zicht ziek => registratie ziekte op maandag
   • Personeelslid gaat dinsdag naar de dokter en de dokter schrijft een attest van maandag tot zondag. Personeelslid meldt dit. => verander de einddatum van de ziekte van maandag naar zondag
   • Zie Vlimpershandleiding: Ziekteverlof aanpassen
  • Voorbeeld 2
   • Personeelslid is ziek op maandag en belt zicht ziek => registratie ziekte op maandag
   • Personeelslid gaat dinsdag naar de dokter en de dokter schrijft een attest van dinsdag tot zondag. Personeelslid meldt dit => registreer een nieuwe ziektelijn van dinsdag tot en met zondag. (de oorspronkelijke begindatum mag verwijzen naar de begindatum van de vorige ziekte nl. maandag)
  • Wat als het personeelslid ziek naar huis vertrekt?

  Deze dag telt NIET mee als ziektedag (enkel regulariseren via prikklok)

  Als het personeelslid de dag erna ziek is dan registreer je enkel die dag en noteer je bij motivering dat het personeelslid de dag ervoor ziek naar huis is gegaan. (indien je op de hoogte bent dat het personeelslid de dag voordien ziek naar huis is gegaan)

  • Wat als het personeelslid vroegtijdig het werk hervat?

  Het personeelslid moet dit steeds meedelen aan zijn werkgever

  Verander de einddatum van de ziekteperiode en noteer bij motivering dat het personeelslid het werk vroegtijdig hervat heeft. 

  Aandachtspunten

  • Indien je een ziekte invoert voor een personeelslid dat nog nooit ziek is geweest, kom je op een blanco scherm terecht, waarop de datum van vandaag (systeemdatum) ingevuld is. Vul het scherm gewoon verder in.
  • Een nieuw ziekteverlof voeg je toe via Verlofaanvraag dr doublure MGR
  • Een bestaand ziekteverlof kan je bewerken via Overzichten – Historie verlofaanvragen via de knop ‘Bewerken’
  • Verwijder nooit bestaande rijen
  • Heeft het personeelslid 2 actieve arbeidsrelaties, dan volstaat het om de aanpassingen op één arbeidsrelatie in te voeren


  Instructies: Ga naar Selfservice Manager > Afwezigheden > Verlofaanvraag dr doublure MGR

  Zoek het personeelslid waarvoor je ziekteverlof zal registreren via het vlimpersnummer in het veld Werkn. ID of zoek op naam in de velden Achternaam en/of Voornaam.

  1: Afwezigheidsaanvraag indienen

  • Klik op Afwezigheidsaanvraag indienen

  Wil je als manager een ziekteverlof registreren? Zoek het personeelslid dan als volgt op:
  Ga naar Selfservice Manager > Afwezigheden > Verlofaanvragen en selecteer voor wie je een ziekteverlof wil registreren

  2: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  3: <Soort afwezigheid>

  • Kies Medische redenen

  4: <Naam afwezigheid>

  • Kies Verlof wegens ziekte

  5: <Einddatum>

  • Vul de einddatum in

  6: <Oorspronkelijke begindatum>

  • Vul hier de begindatum van het ziekteverlof in
  • Gaat het over een verlenging of herval (ziekte binnen 14 kalenderdagen) of is er geen werkhervatting tussen 2 ziekteperiodes (bv. ziek van 01/01/19 tot 10/01/19 – jaarlijks verlof van 11/01/19 tot 31/01/19 – ziek van 01/02/19 tot 10/02/19), vul dan de begindatum van het voorgaand ziekteverlof in

  7: <Controle>

  • Vink het veld <Controle> in de balk Vo Opvolging Ongeval/Ziekte voor 10 uur aan, indien er een controle door het medisch controleorgaan dient door te gaan.
  • Vul <Datum controle> in als er op een bepaalde dag een controle dient door te gaan.
  • Geef eventueel extra informatie aan het medisch controleorgaan als het veld <Controle> werd aangevinkt.

  Opgelet: Eens er een controle werd aangevraagd zonder extra informatie en men wil nadien toch nog extra informatie doorgeven, stroomt de extra informatie niet meer door naar het medisch controleorgaan. Men moet de extra informatie meegeven op het ogenblik men een controle aanvraagt.

  8: <Hospitalisatie>

  • Wanneer het personeelslid werd gehospitaliseerd vinkt u hospitalisatie aan.
  • Vul in de balk Ziektelocaties bij <Begindatum> en <Einddatum> de periode van hospitalisatie in.
  • LET OP! Ingeval van hospitalisatie mag er geen controle aangevraagd worden.

  9: Adres bewerken

  • Als het personeelslid tijdens zijn ziekteverlof ergens anders verblijft dan zijn domicilieadres, vul je het adres in waar het personeelslid tijdens de afwezigheid verblijft. Je registreert het verblijfadres hier ook wanneer dit adres als postadres door het personeelslid werd geregistreerd. Het verblijfadres registreer je door te klikken op Adres bewerken en het adres in te vullen.

  • Klik vervolgens op ‘OK’ en vul in de balk Ziektelocaties bij <Begindatum> en <Einddatum> de periode van het verblijf op een ander adres in.

  Op voorwaarde dat de rollen werden toegekend, ontvangen volgende personen een e-mail met de mededeling dat de ziekte werd geregistreerd:

  • De manager
  • De superior
  • Het personeelslid

  De prikklokverantwoordelijke ontvangt een mail met de opdracht om de dag te regulariseren via de prikklok.